Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Maandag 20 augustus 2012

modellenupdate #Flex-BV

In de afgelopen periode zijn in verband met de Flex-BV onder meer de volgende wijzigingen/aanpassingen/vernieuwingen doorgevoerd:

– toegevoegd zijn de volgende draaiboeken

– DRAAIBOEKOR001AA oprichting BV flex;

– DRAAIBOEKOR002AA statutenwijziging BV flex;

– DRAAIBOEKOR003AA overdracht aandelen BV flex;

– DRAAIBOEKOR013B afsplitsing NV naar bestaande NV(s) die alle aandelen houden in splitsende vennootschap

– DRAAIBOEKOR013C afsplitsing NV naar op te richten NV(s) waarvan splitsende NV enig aandeelhouder wordt;

– DRAAIBOEKOR013D afsplitsing NV naar op te richten NV(s) toekenning aandelen aan aandeelhouder splitsende NV niet evenredig;

– DRAAIBOEKOR013E afsplitsing NV naar op te richten NV(s) toekenning aandelen aan aandeelhouder splitsende NV wel evenredig;

– DRAAIBOEKOR014A zuivere splitsing NV naar bestaande NV(s) die niet alle aandelen houden in splitsende vennootschap.

Alle in bovengenoemde draaiboeken voorkomende documenten zijn toegevoegd aan het modellenbestand.

Daarnaast is het model Stichting Administratiekantoor aangepast.

Wij streven ernaar rond 1 september 2012 alle relevante draaiboeken en de volledige documentatie Flex-BV proof te hebben. Dit doen we door naast de stukken voor de reguliere BV en voor de NV de documentatie voor de flexibele bv aan te bieden.