Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Maandag 24 september 2012

Modellenupdate

In de afgelopen periode zijn onder meer de volgende wijzigingen/aanpassingen/vernieuwingen doorgevoerd:

Toegevoegd zijn de volgende draaiboeken

DRAAIBOEKOR006CC terugbetaling BV Flex

DRAAIBOEKOR009AA zuivere splitsing BV Flex naar bestaande BV(s) die niet alle aandelen houden in splitsende vennootschap

DRAAIBOEKOR009BB zuivere splitsing BV Flex naar bestaande BVs die alle aandelen houden in splitsende vennootschap

DRAAIBOEKOR009CC zuivere splitsing BV Flex naar op te richten BV(s) niet evenredige toekenning aandelen

De volgende draaiboeken zijn aangepast

DRAAIBOEKOR002AA statutenwijziging BV flex

DRAAIBOEKOR003AA overdracht aandelen BV flex

DRAAIBOEKOR003DD certificering van aandelen BV flex

DRAAIBOEKOR004AA uitgifte aandelen BV flex

DRAAIBOEKOR006AA inkoop aandelen BV flex

DRAAIBOEKOR008AA afsplitsing BV flex naar bestaande BV(s) die niet alle aandelen houden in splitsende vennootschap

DRAAIBOEKOR008BB afsplitsing BV Flex naar bestaande BV(s) die alle aandelen houden in splitsende vennootschap

DRAAIBOEKOR008CC afsplitsing BV Flex naar op te richten BV(s) waarvan splitsende BV enig aandeelhouder wordt

DRAAIBOEKOR008DD afsplitsing BV Flex naar op te richten BV(s) toekenning aandelen aan aandeelhouder splitsende BV niet evenredig

DRAAIBOEKOR008EE afsplitsing BV Flex naar op te richten BV(s) toekenning aandelen aan aandeelhouder splitsende BV wel evenredig

De volgende modellen zijn aangepast:

OMZETTING0020 akte van omzetting van een B.V. in een N.V.