Beschouwing

De voor- en nadelen van eenvoudig/begrijpelijk taalgebruik

De voordelen van eenvoudig en modern taalgebruik zijn:

Betere toegankelijkheid van de informatie; betere leesbaarheid; betere begrijpelijkheid van de informatie; Moderne en eigentijdse indruk. De tekst is primair bedoeld voor partijen, dus schrijf het dan zo op dat zij het in ieder geval begrijpen.

De nadelen van vereenvoudig taalgebruik zijn:

Als andere terminologie dan de wettelijke gedefinieerde terminologie wordt gebruikt, vergroot je de kans op interpretatieverschillen. Als je wettelijke begrippen in begrijpelijke taal wilt weergeven, ontkom je niet aan omschrijvingen en definiëring en is de tekst uiteindelijk iets langer dan als je bij de wet aansluit.

Als je je realiseert dat de inhoud van overeenkomsten en contracten meestal pas ter tafel komt als er sprake is van een geschil, moet je je afvragen in hoeverre de leesbaarheid moet opwegen tegen de efficiëntie voor de toepassers van het recht: De mensen die uiteindelijk bij geschillen met de documenten werken, zijn juristen, advocaten, rechters en arbiters die aan formele en ambtelijke taal gewend zijn.

Ook als het in begrijpelijke taal is opgesteld, zullen leken het moeilijk doorgronden, omdat dat discipline vereist die mensen er doorgaans niet aan willen besteden.

Schrijfregels in het algemeen, afgescheiden van het bovenstaande:

  • Probeer lijdende zinnen te vermijden. Actief taalgebruik alsjeblieft.
  • Maak korte zinnen.
  • Als je naar wetsartikelen verwijst, zet daar tussen haakjes het kernwoord achter wat in die wetsartikelen wordt geregeld.
  • Probeer woorden als: zulks, hetwelk, in dier voege, niet tegenstaande, derhalve, te vermijden.
  • Vermijd dubbele ontkenningen.

Als je je aan de laatste instructies houdt, wordt de tekst al veel leesbaarder.

Hoe korter de akte, hoe langer de toelichting bij die akte. Laat kort nooit een doel zijn. Het discomfort van de lezer is zo weer voorbij. Het discomfort van een te summiere contractuele regeling is bij een geschil veel groter.

Bedenk dat contracten 99,9 % van de tijd in een la liggen en er pas uit worden gehaald als er iets niet in orde is. Dan is het beter als de regeling goed is uitgewerkt (en goed doordacht is). Ga dus niet zonder meer voor zo kort mogelijke tekst.

En houd rekening met de items uit de checklist opstellen contracten: volg de LINK.

Mail of bel

026 379 19 12

voor meer info