woensdag 2 november 2011

Inschrijving stille maatschap

Stille maatschappen met een onderneming moeten zich per 16 mei 2011 alsnog inschrijven in het Handelsregister. Dit heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) besloten…

Een en ander staat op de site van de kamer van koophandel. Ik vraag mij af of dit wel goed gaat. Als je een stille maatschap inschrijft, is deze niet meer stil, met alle gevolgen van dien.

Op grond van de Handelsregisterwet moet men een onderneming inschrijven als die toebehoort aan een nv, bv, maatschap, vof, een natuurlijk persoon etc of aan een ander (catch all) (zie artikel 5). De stille maatschap is een niet-benoemde overeenkomst waarbij wordt overeengekomen dat de beherend vennoot de onderneming in eigen naam, maar mede voor rekening en risico van de stille maten drijft. Meestal wordt er overeengekomen dat de beherende vennoot het bestaan van de stille maatschap stil moet houden. De stille maatschap is geen rechtspersoon, ook niet na invoering van nieuwe personenvennootschapsrecht. Aan haar kan mijns inziens geen onderneming toebehoren in de zin van de Handelsregisterwet, het immers niets meer dan een interne afspraak over rekening en risico van de onderneming.

Ik zie geen wettelijke rechtsgrond om tot inschrijving van de stille maatschap over te gaan. Moeten de stille maten zich dan inschrijven bij het Handelsregister, omdat aan hen een onderneming toebehoort (art 16 Handelsregisterbesluit 2008 (Hrgb))? Kan gezegd worden dat aan een stille maat een onderneming toebehoort? Is er sprake van een voldoende zelfstandig optredende organisatorische eenheid van één of meer personen bestaat waarin door voldoende inbreng van arbeid of middelen, ten behoeve van derden diensten of goederen worden geleverd of werken tot stand worden gebracht met het oogmerk daarmee materieel voordeel te behalen (art 2 Hrgb)? Ik denk van niet. De onderneming die in de vorm van de stille maatschap wordt gedreven, behoort toe aan de beherende vennoot. Dat is het boegbeeld die naar buiten toe optreedt en wordt aangesproken als het mis gaat of zelf optreedt in en buiten rechte. De beherend vennoot zal de onderneming moeten inschrijven, voor zover hij nog geen onderneming heeft ingeschreven of als nieuwe onderneming. Dat in economische zin de onderneming mede voor rekening van de stille maten wordt gedreven, doet daar niet aan af.

Als een stille maatschap wordt ingeschreven, is zij openbaar en tenzij de activiteiten die onder deze rechtsvorm worden gedreven, beroepsmatig zijn (zie artikel 16 Wetboek van koophandel), kwalificeert zij als v.o.f., met hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten.

Het is overigens merkwaardig dat een commanditaire vennoot niet via het handelsregister valt te traceren en als we het beleid van de kamers toepassen de naam van een stille maat wel.

Ik zou adviseren de stille maatschap niet in te schrijven. Zie ook Ellen Timmer, Pellicaan Advocaten: http://www.pellicaan.nl/uploadedFiles/214.pdf

Als de overheid toch wil dat van het bestaan van de stille maatschap melding wordt gemaakt, zou aansluiting gezocht kunnen worden bij de regeling van de inschrijving van de commanditaire vennootschap. Daarbij moet wel worden opgegeven dat er commanditaire vennoten bestaan en wat hun inbreng is, maar blijven de namen buiten beeld. Dit vraagt echter om om een wetswijziging.

Laat een reactie achter.

 • Met veel plezier woon ik de Master Classes van PraktijkGenerator bij, omdat deze goed georganiseerd zijn en inhoudelijk heel sterk zijn. Ik kan de Master Classes bij een ieder van harte aanbevelen.

  De heer mr B.L.W.P. Versteeg, notaris bij VHN Notarissen in Den Helder
 • De Praktijkgenerator is voor mijn kantoor een zeer waardevolle database!

  Wim van Ringelesteijn van Notariskantoor Mr W. van Ringelesteijn in Alblasserdam
 • Fijn dat PraktijkGenerator nu ook toelichtingen bij huwelijksvoorwaarden aanbiedt. De toelichtingen zijn ook intelligent gemaakt en daardoor in no time klaar.

  Gijsbert van der Heiden van Notariskantoor Van der Heiden te Streefkerk
 • Ik ben zeer tevreden met het abonnement bij PraktijkGenerator. Met PraktijkGenerator heb ik 3 voor de prijs van 1: alle know-how, (intelligente) modellen en PE-punten in één abonnement. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van de expertise van de medewerkers van PraktijkGenerator en kunnen wij altijd terecht met vragen. Van belang is met name snel telefonisch advies over juridische kwesties maar ook gevraagd en ongevraagd advies over het runnen van een notariskantoor in deze tijden.
  Mevrouw mr J.P.M.L. Martens-Posthumus, notaris bij VanLier Posthumus notarissen
 • Ik ben superblij met PraktijkGenerator, hadden we veel eerder moeten doen. Een actueel modellenbestand tot je beschikking hebben scheelt een hoop tijd in plaats van alles zelf uitzoeken. Het is het geld meer dan waard!

