De PraktijkGenerator Academy

 • Master Classes 2022

  Donderdag 14 april 2022 – Master Class Tuchtrecht: nieuwe ontwikkelingen, praktisch benaderd
  prof. mr. dr. A.H.N. (Fons) Stollenwerck
  Nu beschikbaar voor inschrijving
  Donderdag 12 mei 2022 – Master Class Landelijk vastgoed en de notaris: civiel en fiscaal
  prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld
  Nu beschikbaar voor inschrijving
  Donderdag 16 juni 2022 – Master Class Samenhang testament, statuten en aandeelhoudersovereenkomst bij bedrijfsopvolging
  mr drs J. (John) Bult
  Nu beschikbaar voor inschrijving
  Donderdag 15 september 2022 OCHTEND – Master Class Statuten en aandeelhoudersovereenkomsten in algemene zin
  mr R.A. (Rogier) Wolf
  Nadere informatie volgt z.s.m.
  Donderdag 15 september 2022 MIDDAG – Master Class Actualiteiten ondernemingsrecht
  mr M.J. (Marleen) van Uchelen-Schipper
  Nadere informatie volgt z.s.m.
  Donderdag 13 oktober 2022 – Master Class op het gebied van familierecht
  prof. dr. mr. W. (Wouter) Burgerhart
  Nadere informatie volgt z.s.m.
  Donderdag 17 november 2022 – Master Class op het gebied van vastgoed
  prof. mr. F.J. (Fokke Jan) Vonck
  Nadere informatie volgt z.s.m.

  Het coronavirus in 2022

  Het coronavirus zal in 2022 mogelijk ook nog invloed hebben op de uitvoering van onze Master Classes.

  • Bij een algeheel verbod op het houden van evenementen zijn wij genoodzaakt fysieke Master Classes te cancelen (zie voor de actuele status deze pagina).
  • Een gecancelde Master Class zal, met akkoord van de betreffende docent, worden opgenomen zonder deelnemers en zo spoedig mogelijk on demand op onze website (PGTV on demand) worden aangeboden. Hierover zullen de personen die zich hebben ingeschreven voor een Master Class per mail worden bericht.
  • Bij restricties van het aantal toegestane personen in één ruimte hanteren wij als eerste uitgangspunt van toelating van deelnemers de chronologische volgorde van inschrijving.

  Als door verkoudheidsverschijnselen of besmetting met het coronavirus van personen benodigd voor het opnemen van de Master Class of door invoering van een lock down er niet meer gereisd mag worden, zullen bovenbedoelde opnames ook komen te vervallen.

  PraktijkGenerator zal het verloop van het coronavirus en de daarmee verband houdende mogelijke aanpassingen van de door de overheid opgelegde maatregelen in de gaten houden en haar beleid daarop aanpassen.

  PraktijkGenerator heeft verschillende opleidingsprogramma’s

  PraktijkGenerator organiseert al vele jaren Master Classes. De Master Classes beslaan diverse notariële onderwerpen. Bij de Master Classes is inbegrepen een uitgebreid lunchbuffet, koffie, thee en frisdrank.

  Accreditatie

  KNB, SOMN en EPN hebben PraktijkGenerator geaccrediteerd om PE-punten toe te kennen. Wij vragen alleen EPN-punten aan als de Master Class door EPN is goedgekeurd.

  Kosten

  Onze Master Classes zijn GRATIS toegankelijk voor alle (kandidaat-)notarissen en alle medewerkers van kantoren met het PG Advanced abonnement. De PE-punten zijn voor hen ook GRATIS.

  Als je niet werkt bij een kantoor dat een PG Advanced abonnement heeft op ons modellensysteem (downloaden alle Nederlands- en Engelstalige modellen en gratis toegang tot onze Master Classes op locatie en on demand, met gratis PE-punten), kun je dat met onmiddellijke ingang veranderen, stuur een e-mail naar Luutzen Tamminga, dan helpen wij jou verder!

  Anderen betalen EUR 679 exclusief BTW, per persoon voor het bijwonen van een Master Class en EUR 339,50 exclusief BTW, voor een ochtend of middag Master Class (PE-punten zijn daarin inbegrepen).

