Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Modellen: Plaatsingsovereenkomst

Wat is een plaatsingsovereenkomst?

Een plaatsingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de vennootschap en de verkrijger van uit te geven aandelen nadere afspraken maken over:

  • de effectiefdatum van de uitgifte;
  • de voorwaarden van uitgifte;
  • de koers van de uitgifte (en hoe dat boekhoudkundig wordt gelabeld: agio of creditering);
  • de manier van volstorting (in geld of anders dan in geld) en dergelijke;
  • eventuele garanties over en weer.

De plaatsingsovereenkomst is in beginsel vormvrij en dient als een aanvulling op het besluit tot uitgifte van aandelen. Als de algemene vergadering bijvoorbeeld besluit tot uitgifte van 10 aandelen aan X geeft dat te weinig informatie om de akte van uitgifte te kunnen opstellen. Door middel van een plaatsingsovereenkomst komen de vennootschap en de verkrijger van de aandelen nader overeen wat de condities zijn.

De essentialia van de plaatsingsovereenkomst zijn verwerkt in de modellen van de akten van uitgifte. Daarom hebben wij er geen apart model voor in onze database.

Optieovereenkomsten op nieuw uit te geven aandelen zijn voorwaardelijke plaatsingsovereenkomsten en daar hebben wij wel modellen voor (zie de map Ondernemingsrecht/Overeenkomsten/Optieovereenkomst).

De joint-venture overeenkomsten die betrekking hebben op de uitgifte van aandelen zijn in feite ook plaatsingsovereenkomsten (zie de map Ondernemingsrecht/Overeenkomsten/Aandeelhoudersovk/Joint venture ovk).

Kijk ook naar onze andere FAQ voor meer handige tips en tools. Veel succes!