Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Donderdag 22 maart 2012

Cursus 26 april 2012

Wij hebben een advertentie voor onze cursus op 26 april geplaatst in de uitnodiging voor de ALV van de KNB. Deze uitnodiging zou op 15 maart bij iedereen op de mat liggen. Door oorzaken die volledig buiten onze macht liggen, valt de uitnodiging pas vrijdag 23 maart op de mat. In de advertentie staat een dead line die op 26 maart verstrijkt, in verband met de optie die wij op de cursusruimte hebben genomen. Wij betreuren deze gang van zaken: het komt immer bijzonder onprofessioneel over om mensen maar 3 dagen responstijd te geven en dat die responstijd ook nog eens in het weekend valt. Nu kunt u niet eens intern overleggen over de cursus.

Wij verzoeken u – indien u belangstelling voor de cursus heeft – u toch in te schrijven voor de cursus, ook al geschiedt dat enige dagen na het verstrijken van de deadline.