  No-show

  Indien je je hebt ingeschreven voor een Master Class maar bent verhinderd, hanteren wij het onderstaande voor wat betreft no-showkosten:

  • Afmelding meer dan vier weken voor aanvang van de Master Class: EUR 0,–.
  • Afmelding binnen vier weken tot een week voor aanvang van de Master Class: EUR 50,– exclusief BTW.
  • Afmelding binnen een week voor aanvang van de Master Class of bij no-show: EUR 75,– exclusief BTW.

   

  Wij moeten de docent en het hotel betalen en die kosten zijn wij hoe dan ook verschuldigd. Dat vinden we geen enkel probleem, als je maar komt. Je mag altijd een vervanger naar voren schuiven, mits je dat van te voren per e-mail aan Eveline Nieukoop doorgeeft. Als een vervanger daadwerkelijk deelneemt, ben je geen no-showkosten verschuldigd.

  Locatie

  De Master Classes worden gehouden in het Van der Valk Hotel Vianen, Prins Bernhardstraat 75 in Vianen. Parkeren is gratis.

  Programma

  09:30 uur           Inloop, ontvangst met koffie en thee

  10:00 uur           Aanvang deel I

  11:30 uur           Koffie/thee pauze

  11:45 uur           Aanvang deel II

  13:15 uur           Lunchpauze

  14:15 uur           Aanvang deel III

  15:45 uur           Koffie/thee pauze

  16:00 uur           Aanvang deel IV

  17:30 uur           Einde Master Class, evaluatieformulieren invullen

  Afsluiting met borrel

   

  Blijf op de hoogte!

  Wil jij op de hoogte blijven van ons opleidingsprogramma schrijf je dan in op onze Nieuwsbrief.

  Zorg er ook voor dat jouw kantoorgenoten op de hoogte blijven en vraag hen zich ook in te schrijven voor de Nieuwsbrief.


  2022-04-14 / ALG / Tuchtrecht / prof. mr. dr. A.H.N. (Fons) Stollenwerck

  Op donderdag 14 april 2022 organiseren wij bij Van der Valk Hotel, Prins Bernhardstraat 75 in Vianen, van 10:00 tot 17:30 uur de Master Class Tuchtrecht: nieuwe ontwikkelingen, praktisch benaderd, docent prof. mr. dr. A.H.N. (Fons) Stollenwerck. Je bent welkom vanaf 09:30 uur voor koffie en thee.

  Wij stellen actieve participatie van de deelnemers zeer op prijs, omdat dat de effectiviteit van de Master Class in belangrijke mate verbetert, de kennisoverdracht bevordert en het geheel levendiger maakt.

  Korte omschrijving

  Ontwikkelingen in het tuchtrecht, lessen op het punt van best practices, belehrung, en dergelijke.

  Onderwerpen

  Ontwikkelingen in het tuchtrecht, lessen op het punt van best practices, belehrung, draaiboeken en protocollen, documentatie van besprekingen met cliënten, toezenden van besprekingsverslagen aan cliënten, hoe om te gaan met dilemma’s, bijvoorbeeld situaties waarin je als notaris een beslissing moet nemen om wel of niet over te gaan tot het passeren van een akte, waarbij je op voorhand al weet dat, ongeacht welke beslissing je ook neemt, altijd één van partijen het er niet mee eens zal zijn en dus het risico van een klacht met zich brengt.

  Docent

  Een korte curriculum vitae van Fons luidt als volgt: counsel bij SmeetsGijbels Advocaten, emeritus hoogleraar VU Amsterdam, oud-raadsheer Gerechtshof Den Haag en oud-notaris.

  Studiepunten

  Voor het geheel bijwonen van deze Master Class worden 6 studiepunten toegekend door de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) en SOMN (Stichting Opleiding Medewerkers Notariaat).

  Kosten

  Voor alle mensen die werken bij een kantoor dat PG Advanced abonnee van PraktijkGenerator is, is de Master Class GRATIS. De enige beperking is de capaciteit van de zaal. Het maakt dus niet uit met hoeveel kantoorgenoten je komt.

  Anderen betalen EUR 679,– exclusief BTW per persoon. De prijs is inclusief uitgebreid lunchbuffet, frisdranken, koffie en thee. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor onze PG Advanced abonnees. Parkeren is gratis.

  On Demand

  Deze Master Class zal op een later tijdstip op onze website on demand beschikbaar zijn.

