Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Maandag 31 oktober 2011

Afschaffing van het departementale toezicht

Met ingang van 1 juli 2011 vervalt het departementale toezicht op de oprichting en statutenwijziging van B.V.’s, N.V.’s en S.E.’s. Voor meer informatie verwijzen wij naar de KNB intranet site.