Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Maandag 3 september 2012

Modellenupdate

Wederom is een hele batch documenten online gezet. Stap voor stap naderen we het punt dat al onze modellen #Flex-BV proof zijn. Wij verwachten nu rond 15 september gereed te zijn. Eerder hadden we aangegeven dat we op 1 september gereed dachten te zijn, maar het is uiteindelijk veel meer werk dan we hadden gedacht. Echt alles wordt anders, soms ingrijpend, soms een beetje, maar nooit blijft het ongewijzigd. Ga naar www.praktijkgenerator.nl en surf eens door mappenstructuur om te bekijken wat er inmiddels allemaal is, ruim 8.000 modellen, waarvan ruim 1.000 Engelse vertalingen.

Dit weekend zijn toegevoegd de volgende draaiboeken:

DRAAIBOEKOR003DD certificering van aandelen BV flex

DRAAIBOEKOR012F omzetting BV in NV

Dit weekend zijn toegevoegd de volgende modellen:

CHECKLIST0121 checklist kernpunten uitgifte plaatsing aandelen BV flex

CHECKLIST0221 checklist kernpunten uitgifte plaatsing aandelen NV

CHECKLIST0142 checklist kernpunten oprichting stichting administratiekantoor voor aandelen BV flex

CHECKLIST0143 checklist kernpunten administratievoorwaarden BV Flex

ADMINISTRATIE810FLEX Administratievoorwaarden bv flex

ADMINISTRATIE810FLEXENG Engelstalige administratievoorwaarden bv flex

ADMINISTRATIE820FLEX akte levering aandelen en toekenning certificaten bv flex

ADMINISTRATIE820FLEXENG Engelstalige akte levering aandelen en toekenning certificaten bv flex

CLAUSULEADHBESBVFLEX0026 vaststelling jaarrekening winstbestemming decharge

CLAUSULEADHBESBVFLEX0026ENG vaststelling jaarrekening winstbestemming decharge

UITGAANDAKTE006 akte uitgifte aandelen omzetting agio in kapitaal

UITGAANDAKTE006ENG Engelstalige akte uitgifte aandelen omzetting agio in kapitaal

UITGAANDNVAKTE001 akte uitgifte aandelen NV tegen volstorting in geld

UITGAANDNVAKTE001ENG Engelstalige akte uitgifte aandelen NV tegen volstorting in geld

UITGAANDNVAKTE002 akte uitgifte aandelen NV onder opschortende voorwaarde

UITGAANDNVAKTE002ENG Engelstalige akte uitgifte aandelen NV onder opschortende voorwaarde

UITGAANDNVAKTE003 akte uitgifte aandelen NV tegen inbreng van aandelen

UITGAANDNVAKTE003ENG Engelstalige akte uitgifte aandelen NV tegen inbreng van aandelen

UITGAANDNVAKTE004 akte uitgifte aandelen NV tegen inbreng van vorderingen

UITGAANDNVAKTE004ENG Engelstalige akte uitgifte aandelen NV tegen inbreng van vorderingen

UITGAANDNVAKTE005ENG Engelstalige akte uitgifte aandelen NV tegen inbreng van buitenlandse aandelen

UITGAANDNVAKTE006 akte uitgifte aandelen NV omzetting agio in kapitaal

UITGAANDNVAKTE006ENG Engelstalige akte uitgifte aandelen NV omzetting agio in kapitaal

Dit weekend zijn de volgende modellen aangepast:

ADMINISTRATIE811 Administratievoorwaarden nv

ADMINISTRATIE811ENG Engelstalige Administratievoorwaarden nv

Dit weekend zijn de volgende checklists aangepast:

CHECKLIST0009 checklist kernpunten oprichting BV flexBV

CHECKLIST0011 checklist kernpunten statutenwijziging BV flexBV