  Aanmelding

  Klik op de onderstaande knop Inschrijving en meld je aan. Controleer of je je e-mailadres goed hebt ingevuld, aangezien alle correspondentie over de Master Class naar dat e-mailadres zal worden verzonden. Je ontvangt een bevestiging dat we jouw aanmelding hebben ontvangen.

  Als je niet werkt bij een kantoor dat Advanced abonnee is, ontvang je na verloop van tijd een factuur per e-mail. Na betaling ontvang je een toegangsbewijs per e-mail.

  Kort voor de dag van de Master Class sturen wij nog een e-mail met details over de Master Class. Aanmelden kan tot 16 maart 2022, tenzij de zaal eerder is volgeboekt.

  Je kunt je voor deze Master Class aanmelden en tegelijkertijd ook voor onze andere Master Classes.

  Beperkt aantal deelnemers

  Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Schrijf je dus snel in, toewijzing geschiedt in de volgorde van binnenkomst.

  No-show

  Wanneer je meer dan vier weken voor aanvang van de Master Class aan ons laat weten dat je verhinderd bent de Master Class bij te wonen brengen wij jou geen no-showkosten in rekening.

  Wanneer je je verhindering aan ons kenbaar maakt binnen vier weken tot een week voor aanvang van de Master Class brengen wij jou no-showkosten ter grootte van 50 euro exclusief omzetbelasting in rekening.

  Wanneer je binnen een week voor aanvang van de Master Class annuleert of bij no-show brengen wij jou no-showkosten ter grootte van 75 euro exclusief omzetbelasting in rekening.

  Wij moeten de docent en het hotel betalen en die kosten zijn wij hoe dan ook verschuldigd. Dat vinden we geen enkel probleem, als je maar komt. Je mag altijd een vervanger naar voren schuiven, mits je dat van te voren per e-mail aan Eveline Nieukoop doorgeeft. Als een vervanger daadwerkelijk deelneemt, ben je geen no-showkosten verschuldigd.

  Ik ben geen PG Advanced abonnee

  Als je niet werkt bij een kantoor dat een PG Advanced abonnement heeft op ons modellensysteem (downloaden alle Nederlands- en Engelstalige modellen, GRATIS toegang tot onze Master Classes, toegang tot AL onze online beschikbare webinars en GRATIS PE-punten), kun je dat met onmiddellijke ingang veranderen.

  Heeft jouw kantoor een PG OR abonnement (downloaden Nederlandstalige ondernemingsrechtmodellen) op ons systeem, dan kun je met onmiddellijke ingang upgraden.

  Bel met 026 379 19 12, dan helpen wij je verder.

   

  INSCHRIJVEN
  gratis voor Advanced abonnees

  2022-05-12 / VG / Landelijk vastgoed / prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld

  Op donderdag 12 mei 2022 organiseren wij bij Van der Valk Hotel, Prins Bernhardstraat 75 in Vianen, van 10:00 tot 17:30 uur de Master Class Landelijk vastgoed en de notaris: civiel en fiscaal, docent prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld. Je bent welkom vanaf 09:30 uur voor koffie en thee.

  Wij stellen actieve participatie van de deelnemers zeer op prijs, omdat dat de effectiviteit van de Master Class in belangrijke mate verbetert, de kennisoverdracht bevordert en het geheel levendiger maakt.

  Onderwerpen

  – Overdrachtsbelasting en landelijk vastgoed.

  – Actualiteiten cultuurgrondvrijstelling.

  – De ‘monddood-clausule’.

  – De notaris en de Omgevingswet: onteigening, voorkeursrecht en landinrichting.

  – De plattelandswoning.

  – De Natuurschoonwet 1928.

  Als de actualiteit daar aanleiding toe geeft, zullen onderwerpen worden toegevoegd/vervangen.

  Specifiek onderwerp

  ‘De notaris en (vermeende) grondspeculatie: informeren, Belehren, meewerken, of dienst weigeren?’.

  Beleggers staken de afgelopen jaren zo’n 700 miljoen euro in landbouwgrond die door grondhandelaren in kleine stukjes wordt verdeeld, in de hoop dat die grond meer waard zou worden zodra erop gebouwd zou worden. Dat gebeurde in de praktijk bijna nooit. In 2020 kregen zes notarissen in dit verband te maken met tuchtklachten of rechtszaken. Daarom staat in deze Master Class de rol van de notaris bij (vermeende) grondexploitatie centraal. Mede aan de hand van de notariële kernwaarden onafhankelijkheid, onpartijdigheid, Belehrung, ministerieplicht en dienstweigering zal deze rol nader worden belicht.

