Demo aanvragen

Veel gestelde vragen

Modellen: Waarom vervalt de overgangsbepaling inzake het boekjaar na afloop van het tweede boekjaar en niet na afloop van het eerste boekjaar?

Modellen: Hebben jullie een tekstblok voor een legaat?

Aangifte overdrachtsbelasting bij splitsing en fusie?

Modellen: Waar vind ik modellen voor kapitaalvermindering, intrekking, verlaging nominale waarde, afstempeling, terugbetaling en inkoop?

Project Intelligentie: Welke modellen zijn inmiddels intelligent?

Project Intelligentie: Laatste update intelligentietool januari 2024

Project Intelligentie: Handleiding Intelligente Modellen

Waarom ontvang ik een € 0,- factuur nadat mijn abonnement beëindigd is?

Modellen: Hoe kan ik modellen/documenten vinden?

Modellen: Hoe kan ik modellen/documenten zoeken?

Modellenupdate: Nieuwe modellen en releases, wijzigingen

PGTV on demand: Master Classes met hele kantoor bijwonen

Wat levert PraktijkGenerator op? Hoe kan ik dat vinden?

Modellen: koop-/aannemingsovereenkomst, hebben jullie een model?

Project Intelligentie: Tab PG Model opnieuw installeren

Modellen: Plaatsingsovereenkomst

Moeder/Dochterfusie

De vele voordelen van een subaccount

Master Class: Waar vind ik de bevestiging van mijn inschrijving?

Modellen: Hebben jullie een model Groninger akte?

Modellen: Wet bestuur en toezicht rechtspersonen 1 juli 2021

Master Classes: Worden PE-punten ook bij SOMN aangevraagd?

Master Classes: Worden PE-punten ook bij EPN aangevraagd?

Wat is een UBO-tracker?

PGTV on demand: Wanneer worden PE-punten aangevraagd?

Modellen: Omzetting van een onderneming die wordt gedreven in de vorm van eenmanszaak, maatschap, VOF of CV in een B.V.

Project Intelligentie: Intelligente modellen

Hebben jullie ook een aandelenruil of aandelenfusie?

Hoe zit het met uitkeringenregister bij stichtingen (o.g.v. artikel 2:290 BW)?

Modellen: Hebben jullie ook modellen voor grensoverschrijdende fusies/omzetting/splitsing (inbound & outbound)?

Project Intelligentie: Hoe check ik of mijn kantoor de intelligentietool van PraktijkGenerator heeft?

PGTV on demand: Waar staat de link naar de sheets?

Hoe maak ik een Engelse vertaling van een Nederlands model?

Project Intelligentie: Bij het openen van een intelligent model verschijnt er geen PG model in het lint

One-Tier bij Stichting en Vereniging

Zijn jullie modellen aangepast aan de Omgevingswet?

PGTV on demand: Kijktijdregistratie in overzicht niet in real-time

Abonnement: Welk abonnement heeft mijn kantoor?

Wat is het verschil tussen Aanvangsdatum en Beschrijvingsdatum?

Modellen: Waarom spoort de Engelse vertaling niet met de Nederlandse tekst?

Modellen: Wanneer moet de inbrengbeschrijving (2:204a lid 1 BW) worden gemaakt?

Modellen: Levenstestament, hebben jullie een model?

Modellen: Hoe kan ik van leeg veld naar leeg veld springen in de akte? Hoe kan ik van ** naar ** springen in het model?

Modellen: Toelichting bij artikel 1 lid 3 huwelijkse voorwaarden

Modellen: Hebben jullie ook een model voor een bedrijfsoverdracht/bedrijfsovername/activa/passiva?

Modellen: Hebben jullie ook een model voor een aandeelhouders-, samenwerkings- of joint-ventureovereenkomst?

Inbreng in natura en volstorting. 2:178 BW

Modellen: Terugkeer uit de B.V. (ruisend/geruisloos)

Dochter/moederfusie of omgekeerde moeder/dochterfusie

Abonnement: Waarom moeten we meer betalen als er meer notarissen op ons kantoor werken?

Modellen: Bij welke akten hebben jullie een (algemene) toelichting?

Modellen: Vastgoed en Familierecht

Hoofdaccountgegevens wijzigen en persoonlijke subaccounts aanmaken/wijzigen/verwijderen

Wat is de Verbetercompetitie?

Modellen: Willen jullie persoonlijke voorkeuren aanpassen?

Modellen: Waarom zijn jullie modellen beter dan die van anderen?

Wat doet Crowd Source bij PraktijkGenerator

Wat is Controlled open source?

Abonnement: Facturatie per maand of per jaar?

Abonnement: Abonnement of losse download?

Moet ik een abonnement afsluiten? Kan ik ook losse downloads afnemen en betalen?

Modellen: Welke documenten/modellen kan ik vinden in de Database?

Modellen: Wie schrijft de modellen?

Modellen: Zijn de stukken ook vertaald in het Engels?

Modellen: Moet ik elke keer het lettertype aanpassen?

Abonnement: Waarom kan ik niet met onmiddellijke ingang downgraden?

Abonnement: Hoe kan ik mijn abonnement upgraden of downgraden?

Modellen: Is het systeem compatible met de verschillende notariële softwarepakketten?

Modellen: Hoe maak ik een beschrijving?

Modellen: Hoe maak ik besluiten?

Modellen: Hoe maak ik notulen?

Modellen: Hoe maak ik een volmacht?

Modellen: Hoe maak ik een notariële akte?

Modellen: Hoe maak ik een akte van statutenwijziging?

Modellen: Hoe maak ik een akte van oprichting?

Modellen: Hoe maak ik statuten opr/stw?

Modellen: Hoe maak ik een opdrachtbevestiging/brief?

Wat is intakeoptimalisatie?

Modellen: Hoe gebruik ik een checklist?

Modellen: Hoe voer ik een (telefonische) intake?

Modellen: Waarom zijn er geen eenvoudige modellen?

Modellen: Strepen is beter dan verzinnen!

Modellen: Draaiboek of losse downloads?

Modellen: Hoe werk ik met PraktijkGenerator?

Modellen: Hoe kan ik modellen/documenten vinden?

Modellen: Hoe werkt de indeling van de Mappenstructuur? Waarom vind ik geen aparte rubriek van BV en kapitaalvermindering?

Abonnement: Welk abonnement past het best bij mij?