De Praktijkgenerator Academy

 • PraktijkGenerator heeft verschillende opleidingsprogramma’s

  PraktijkGenerator organiseert al vele jaren Master Classes. De Master Classes beslaan diverse notariële onderwerpen. Bij de Master Class is inbegrepen een uitgebreide lunchbuffet, koffie, thee en frisdrank.

  Accreditatie

  PraktijkGenerator is geaccrediteerd om KNB-p.e. punten, SOMN-p.e.punten en, indien van toepassing, EPN-p.e.punten toe te kennen.

  Kosten

  De toegang is GRATIS voor alle medewerkers van kantoren die een PG Advanced abonnement op ons knowhow systeem hebben.

  Anderen betalen EUR 679 exclusief BTW per persoon.

  No Show Vergoeding

  Wanneer je meer dan vier weken voor aanvang van de Master Class aan ons laat weten dat je verhinderd bent de Master Class bij te wonen brengen wij jou geen no show vergoeding in rekening.

  Wanneer je je verhindering aan ons kenbaar maakt binnen de periode van vier weken tot een week voor aanvang van de Master Class brengen wij jou een no show vergoeding ter grootte van EUR 50 exclusief omzetbelasting in rekening.

  Wanneer je binnen een week voor aanvang van de Master Class annuleert of bij no-show brengen wij jou een no show vergoeding ter grootte van EUR 75 exclusief omzetbelasting in rekening.

  Wij moeten de docent betalen en het hotel en die kosten zijn wij hoe dan ook verschuldigd. Dat vinden we geen enkel probleem, als je maar komt opdagen! Je mag altijd een vervanger naar voren schuiven, mits je dat per e-mail aan ons doorgeeft. Als er een vervanger daadwerkelijk deelneemt, ben je geen no show vergoeding verschuldigd.

  Locatie

  De Master Classes worden gehouden in het Van der Valk Hotel Vianen,  Prins Bernhardstraat 75 in Vianen. Parkeren is gratis.

  Programma

  09:30 uur           Inloop, ontvangst met koffie en thee

  10:00 uur           Aanvang deel I

  11:30 uur           Koffie/thee pauze

  11:45 uur           Aanvang deel II

  13:15 uur           Lunchpauze

  14:15 uur           Aanvang deel III

  15:45 uur           Koffie/thee pauze

  16:00 uur           Aanvang deel IV

  17:30 uur           Einde master class, evaluatieformulieren invullen

  Onze Master Classes in 2019

  • Donderdag 18 april 2019 – Snel en Efficiënt werken met PG en Kennisbank Via Juridica, docenten PG mr D.R. (Dirk) de Lange en mr L.F. (Luutzen) Tamminga, docenten FBJuristen mr L. (Laura) Welkers en mr.dr. J. (Jeroen) Rheinfeld. Inschrijving gesloten.
  • Donderdag 16 mei 2019 – Master Class Tuchtrecht: Nieuwe Ontwikkelingen, Praktisch benaderd, docent prof.dr. A.H.N. (Fons) Stollenwerck. Inschrijving gesloten.
  • Donderdag 13 juni 2019 – Master Class Periodieke en Finale Verrekenbedingen, het Redigeren en de Afwikkeling ervan bij Scheiding en Overlijden, docent mr.dr. E.W.J. (Eric) Ebben. Inschrijving geopend.
  • Donderdag 12 september 2019 – Master Class Standaardbepalingen in Modelakten tegen het Licht gehouden, het herstellen van Fouten en Vergissingen in Akten, docent prof.mr.dr. L.C.A. (Leon) Verstappen. Inschrijving geopend.
  • Donderdag 10 oktober 2019 – Actualiteiten Relatievermogensrecht en Erfrecht, Civiel en Fiscaal, docent prof.mr.dr. W. (Wouter) Burgerhart. Inschrijving geopend.
  • Donderdag 14 november 2019 – Stand van zaken aandeelhoudersovereenkomst, ontbinding/vereffening en WBTR, docent mr. J. (Jeroen) ten Berg samen met collega-docent (nadere informatie volgt).