  Docent

  Jeroen is sinds 2018 als vennoot aan FBN Juristen verbonden. Hij is als adviseur en docent gespecialiseerd in de registergoedpraktijk en specifiek in het agrarisch recht. Met ingang van 1 juni 2020 is Jeroen benoemd tot bijzonder hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens is hij verbonden aan het Instituut voor Agrarisch Recht te Wageningen. Ook is hij redactielid van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht, het Land- en Tuinbouw Bulletin en de Notarisklerk en is hij vaste medewerker van de FBN-redactie. Jeroen is in 2014 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op een proefschrift over kavelruil. Hij is aan deze universiteit tevens werkzaam als universitair docent en verzorgt colleges agrarisch recht.

  Sinds 2004 publiceert hij regelmatig in (agro-)juridische vakbladen en geeft hij cursussen op een breed civiel, fiscaal en notarieel vlak.

  Studiepunten

  Voor het geheel bijwonen van deze Master Class worden 6 studiepunten toegekend door de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) en SOMN (Stichting Opleiding Medewerkers Notariaat).

  Kosten

  Voor alle mensen die werken bij een kantoor dat PG Advanced abonnee van PraktijkGenerator is, is de Master Class GRATIS. De enige beperking is de capaciteit van de zaal. Het maakt dus niet uit met hoeveel kantoorgenoten je komt.

  Anderen betalen EUR 679,– exclusief BTW per persoon. De prijs is inclusief uitgebreid lunchbuffet, frisdranken, koffie en thee. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor onze PG Advanced abonnees. Parkeren is gratis.

  On Demand

  Deze Master Class zal op een later tijdstip op onze website on demand beschikbaar zijn.

  Aanmelding

  Klik op de onderstaande knop Inschrijving en meld je aan. Controleer of je je e-mailadres goed hebt ingevuld, aangezien alle correspondentie over de Master Class naar dat e-mailadres zal worden verzonden. Je ontvangt een bevestiging dat we jouw aanmelding hebben ontvangen.

  Als je niet werkt bij een kantoor dat Advanced abonnee is, ontvang je na verloop van tijd een factuur per e-mail. Na betaling ontvang je een toegangsbewijs per e-mail.

  Kort voor de dag van de Master Class sturen wij nog een e-mail met details over de Master Class. Aanmelden kan tot 13 april 2022, tenzij de zaal eerder is volgeboekt.

  Je kunt je voor deze Master Class aanmelden en tegelijkertijd ook voor onze andere Master Classes.

  Beperkt aantal deelnemers

  Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Schrijf je dus snel in, toewijzing geschiedt in de volgorde van binnenkomst.

  No-show

  Wanneer je meer dan vier weken voor aanvang van de Master Class aan ons laat weten dat je verhinderd bent de Master Class bij te wonen brengen wij jou geen no-showkosten in rekening.

  Wanneer je je verhindering aan ons kenbaar maakt binnen vier weken tot een week voor aanvang van de Master Class brengen wij jou no-showkosten ter grootte van 50 euro exclusief omzetbelasting in rekening.

  Wanneer je binnen een week voor aanvang van de Master Class annuleert of bij no-show brengen wij jou no-showkosten ter grootte van 75 euro exclusief omzetbelasting in rekening.

  Wij moeten de docent en het hotel betalen en die kosten zijn wij hoe dan ook verschuldigd. Dat vinden we geen enkel probleem, als je maar komt. Je mag altijd een vervanger naar voren schuiven, mits je dat van te voren per e-mail aan Eveline Nieukoop doorgeeft. Als een vervanger daadwerkelijk deelneemt, ben je geen no-showkosten verschuldigd.

  Ik ben geen PG Advanced abonnee

  Als je niet werkt bij een kantoor dat een PG Advanced abonnement heeft op ons modellensysteem (downloaden alle Nederlands- en Engelstalige modellen, GRATIS toegang tot onze Master Classes, toegang tot AL onze online beschikbare webinars en GRATIS PE-punten), kun je dat met onmiddellijke ingang veranderen.

