Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Dinsdag 25 juni 2013

Modellenupdate

Het is nooit af! En het komt ook nooit af. Maar de kans dat u het bij PraktijkGenerator vindt, is wel erg groot. Wij blijven modellen updaten en nieuwe modellen toevoegen, waarbij we ook waar mogelijk proberen verzoeken van onze gebruikers in te willigen en modellen te maken die zij missen.

Met ingang van 1 juli aanstaande wijzigt artikel 2:114a Burgerlijk Wetboek.

De tekst van Boek 2, zoals deze geldt met ingang van 1 juli aanstaande, is op onze website opgenomen alsmede een redline-versie, waarin de wijzigingen in de tekst ten opzichte van de tekst zoals deze geldt per 1 januari 2013, zijn opgenomen.

Tevens zijn de N.V.-modelstatuten aangepast aan deze wijziging.

Verder zijn in de afgelopen tijd diverse statuten en andere modellen gewijzigd.

Algemene opmerking

Wij vernamen van onze gebruikers dat de tekstblokken met wijzigingen die aan het begin van onze statuten staan, vaak als hinderlijk worden ervaren. Aan de andere kant bieden deze wijzigingstabellen wel overzicht van de wijzigingen. Wij hebben besloten de tekstblokken aan het eind van de statuten te plaatsen. Vergeet u niet deze blokken te deleten bij het gebruik van onze statuten?

Binnen afzienbare tijd gaan we deze wijziging ook op onze andere akten toepassen.

Community

De community actie loopt nog steeds. In de rubriek actualiteiten wordt uiteengezet hoe het werkt: bespaar een half jaar 50% op uw abonnementskosten door andere abonnees te werven. Als u nog geen abonnee bent en tegelijkertijd met een ander kantoor allebei een abonnement neemt, geldt de actie ook voor u. Volg de link: https://www.praktijkgenerator.nl/home/actueel/81/PraktijkGenerator_Community.html