   

  Blijf op de hoogte!

  Wil jij op de hoogte blijven van ons opleidingsprogramma schrijf je dan in op ons Journaal.


  Master Class Periodieke en Finale Verrekenbedingen, het Redigeren en de Afwikkeling ervan bij Scheiding en Overlijden

  Op donderdag 13 juni 2019 organiseren wij bij Van der Valk Hotel, Prins Bernhardstraat 75 in Vianen, van 10:00 tot 17:30 uur de Master Class Periodieke en Finale Verrekenbedingen, het Redigeren en de Afwikkeling ervan bij Scheiding en Overlijden. Je bent welkom vanaf 09:30 uur voor koffie en thee.

  Wij stellen actieve participatie van de deelnemers zeer op prijs, omdat dat de effectiviteit van de Master Class in belangrijke mate verbetert, de kennisoverdracht bevordert en het geheel levendiger maakt.

  Korte omschrijving

  Veel huwelijksvoorwaarden kennen een periodiek verrekenbeding, waarin partijen afspreken om dat inkomen dat resteert na betaling van de kosten van de huishouding bij helften te delen. Als dat niet gebeurt, dan blijft niet alleen de vordering bestaan, maar moet de verrekeningsplichtige de waarde afrekenen van datgene waarin dat inkomen is geïnvesteerd. Dat is dan vaak een lelijke verrassing. Ook kennen de meeste huwelijksvoorwaarden een finaal verrekenbeding, om te voorkomen dat te veel erfbelasting betaald zal moeten worden. De afwikkeling van beide bedingen en zeker van de combinatie ervan, levert veel problemen op. Als u in uw praktijk regelmatig huwelijksvoorwaarden opstelt of tegenkomt in de afwikkeling, is deze cursus voor u.

  Docent

  De Master Class wordt gegeven door mr.dr. E.W.J. (Eric) Ebben.

  Eric Ebben is twintig jaar lang universitair docent notariële vakken aan de Vrije Universiteit geweest en heeft daarnaast een adviespraktijk voor advocatuur en notariaat. Hij is redacteur van een aantal tijdschriften en kennisbanken en heeft een lange lijst van publicaties op zijn naam.

  Studiepunten

  Voor het geheel bijwonen van deze Master Class worden 6 studiepunten  toegekend door de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie), SOMN (Stichting Opleiding Medewerkers Notariaat) en EPN (Vereniging van Estate Planners in het Notariaat).

  Kosten

  Voor alle mensen die werken bij een kantoor dat PG Advanced abonnee van PraktijkGenerator is, is de Master Class GRATIS. De enige beperking is de capaciteit van de zaal. Het maakt dus niet uit met hoeveel kantoorgenoten je komt.

  Anderen betalen EUR 679,– exclusief BTW, per persoon. De prijs is inclusief uitgebreid lunchbuffet, frisdranken, koffie en thee. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor onze PG Advanced abonnees. Parkeren is gratis.

  On Demand

  Deze Master Class zal op een later tijdstip op onze website on demand beschikbaar zijn.

  Aanmelding

  Klik op de onderstaande knop Inschrijving en meld je aan. Controleer of je je e-mailadres goed hebt ingevuld, aangezien alle correspondentie over de Master Class naar dat e-mailadres zal worden verzonden. Je ontvangt een bevestiging dat we jouw aanmelding hebben ontvangen.

  Als je niet werkt bij een kantoor dat Advanced abonnee is, ontvang je na verloop van tijd een factuur per e-mail. Na betaling ontvang je een toegangsbewijs per e-mail.

  Kort voor de dag van de Master Class sturen wij nog een e-mail met details over de Master Class. Aanmelden kan tot woensdag 15 mei 2019, tenzij de zaal eerder is volgeboekt.