  Heeft jouw kantoor een PG OR abonnement (downloaden Nederlandstalige ondernemingsrechtmodellen) op ons systeem, dan kun je met onmiddellijke ingang upgraden.

  Bel met 026 379 19 12, dan helpen wij je verder.

  INSCHRIJVEN
  gratis voor Advanced abonnees

  2022-06-16 / OR-PFR / Statuten en ahrovk/ mr. drs. J. (John) Bult

  Op donderdag 16 juni 2022 organiseren wij bij Van der Valk Hotel, Prins Bernhardstraat 75 in Vianen, van 10:00 tot 17:30 uur de Master Class Samenhang testament, statuten en aandeelhoudersovereenkomst bij bedrijfsopvolging, docent mr. drs. J. (John) Bult.

  Je bent welkom vanaf 09:30 uur voor koffie en thee.

  Wij stellen actieve participatie van de deelnemers zeer op prijs, omdat dat de effectiviteit van de Master Class in belangrijke mate verbetert, de kennisoverdracht bevordert en het geheel levendiger maakt.

  Korte omschrijving

  Bij de bedrijfsopvolging is het in de eerste plaats van belang dat de aandelen (of het firma-aandeel) terecht komen bij de juiste personen. Dit is een civielrechtelijke vraagstuk. In zowel het testament van de erflater als de statuten en aandeelhoudersovereenkomst (of het firmacontract) staan vaak bepalingen die deze gewenste bedrijfsopvolging regelen. Het belangrijk dat deze bepalingen op één lijn met elkaar zitten. Als dit niet zo is, dan worden de aandelen (of het firma aandeel) van de erflater mogelijk niet (allemaal) verkregen door de bedrijfsopvolger.

  In de tweede plaats zal het – met name binnen familieverband – doorgaans de bedoeling zijn dat de bedrijfsopvolging fiscaal vriendelijk verloopt. Hierbij spelen de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) van zowel de inkomstenbelasting als de successiewet een voorname rol. Het is belangrijk dat beide regelingen optimaal worden benut zodat een ‘tax leak’ wordt voorkomen.

  Het fiscale en civiele bevinden zich niet in een vacuüm ten opzichte van elkaar en de samenhang tussen beide rechtsgebieden is zonder meer ingewikkeld. Zo is het bij de overdracht van de onderneming zeer relevant welke ‘pet’ de bedrijfsopvolger op heeft of krijgt: erfgenaam, legataris, medeaandeelhouder (of medefirmant). Deze pet is van invloed op de belastingheffing.

  Onderwerpen

  Civiel

  • Statuten versus aandeelhoudersovereenkomst
  • Blokkeringsregeling in ruime zin (art. 2:192 BW) en in enge zin (art. 2:195 BW)
  • De overdracht en overgang van de aandelen in samenhang met de overdrachtsfictie van art. 2:195 lid 2 BW
  • De beknelde aandeelhouder (art. 2:192a BW)
  • Waar is het legaat gebleven? (art. 4:49 BW)
  • Gevolgen van strijdigheid tussen testament en statuten / firmacontract
  • Capita selecta

  Fiscaal

  • Statutaire lock-up en bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet 1956 (art. 2:195 lid 3 BW)
  • De slimme legataris: wel of niet doorschuiven verkrijgingsprijs aandelen? (art. 4:17a Wet IB)
  • Legaat tegen inbreng deel van de waarde: niet doen!
  • Feiten en fabels over de inkomstenbelastinglatentie (art. 20 Successiewet 1956 versus art. 4:7 BW)
  • Prijsbepaling en prijsbetaling
  • Ongedaan maken wettelijke verdeling (art. 4:18 BW / art. 3:186 BW / art. 2:195 BW) en belastingheffing (art. 4.17b Wet IB en art. 35f SW)
  • De passivazijde van de balans: herkapitalisatie en verhogen grondslag BOR
  • De activazijde van de balans: uitbreiden en inkrimpen (WOB-verzoek 23 juli 2018)
  • Rekentechniek BOR
  • Capita selecta

  Tijdens de dag ligt de nadruk op het aanmerkelijk belang (box 2).

