Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Dinsdag 12 juni 2012

Bent u klaar voor de #flex-bv?

Op 1 oktober 2012 is het eindelijk zover: de #Flex-Bv wordt ingevoerd. Nagenoeg alle ondernemingsrechtelijke modellen zullen moeten worden gewijzigd. Soms zijn de wijzigingen ingrijpend, bijvoorbeeld voor de statuten van bv’s, soms minimaal, bijvoorbeeld de akte van overdracht aandelen: 2:204C kan eruit, tegenstrijdig belang kan eruit, de bepaling die gaat over blokkering van aandelen moet worden aangepast, maar alle rechtshandelingen worden erdoor geraakt. Het verschil tussen de NV en de BV wordt groter, hetgeen betekent dat voor de NV aparte modellen zullen moeten worden aangehouden. Al met al een majeure operatie, die integrale revisie van vele tientallen modellen vereist. Deze operatie moet met de grootste zorgvuldigheid worden uitgevoerd. Dat is een klus waarvan velen zich de omvang nog niet geheel hebben gerealiseerd. In een klap is uw zorgvuldig opgebouwde know how systeem onbruikbaar. Elk notariskantoor zal hier iets mee moeten, u kunt het zich immers niet veroorloven met oude modellen te werken. Niet alleen staat dat slordig en onprofessioneel, ook kan dat tot aansprakelijkheden leiden. Gaat ieder kantoor zelf het wiel uitvinden en vele tientallen uren investeren in dit omvangrijke project? Er is een betaalbaar alternatief. Ga naar www.praktijkgenerator.nl

Meer mogelijkheden ondanks vereenvoudiging

De invoering van de flexibele bv wordt veelal ook omschreven als een vereenvoudiging van het BV-recht. Wat we echter niet mogen vergeten, is dat met de flexibilisering en de “vereenvoudiging” van het BV-recht (anders dan het woord vereenvoudiging doet vermoeden) het concipiëren van BV-statuten aanzienlijk ingewikkelder wordt, omdat er veel meer mogelijk is dan nu het geval is. U kunt bijvoorbeeld denken aan stemrechtloze aandelen of aandelen zonder winstrecht, het achterwege laten van een blokkeringsregeling of daarin juist allerlei bijzondere aanbiedingsverplichtingen opnemen, bijzondere benoemingsrechten van functionarissen en dergelijke.

Zodra er meer personen bij een B.V. betrokken zijn, zal er maatwerk moeten worden geleverd. Een unieke kans voor het notariaat om te laten zien dat het niet alleen gaat om het verlenen van rechtspersoonlijkheid, maar ook om een gedegen advies over hoe de betrokkenen met elkaar kunnen/moeten omgaan (corporate governance). Om de kansen die de FlexBV biedt, te benutten, is echter wel de nodige voorbereiding vereist.

Werk aan de winkel!

Met de invoering van de flexibele bv, moeten alle BV-statuten worden gewijzigd: sommige statutaire bepalingen zijn opeens in strijd met het recht, andere leggen juist zwaardere eisen op dan de wettelijke. Er is weinig overgangsrecht. So much voor flexibilisering en lastenverlichting. Uw cliënten willen toch geen achterhaalde statuten? De bestuurders van uw cliënten willen toch niet dat hun statuten niet op orde zijn? Kortom, werk aan de winkel en begin uw cliënten uit te nodigen om de wijziging van hun statuten te bespreken. Een uitgelezen kans om omzet en Praktijk te Generen. Ga naar www.praktijkgenerator.nl, registreer uzelf en zie op welke punten er wat gewijzigd kan/moet worden. Gebruik de checklist 0011, statutenwijziging flex-bv en u kunt meteen laten zien dat u waarde toevoegt.

Overzicht met de checklists!

Werk aan de winkel, zonder het overzicht te verliezen. Praktijkgenerator biedt u checklists waarmee u alle relevante vragen met de betrokkenen kunt bespreken en vervolgens de modellen van statuten met verschillende varianten. Als vervolgens het dossier moet worden behandeld, kan dat met gebruikmaking van het draaiboek, met daarin de work flow, checks&balances en praktijkhandleiding.

Maak het uzelf makkelijk met Praktijkgenerator.nl

Praktijkgenerator is de grootste, meest complete en meest actuele modellenprovider van Nederland. Het is onze business om up to date te blijven en voordat de wijzigingen effectief worden, alle relevante modellen aan te passen. Voor u is modellenwerk corvee, voor ons is het een dossier en naar dossiers gaat nu eenmaal meer aandacht uit. Inmiddels zijn ruim 200 kantoren bij ons aangesloten.

PraktijkGenerator is nu al weer bijna twee jaar actief als uitgever en stelt meer dan 50 jaar praktijkervaring beschikbaar tegen betaling van een gering bedrag per download.

U kunt ook kiezen voor een abonnement. De vergoeding voor het abonnement bedraagt in 2012 EUR 210 per maand per kantoor (dit komt neer op EUR 2.520 per jaar). Vanaf 1 januari 2013 wordt de abonnementsprijs verhoogd tot EUR 250 per maand (dit komt neer op EUR 3.000 per jaar). De bedragen zijn exclusief BTW. Deze tarieven gelden onafhankelijk van het aantal gebruikers binnen uw organisatie. Het is goed om te weten dat de totale download value van het hele systeem op dit moment ruim EUR 100.000 bedraagt. Overigens is dat bedrag maar een fractie van de vervangingswaarde van het systeem.

Op https://www.praktijkgenerator.nl kunt u zich registreren en op https://www.praktijkgenerator.nl/av2.pdf vindt u nadere informatie over het abonnement, hoe u zich kunt abonneren en welke diensten u nog meer kunt afnemen. Voor vragen kunt u bellen met 010 249 2224 (Luutzen Tamminga) of 06 46 37 8559 (Dirk de Lange).