  Je kunt je voor deze Master Class aanmelden en tegelijkertijd ook voor onze andere Master Classes.

  Beperkt aantal deelnemers

  Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Schrijf je dus snel in, toewijzing geschiedt in de volgorde van binnenkomst.

  No show vergoeding

  Wanneer je binnen een week voor aanvang van de Master Class annuleert of bij no-show brengen wij jou een no show vergoeding ter grootte van EUR 75 exclusief omzetbelasting in rekening.

  Wanneer je je verhindering aan ons kenbaar maakt binnen de periode van vier weken tot een week voor aanvang van de Master Class brengen wij jou een no show vergoeding ter grootte van EURO 50 exclusief omzetbelasting in rekening.

  Wanneer je meer dan vier weken voor aanvang van de Master Class aan ons laat weten dat je verhinderd bent de Master Class bij te wonen brengen wij jou geen no show vergoeding in rekening.

  Wij moeten de docent betalen en het hotel en die kosten zijn wij hoe dan ook verschuldigd. Dat vinden we geen enkel probleem, als je maar komt opdagen! Je mag altijd een vervanger naar voren schuiven, mits je dat per e-mail aan ons doorgeeft. Als er een vervanger komt opdagen, ben je geen no show vergoeding verschuldigd.

  Ik ben geen PG Advanced abonnee.

  Als je niet werkt bij een kantoor dat een PG Advanced abonnement heeft op ons modellensysteem (downloaden alle Nederlands- en Engelstalige modellen en toegang tot onze Master Classes), kun je dat met onmiddellijke ingang veranderen.

  Heeft jouw kantoor een PG OR abonnement (Downloaden Nederlandstalige ondernemingsrechtmodellen) op ons systeem, dan kun je met onmiddellijke ingang upgraden.

  Bel met 026 379 19 12, dan helpen wij je verder.

   

  INSCHRIJVEN
  gratis voor Advanced abonnees

  Master Class Onroerend Goed: Standaardbepalingen in Modelakten tegen het Licht gehouden, het herstellen van Fouten en Vergissingen in Akten

  Op donderdag 12 september 2019 organiseren wij bij Van der Valk Hotel, Prins Bernhardstraat 75 in Vianen, van 10:00 tot 17:30 uur de Master Class Onroerend Goed: Standaardbepalingen in Modelakten tegen het Licht gehouden, het herstellen van Fouten en Vergissingen in Akten. Je bent welkom vanaf 09:30 uur voor koffie en thee.

  Wij stellen actieve participatie van de deelnemers zeer op prijs, omdat dat de effectiviteit van de Master Class in belangrijke mate verbetert, de kennisoverdracht bevordert en het geheel levendiger maakt.

   

  Korte omschrijving

  Behandeld worden bepaalde standaardbepalingen en betere alternatieven.

  In het tweede deel worden het maken van fouten en vergissingen in akten besproken en de wijze waarop die kunnen worden hersteld.

   

  Docent

  De Master Class wordt gegeven door prof.mr.dr. L.C.A. (Leon) Verstappen.

  Leon is hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht, aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, wetenschappelijk adviseur bij Hekkelman Advocaten & Notarissen en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Den Haag.

  Naast een aantal andere nevenfuncties is hij bestuurslid van de Stichting Grotius Academie en de Stichting Beroepsopleiding Notariaat. Hij is (eind)redacteur bij een aantal tijdschriften en boekenseries: WPNR, Tijdschrift Familie & Recht, Praktijkhandboeken voor het Notariaat, Modellen voor de Rechtspraktijk en de boekenseries van het Netherlands Institute for Law and Governance, en van de subseries Vastgoed, Omgeving & Recht en Familie & Recht. Hij is bestuursvoorzitter van Stichting The Land Portal (www.landportal.org).