  Docent

  John is, na een dienstbetrekking van een aantal jaren, sinds 2003 werkzaam als zelfstandig gevestigd belastingadviseur en estate planner. Daarnaast is hij al ruim 20 jaar freelance docent voor diverse opleidingsinstituten (o.a. SDU, UvA) en publiceert over actuele onderwerpen in o.a. het Ftv, Kwep, Tijdschrift Familiebedrijven). Hij heeft diverse (universitaire) opleidingen afgerond met zowel een economische als (fiscaal) juridische specialisatie.

  Studiepunten

  Voor het geheel bijwonen van deze Master Class worden 6 studiepunten toegekend door de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie), en SOMN (Stichting Opleiding Medewerkers Notariaat) en EPN (Vereniging van Estate Planners in het Notariaat).

  Kosten

  Voor alle mensen die werken bij een kantoor dat PG Advanced abonnee van PraktijkGenerator is, is de Master Class GRATIS. De enige beperking is de capaciteit van de zaal. Het maakt dus niet uit met hoeveel kantoorgenoten je komt.

  Anderen betalen EUR 679,– exclusief BTW per persoon. De prijs is inclusief uitgebreid lunchbuffet, frisdranken, koffie en thee. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor onze PG Advanced abonnees. Parkeren is gratis.

  On Demand

  Deze Master Class zal op een later tijdstip op onze website on demand beschikbaar zijn.

  Aanmelding

  Klik op de onderstaande knop Inschrijving en meld je aan. Controleer of je je e-mailadres goed hebt ingevuld, aangezien alle correspondentie over de Master Class naar dat e-mailadres zal worden verzonden. Je ontvangt een bevestiging dat we jouw aanmelding hebben ontvangen.

  Als je niet werkt bij een kantoor dat Advanced abonnee is, ontvang je na verloop van tijd een factuur per e-mail. Na betaling ontvang je een toegangsbewijs per e-mail.

  Kort voor de dag van de Master Class sturen wij nog een e-mail met details over de Master Class. Aanmelden kan tot 18 mei 2022, tenzij de zaal eerder is volgeboekt.

  Je kunt je voor deze Master Class aanmelden en tegelijkertijd ook voor onze andere Master Classes.

  Beperkt aantal deelnemers

  Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Schrijf je dus snel in, toewijzing geschiedt in de volgorde van binnenkomst.

  No-show

  Wanneer je meer dan vier weken voor aanvang van de Master Class aan ons laat weten dat je verhinderd bent de Master Class bij te wonen brengen wij jou geen no-showkosten in rekening.

  Wanneer je je verhindering aan ons kenbaar maakt binnen vier weken tot een week voor aanvang van de Master Class brengen wij jou no-showkosten ter grootte van 50 euro exclusief omzetbelasting in rekening.

  Wanneer je binnen een week voor aanvang van de Master Class annuleert of bij no-show brengen wij jou no-showkosten ter grootte van 75 euro exclusief omzetbelasting in rekening.

  Wij moeten de docent en het hotel betalen en die kosten zijn wij hoe dan ook verschuldigd. Dat vinden we geen enkel probleem, als je maar komt. Je mag altijd een vervanger naar voren schuiven, mits je dat van te voren per e-mail aan Eveline Nieukoop doorgeeft. Als een vervanger daadwerkelijk deelneemt, ben je geen no-showkosten verschuldigd.

  Ik ben geen PG Advanced abonnee

  Als je niet werkt bij een kantoor dat een PG Advanced abonnement heeft op ons modellensysteem (downloaden alle Nederlands- en Engelstalige modellen, GRATIS toegang tot onze Master Classes, toegang tot AL onze online beschikbare webinars en GRATIS PE-punten), kun je dat met onmiddellijke ingang veranderen.

  Heeft jouw kantoor een PG OR abonnement (downloaden Nederlandstalige ondernemingsrechtmodellen) op ons systeem, dan kun je met onmiddellijke ingang upgraden.

  Bel met 026 379 19 12, dan helpen wij je verder.

  INSCHRIJVEN
  gratis voor Advanced abonnees
 • Wil jij een opleiding op jouw kantoor verzorgen?

  Wil jij een opleiding op jouw kantoor, neem dan contact met ons op. Ook hiermee zijn PE-punten te verdienen!

