Demo aanvragen

Overzicht van onze blogs

Donderdag 25 januari 2024

Winnaars Verbetercompetitie 2023

Vol trots kondigen wij aan dat de Verbetercompetitie 2023 is gewonnen door Ivo van der Zijl van Van Grafhorst notarissen. De prijs bestaat uit twee cadeaukaarten met een totale waarde van € 300,-. Aan Stefanie […]

Dinsdag 9 januari 2024

Onduidelijke splitsingsbeschrijving

Artikel 2:334f, lid 2, sub d BW bepaalt dat het splitsingsvoorstel vermeldt een beschrijving, aan de hand waarvan nauwkeurig kan worden bepaald welke vermogensbestanddelen van de splitsende rechtspersoon zullen overgaan op elk van de verkrijgende […]

Vrijdag 22 december 2023

Bijstand in tuchtzaken over het beleggingsverbod

De Notariskamer van het Hof Amsterdam biedt hulp bij klachten over het Beleggingsverbod: Gerechtshof Amsterdam, 05-12-2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2879. We geven de tekst uit de uitspraak weer en vullen die aan met onze analyse. Cursiveringen en onderstrepingen […]

Donderdag 21 december 2023

Alle GRATIS PE-punten op een rij

Je kunt via ons systeem GRATIS 5 PE-punten halen. Hieronder tref je de on demand webinars aan waar dat voor geldt: GRATIS Master Class Snel en Efficiënt werken met PraktijkGenerator GRATIS Master Class Boost je […]

Dinsdag 12 december 2023

PEP(pi en Kokki) en de Centrale WWFT Faciliteit

In het Official Journal of the European Union C/2023/724 d.d. 10.11.2023 is per land bepaald wie de Politically Exposed Persons (“PEP”) zijn. Hier volgt een link naar dat journaal. Artikel 9a WWFT bepaalt het volgende: […]

Maandag 11 december 2023

Hoe kun je makkelijk voldoen aan de dossierplicht?

Elk dossier begint toch met een aantekening? En in elk dossier zou een checklist moeten zitten waaruit blijkt welke aandachtspunten zijn behandeld en waar wel en niet op is gelet. En in elk dossier behoort […]

Woensdag 29 november 2023

EthiekPuntenPaniek!

U heeft nog slechts één maand om 3 Ethiekpunten te halen. Dat is krap als u nog een fysieke cursus moet zoeken, zich moet inschrijven, (reis-)tijd in uw agenda moet vrijmaken en de cursus daadwerkelijk […]

Maandag 27 november 2023

Beleggingsverbod versus beleggingsplicht

Het gemiddelde notariële inkomen bedraagt € 150.000 (Bron Advocatie 2020). Zodra je defungeert, en de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, ontvang je maximaal € 50.000 bruto per jaar (pensioen en AOW). Zelfs als je goodwill ontvangt […]

Vrijdag 10 november 2023

Voor eind 2023 moet u weer 40 PE-punten hebben gehaald, waarvan 3 Ethiekpunten

Eind dit jaar loopt de termijn af waarbinnen u 40 PE-punten moet hebben behaald. Begin dit jaar besloot het KNB-bestuur dat van die 40 punten alle KNB-leden in 2023 3 PE-punten moeten halen op het […]

Dinsdag 31 oktober 2023

De knuppel in het hoenderhok: VC in het notariaat?

Er staat ons een gigantisch opvolgerstekort te wachten. Ik vernam dat de komende jaren ongeveer 400 eenmanskantoren een opvolger zoeken. De animo om een kantoor over te nemen, is laag. De redenen zijn legio, met […]