  Hij houdt zich in het bijzonder bezig met het familievermogensrecht, het registergoederenrecht, de notariële aspecten van het ondernemingsrecht en de notariële ambtsuitoefening. In internationaal verband is hij actief in de Land Portal en in de International Alliance on Land Tenure and Administration, welk netwerk zich door middel van een internationaal onderzoeksprogramma richt op land tenure en land governance.

   

  Studiepunten

  Voor het geheel bijwonen van deze Master Class worden 6 studiepunten toegekend door de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) en SOMN (Stichting Opleiding Medewerkers Notariaat).

   

  Kosten

  Voor alle mensen die werken bij een kantoor dat PG Advanced abonnee van PraktijkGenerator is, is de Master Class GRATIS. De enige beperking is de capaciteit van de zaal. Het maakt dus niet uit met hoeveel kantoorgenoten je komt.

  Anderen betalen EUR 679,– exclusief BTW, per persoon. De prijs is inclusief uitgebreid lunchbuffet, frisdranken, koffie en thee. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor onze PG Advanced abonnees. Parkeren is gratis.

   

  On Demand

  Deze Master Class zal op een later tijdstip op onze website on demand beschikbaar zijn.

   

  Aanmelding

  Klik op de onderstaande knop Inschrijving en meld je aan. Controleer of je je e-mailadres goed hebt ingevuld, aangezien alle correspondentie over de Master Class naar dat e-mailadres zal worden verzonden. Je ontvangt een bevestiging dat we jouw aanmelding hebben ontvangen.

  Als je niet werkt bij een kantoor dat Advanced abonnee is, ontvang je na verloop van tijd een factuur per e-mail. Na betaling ontvang je een toegangsbewijs per e-mail.

  Kort voor de dag van de Master Class sturen wij nog een e-mail met details over de Master Class. Aanmelden kan tot en met 13 augustus 2019, tenzij de zaal eerder is volgeboekt.

  Je kunt je voor deze Master Class aanmelden en tegelijkertijd ook voor onze andere Master Classes.

   

  Beperkt aantal deelnemers

  Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Schrijf je dus snel in, toewijzing geschiedt in de volgorde van binnenkomst.

   

  No show vergoeding

  Wanneer je meer dan vier weken voor aanvang van de Master Class aan ons laat weten dat je verhinderd bent de Master Class bij te wonen brengen wij jou geen no show vergoeding in rekening.

  Wanneer je je verhindering aan ons kenbaar maakt binnen de periode van vier weken tot een week voor aanvang van de Master Class brengen wij jou een no show vergoeding ter grootte van EURO 50 exclusief omzetbelasting in rekening.

  Wanneer je binnen een week voor aanvang van de Master Class annuleert of bij no-show brengen wij jou een no show vergoeding ter grootte van EUR 75 exclusief omzetbelasting in rekening.

   

  Wij moeten de docent betalen en het hotel en die kosten zijn wij hoe dan ook verschuldigd. Dat vinden we geen enkel probleem, als je maar komt opdagen!

   

  Je mag altijd een vervanger naar voren schuiven, mits je dat per e-mail aan ons doorgeeft. Als er een vervanger komt opdagen, ben je geen no show vergoeding verschuldigd.

   

  Ik ben geen PG Advanced abonnee.

  Als je niet werkt bij een kantoor dat een PG Advanced abonnement heeft op ons modellensysteem (downloaden alle Nederlands- en Engelstalige modellen en toegang tot onze Master Classes), kun je dat met onmiddellijke ingang veranderen.

  Heeft jouw kantoor een PG OR abonnement (Downloaden Nederlandstalige ondernemingsrechtmodellen) op ons systeem, dan kun je met onmiddellijke ingang upgraden.

  Bel met 026 379 19 12, dan helpen wij je verder.