  Ook kunnen wij voor abonnees een training Efficiënt werken met PraktijkGenerator verzorgen, zodat jouw kantoor optimaal met onze modellen kan gaan werken. Wil je hier meer over weten? Bel dan naar 026-3791912.

 • PGTV on demand: de nieuwe vorm van Permanente Educatie ONLINE

  Weet je dat je al jouw PE-punten ook online kunt verdienen, zonder gedoe, zonder file? Meer tijd voor je cliënten en voor privéaangelegenheden: kijken waar, wanneer en met wie jij dat wilt.

  Lees verder om te zien hoe jij toegang tot de webinars kunt krijgen.

  Exclusiviteit

  Ons on demand programma is exclusief beschikbaar voor (kandidaat-)notarissen en medewerkers van kantoren met het PG Advanced abonnement. Zowel het volgen van een webinar als de PE-punten zijn GRATIS!

  Werk jij niet bij een kantoor dat een PG Advanced abonnement heeft op ons modellensysteem (downloaden alle Nederlands- en Engelstalige modellen en gratis toegang tot onze Master Classes op locatie en on demand), stuur dan een mail naar Luutzen Tamminga, dan helpen wij jou verder!

  Inloggen

  Onze webinars zijn alleen via inloggen bereikbaar.

  Heb jij nog geen persoonlijk account, het zogenaamde subaccount, vraag dan de contactpersoon (de houder van het hoofdaccount) binnen jouw kantoor deze aan te maken.

  Door middel van het subaccount worden  de webinars die jij hebt bekeken geregistreerd op jouw naam en kun je in jouw subaccount nakijken hoeveel webinars jij al hebt gevolgd. Tevens is daarmee ingeprogrammeerd dat het inschrijfformulier automatisch met jouw persoonlijke gegevens wordt aangevuld, zodat wij de noodzakelijke  gegevens voor het aanvragen van PE-punten bij KNB/SOMN/EPN kunnen indienen.

  Heb je vragen, stuur dan een mail naar Eveline Nieukoop, dan helpt zij jou verder.

  Belangrijk

  Voor de aanvraag van een PE-punt is het belangrijk dat elk deel (duur rond de 65 minuten) van een Master Class on demand in zijn geheel wordt bekeken. De KNB stelt als eis minimaal 1 uur les van een docent en dat is wat wij bieden. Maar dan online: gemakkelijk! Ons programma registreert de gekeken tijd in minuten en na afloop bevestig je het einde van elk deel in de pop-up. Dat is alles. Let wel op een goede Wifi-verbinding – of beter nog: een bedrade internetverbinding.

  Als je deze adviezen opvolgt, gaat het goed:

  • Log in met jouw hoofd- of subaccount.
  • Test de verbinding als je op kantoor of thuis kijkt: heb je goed beeld en geluid? Test de verbinding elke keer als je op een andere locatie kijkt.
  • Volg elk deel bij voorkeur op een laptop of computer. Een iPad en smartphone werken ook: maar alleen met een goede Wifi-verbinding.
  • Bekijk elk deel bij voorkeur in één keer van begin tot eind. Je kunt gerust een keer pauzeren, maar doe dat niet te vaak. Aan het einde komt er een pop-up: vul die direct in en bevestig het einde.
  • Bekijk je een deel in meerdere sessies, dan is het voor een juiste kijktijdregistratie belangrijk dat de verschillende sessies binnen dezelfde kalendermaand plaatsvinden.
  • Als je de pop-up vergat in te vullen, kun je dat op het eindscherm aangeven.

   

  Wanneer vragen wij PE-punten aan?

  In de eerste week van de maand volgend op de maand waarvoor wij PE-punten gaan aanvragen, worden de gegevens voor het toekennen van PE-punten naar KNB/SOMN/EPN gemaild . Wij hebben geen zicht op de verwerkingstijd van de registratie van PE-punten.

  Wij vinden het leuk als we van je horen wat je er van vond en hoe het eventueel beter kan. Dus stuur ons een reactie na afloop!

  PGTV, zorgeloze P.E.

   

  Master Class Recente ontwikkeling in het ondernemingsrecht, docent prof. mr. C.A. (Kid) Schwarz

  On demand beschikbaar tot en met 10 november 2022

  De Master Class on demand is opgeknipt in 6 afzonderlijke delen van elk 1 uur. Je hoeft ze niet allemaal te volgen! Per deel kun je steeds 1 PE-punt verdienen.