  Mevrouw mr. F.P. Smink, notaris bij Notariskantoor Ellemers te Sneek
 • Het boekje "Boost jouw notariskantoor" is niet alleen een must voor notariskantoren maar ook voor andere professionals als advocaten en accountants. Een handleiding om jouw doelgroep en product te leren te begrijpen en voorspelbare groei te bereiken. Vraag ernaar bij PraktijkGenerator: ze zenden het jou GRATIS toe.

  Dirk-Jan Rol, eigenaar van Admare, administratiekantoor voor de juridische sector
 • Ik voel mij sterker met PraktijkGenerator, het is mijn notariële partner.

  Jesse Russel van Team Notarissen in Maastricht
 • Fijn dat PraktijkGenerator in de drukke decembermaand in het notariaat zeer snel heeft gereageerd op mijn vraag per mail! Hierdoor kon de betreffende akte nog die maand passeren.

  Gijsbert van der Heiden van Notariskantoor Van der Heiden te Streefkerk
 • Je kennis op peil houden is een must als notaris. Bij PraktijkGenerator krijg ik alle know-how en PE-punten in één abonnement!

  Dorus de Hair, notaris bij De Hair Vrijdag notarissen & adviseurs te Oisterwijk
 • Inmiddels al meerdere Master Classes van PraktijkGenerator naar tevredenheid gevolgd. Fijn ook dat de rechtsgebieden familierecht en vastgoed worden behandeld.

  Idy van Hoek, notarisklerk bij Notariskantoor Annet Wijers te Heeze
 • Op 11 oktober 2018 heb ik de master class Goederenrecht voor de Notariële Vastgoedpraktijk bijgewoond. Kordate docenten die de cursus praktisch aanvliegen en ook openstaan voor interactie met de aanwezige. Zeer goede ervaring, ik zou het iedereen aan willen bevelen.

  Pepijn Beliën, notaris van Oostland Notaris te Berkel en Rodenrijs
 • Het is erg fijn om met Praktijkgenerator te werken, omdat Praktijkgenerator als modellenbank buitengewoon compleet is en je erop kunt vertrouwen dat deze modellen goed en actueel zijn.
  Max Hoedeman, Van Gogh Notarissen

  Max Hoedeman, notaris bij Van Gogh Notarissen, te Rucphen
 • Bij PraktijkGenerator.nl weten ze wat service is. Ik had een Engelse vertaling gedownload en kreeg kort daarop de mededeling dat er in dat model een fout stond die inmiddels was hersteld. Kijk, dat noem ik nou service! Elk model bevat fouten, de kans dat ze er bij PraktijkGenerator in blijven staan, is echter heel klein door hun open sourcesysteem.

  Martine Dekker, notaris bij Ligthelm & Dekker Notarissen te Rotterdam
 • Onlangs was ik betrokken bij een complexe certificering van aandelen. De checklist kernpunten administratievoorwaarden en het model van de administratievoorwaarden droegen eraan bij dat ik maatwerk kon leveren en deze certificering volledig naar de wensen van de opdrachtgever kon inrichten.  

  Erik Linssen, notaris bij Fokkema Linssen Notarissen Rotterdam
 • Dirk en Luutzen van Praktijkgenerator hebben het begrepen: het is niet alleen modellen afnemen. Zij staan open voor suggesties en vragen worden snel beantwoord. Ook bieden zij master classes aan (waar abonnees overigens vaak gratis gebruik van kunnen maken) waar je écht iets van opsteekt. Kortom: service is een werkwoord en wij zijn enthousiast!

  Karen Anne Hüpler-Hebben notaris bij Kaep Notaris Utrecht
 • Dankzij PraktijkGenerator ben ik 's-avonds vader voor mijn kinderen in plaats van iemand die zijn eigen modellen zit te maken.

  Theo de Bie, notaris bij Van Mourik & De Bie Notarissen, Schaik
 • De notaris doet er verstandig aan de gereedschappen voor zijn praktijk in te kopen. Dat geldt ook voor zijn modellen. PraktijkGenerator biedt een compleet systeem, waarmee zeer efficiënt en op kwalitatief hoog niveau kan worden gewerkt.

  Steven Perrick, advocaat en hoogleraar notarieel recht aan de UvA
 • Mijn oordeel is positief. Ik zou de website en de informatie het cijfer 8 geven.

  Arie Jan van der Bijl, notaris te Zoetermeer
 • Helemaal consequent zijn de initiatiefnemers achter de Praktijkgenerator echter niet. Zij laten geen mogelijkheid onbenut om op te merken dat notarissen veelal te weinig rekenen in verhouding tot het belang van hun werkzaamheden en de (tegenwoordig bijna unieke) dienstvaardigheid die zij daarbij betrachten. Nu bezondigen zij zich aan dezelfde fout. Ongevraagd gratis PE-punten voor notarissen en hun kandidaat-notarissen en notarieel medewerkers, inbegrepen in een maandelijkse fee die toch al concurrerend was...

  Jeroen Ammerlaan, Ammerlaan Legal, Goes
Overzicht aangesloten notariskantoren

Mail of bel

026 379 19 12

voor meer info