  INSCHRIJVEN
  gratis voor Advanced abonnees

  Master Class Actualiteiten Relatievermogensrecht en Erfrecht, Civiel en Fiscaal

  Op donderdag 10 oktober 2019 organiseren wij bij Van der Valk Hotel, Prins Bernhardstraat 75 in Vianen, van 10:00 tot 17:30 uur de Master Class Actualiteiten relatievermogensrecht en erfrecht, civiel en fiscaal. Je bent welkom vanaf 09:30 uur voor koffie en thee.
  Wij stellen actieve participatie van de deelnemers zeer op prijs, omdat dat de effectiviteit van de Master Class in belangrijke mate verbetert, de kennisoverdracht bevordert en het geheel levendiger maakt.

  Docent
  De Master Class wordt gegeven door Prof.mr.dr. Wouter Burgerhart.
  Wouter Burgerhart richt zich zowel wetenschappelijk als in zijn (advies)praktijk in het bijzonder op de estate planning voor de ondernemer. Zijn ervaring heeft hij op en rondom dit thema opgebouwd, onder anderen door vanaf 1988 op verschillende kantoren in de notariële praktijk werkzaam te zijn geweest op met name het ondernemingsrecht alsmede het personen- en familierecht en erfrecht.
  Verder heeft Wouter ruime ervaring als docent; tot 2009 was hij verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en sinds 2010 als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.
  Hij is sinds 2004 verbonden aan ScholsBurgerhartSchols, estate planners en notarieel juridisch adviseurs te Nijmegen en tevens sinds 2013 partner van BurgerhartVosmanshuys BV, in welke functie hij regelmatig wordt betrokken bij het opzetten en uitvoeren van bedrijfsopvolgingen, het adviseren van familiebedrijven en de daarmee verband houdende fiscale procesvoering.
  Wouter adviseert en publiceert over verschillende notariële en fiscale onderwerpen en geeft cursussen en voordrachten op uiteenlopende rechtsgebieden.
  Daarnaast is hij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s-Gravenhage.

  Studiepunten
  Voor het geheel bijwonen van deze Master Class worden 6 studiepunten toegekend door de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie), SOMN (Stichting Opleiding Medewerkers Notariaat) en EPN (Vereniging van Estate Planners in het Notariaat).

  Kosten
  Voor alle mensen die werken bij een kantoor dat PG Advanced abonnee van PraktijkGenerator is, is de Master Class GRATIS. De enige beperking is de capaciteit van de zaal. Het maakt dus niet uit met hoeveel kantoorgenoten je komt.
  Anderen betalen EUR 679,– exclusief BTW, per persoon. De prijs is inclusief uitgebreid lunchbuffet, frisdranken, koffie en thee. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor onze PG Advanced abonnees. Parkeren is gratis.

  On Demand
  Deze Master Class zal op een later tijdstip op onze website on demand beschikbaar zijn.

  Aanmelding
  Klik op de onderstaande knop Inschrijving en meld je aan. Controleer of je je e-mailadres goed hebt ingevuld, aangezien alle correspondentie over de Master Class naar dat e-mailadres zal worden verzonden. Je ontvangt een bevestiging dat we jouw aanmelding hebben ontvangen.
  Als je niet werkt bij een kantoor dat Advanced abonnee is, ontvang je na verloop van tijd een factuur per e-mail. Na betaling ontvang je een toegangsbewijs per e-mail.
  Kort voor de dag van de Master Class sturen wij nog een e-mail met details over de Master Class. Aanmelden kan tot 9 september 2019, tenzij de zaal eerder is volgeboekt.
  Je kunt je voor deze Master Class aanmelden en tegelijkertijd ook voor onze andere Master Classes.

  Beperkt aantal deelnemers
  Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Schrijf je dus snel in, toewijzing geschiedt in de volgorde van binnenkomst.

