Hieronder volgt de lijst met stukken die prof. mr. dr. L.C.A. (Leon) Verstappen aanbeveelt voor de Master Class van 12 september 2019

Cursusmateriaal – Roes en Vos Verbetering van in het openbare register ingeschreven stukken JBN 2009

Cursusmateriaal – Vos en Roes Onduidelijkheden rondom inschrijving en registratie – WPNR 2018

Cursusmateriaal – Vos Het rectificatieproces bij het Kadaster JBN 2013

Cursusmateriaal – 1HYP3 69679-114 andere schuleiser Hyp nemer n.a

Cursusmateriaal – 2HYP3 70190-7 verschrijving zelfde kvk ce w.a_

Cursusmateriaal – 3HYP 3 69731-159 andere hypgever n.a. was ook zelf schuldeiser in oorspr akte

Cursusmateriaal – 4.HYP3 70190-68 schuldeiser schuldenaar omgedraaid n.a. ivm bes bev

Cursusmateriaal – 5HYP 3 69679-115 andere schuldeiser n.a.betreft buitenlandse rp

Cursusmateriaal – 5aHYP4 67677-112 verkoper toevoegen n.a. gaat hier om vennoot cv

Cursusmateriaal – 6HYP4 68889-60 extra percelen maar mandelig w.a_

Cursusmateriaal – 7HYP4 67708-97 ce n.a. extra perceel tuingrond

Cursusmateriaal – 7aHYP4 68457-5 toev kad aanduiding wel akkoord

Cursusmateriaal – 8HYP 3 69680-169 perceel toevoeging n.a._

Cursusmateriaal – 9HYP 4 68522-134 perceel toevoeging w.a. discutabel hoor extra 2 m2

Cursusmateriaal – 10HYP 4 68704-107 vermelding grondperceel bij app staat het goed w.a_

Cursusmateriaal – 11HYP4 69005-25 ce toevoeging perceel w.a_

Cursusmateriaal – 12HYP3 69623-197 wijz hoofdsom 100 000 extra n.a

Cursusmateriaal – 13HYP3 70178-75 hoofdsom n.a_

Cursusmateriaal – 14 HYP 4 68657-83 n.a. geen deel nr

Cursusmateriaal – 15 SCH 3 50162-132 doorhaling Hyp 3 w.a.. Expliciet vermelding reg schepen

Mail of bel

026 379 19 12

voor meer info