  Ga naar PGTV  om dit webinar te bekijken.

   

  Master Class Actualiteiten Familierecht d.d. 14 oktober 2021, docent prof. dr. mr. L.C.A. (Leon) Verstappen

  On demand beschikbaar tot en met 13 oktober 2022

  De Master Class on demand is opgeknipt in 6 afzonderlijke delen van elk 1 uur. Je hoeft ze niet allemaal te volgen! Per deel kun je steeds 1 PE-punt verdienen.

  Ga naar PGTV  om dit webinar te bekijken.

   

  Master Class Actualiteiten Privacyrecht AVG d.d. 16 september 2021, docent prof. dr. mr. G.J. (Gerrit-Jan) Zwenne

  On demand beschikbaar tot en met 15 september 2022

  De Master Class on demand is opgeknipt in 6 afzonderlijke delen van elk 1 uur. Je hoeft ze niet allemaal te volgen! Per deel kun je steeds 1 PE-punt verdienen.

  Ga naar PGTV  om dit webinar te bekijken.

   

  Master Class De draagplichtovereenkomst voor de eigenwoningschuld d.d. 17 juni 2021, docent mr. S.H. (Sven) Hoogeveen

  On demand beschikbaar tot en met 16 juni 2022

  De Master Class on demand is opgeknipt in 6 afzonderlijke delen van elk 1 uur. Je hoeft ze niet allemaal te volgen! Per deel kun je steeds 1 PE-punt verdienen.

  Ga naar PGTV  om dit webinar te bekijken.

   

  Master Class Erfpacht, opstal en appartementsrechten d.d. 18 mei 2021, docent prof. mr. F.J. (Fokke Jan) Vonck

  On demand beschikbaar tot en met 17 mei 2022

  De Master Class on demand is opgeknipt in 6 afzonderlijke delen van elk 1 uur. Je hoeft ze niet allemaal te volgen! Per deel kun je steeds 1 PE-punt verdienen.

  Ga naar PGTV  om dit webinar te bekijken.

   

  Master Class Actualiteiten Ondernemingsrecht d.d. 8 april 2021, docent mr. R.A.F. (Robrecht) Timmermans

  On demand beschikbaar tot en met 7 april 2022

  De Master Class on demand is opgeknipt in 3 afzonderlijke delen van elk 1 uur. Je hoeft ze niet allemaal te volgen! Per deel kun je steeds 1 PE-punt verdienen.

  Ga naar PGTV  om dit webinar te bekijken.

   

  Master Class Snel en Efficiënt werken met PraktijkGenerator d.d. 8 april 2021, docenten mr. D.R. (Dirk) de Lange en mr. L.F. (Luutzen) Tamminga

  De Master Class on demand is opgeknipt in 3 afzonderlijke delen van elk 1 uur. Je hoeft ze niet allemaal te volgen! Per deel kun je steeds 1 PE-punt verdienen.

  Schrijf jezelf in voor:

  Deel 1 Deel 2 Deel 3

  Volg de sessie van het begin tot het einde.

   

  Master Class Boost je Notaris Business! Onze speciale 2020 LUSTRUM-editie d.d. 5 november 2020, spreker Richard van Kray.

  De Master Class on demand is opgeknipt in 2 afzonderlijke delen van elk 1 uur. Je hoeft niet allebei te volgen! Per deel kun je steeds GRATIS 1 PE-punt verdienen.

  Schrijf jezelf in voor:

  Deel 1 Deel 2

  Volg de sessie van het begin tot het einde.

   

  We blijven doorgaan met de live Master Classes in Vianen. Alle Master Classes worden opgenomen voor PGTV on demand.

  Wil jij niets missen over ons on demand programma, schrijf je dan in voor onze Nieuwsbrief.

  • INTELLIGENTE modellen op ALLE rechtsgebieden, compatible met ALLE notariële softwarepakketten
  • Meer omzet door intakeoptimalisatie: klik op de LINK
  • Alle PE-punten, live en on demand, voor jou en al jouw kantoorgenoten GRATIS bij een Advanced abonnement

Ontvang het gratis model van de maand!

Schrijf je dan even in voor onze updates en ons nieuws:

Inschrijven voor onze nieuwsbrief!

Mail of bel

026 379 19 12

voor meer info