  No show vergoeding
  Wanneer je binnen een week voor aanvang van de Master Class annuleert of bij no-show brengen wij jou een no show vergoeding ter grootte van EUR 75 exclusief omzetbelasting in rekening.
  Wanneer je je verhindering aan ons kenbaar maakt binnen de periode van vier weken tot een week voor aanvang van de Master Class brengen wij jou een no show vergoeding ter grootte van EURO 50 exclusief omzetbelasting in rekening.
  Wanneer je meer dan vier weken voor aanvang van de Master Class aan ons laat weten dat je verhinderd bent de Master Class bij te wonen brengen wij jou geen no show vergoeding in rekening.
  Wij moeten de docent betalen en het hotel en die kosten zijn wij hoe dan ook verschuldigd. Dat vinden we geen enkel probleem, als je maar komt opdagen! Je mag altijd een vervanger naar voren schuiven, mits je dat per e-mail aan ons doorgeeft. Als er een vervanger komt opdagen, ben je geen no show vergoeding verschuldigd.

  Ik ben geen PG Advanced abonnee.
  Als je niet werkt bij een kantoor dat een PG Advanced abonnement heeft op ons modellensysteem (downloaden alle Nederlands- en Engelstalige modellen en toegang tot onze Master Classes), kun je dat met onmiddellijke ingang veranderen.
  Heeft jouw kantoor een PG OR abonnement (Downloaden Nederlandstalige ondernemingsrechtmodellen) op ons systeem, dan kun je met onmiddellijke ingang upgraden.
  Bel met 026 379 19 12, dan helpen wij je verder.

  INSCHRIJVEN
  gratis voor Advanced abonnees
 • Wil jij een opleiding op jouw kantoor verzorgen?

  Wil jij een opleiding op jouw kantoor verzorgen, neem dan contact met ons op om de contouren en de voorwaarden te bespreken. Ook hiermee zijn p.e.-punten te verdienen.

 • PGTV on demand, de nieuwe vorm van permanente educatie

  Vind jij de reis naar P.E.-puntenbijeenkomsten ook zo’n gedoe? Ben jij ook klaar met het dagelijkse leed dat file heet? Ben jij eigenlijk ook onmisbaar op kantoor?

  Volg dan onze Master Classes on demand, waar, wanneer en met wie jij dat wilt.

  Voor het verkrijgen van een P.E.-punt is het essentieel dat elk deel (duur 60 minuten) van een on demand master class in zijn geheel wordt bekeken. Ons programma registreert de gekeken tijd in minuten; een registratie van 59 minuten of minder geeft geen recht op het verkrijgen van een P.E.-punt. Log dus pas uit als je de 60 minuten hebt doorlopen.

  PGTV, zorgeloze P.E.

  Master Class Goederenrecht voor de Notariële Vastgoedpraktijk d.d. 11 oktober 2018, docenten mr.dr. V. (Valérie) Tweehuysen en mr. K. (Kirsten) Everaars

  Deze master class is niet meer on demand beschikbaar wegens het verstrijken van de termijn.

   

  Master Class Actualiteiten Familierecht d.d. 24 mei 2018, docent mr M.I.W.E. (Madeleine) Hillen

  On demand beschikbaar tot en met 23 mei 2019

  De tweede ON DEMAND sessies staan nu live. Het betreft de master class Actualiteiten Familierecht van mr. Madeleine Hillen. We hebben het opgeknipt in 5 afzonderlijke delen van elk 1 uur. Je hoeft ze niet allemaal te volgen! Per deel kun je steeds 1 P.E.-punt verdienen.
  Schrijf jezelf in voor:

  Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5

  Volg de sessie van begin tot het einde. Wij houden ons aanbevolen voor jouw op- en of aanmerkingen. NB: volg de on demand sessies NIET via thin clients of je ICT-kantooromgeving in verband met het ontbreken van geluidskaarten en de aanwezigheid van fire walls. Volg het op je Tablet, Smartphone of laptop.

  Voor kantoorgenoten van kantoren die een Advanced abonnement hebben op ons know how systeem is de deelname aan de on demand sessies GRATIS. Anderen betalen € 97,50 ex BTW per punt (we vragen voor hen pas punten aan nadat de factuur is voldaan).

  Wil jij weten hoe je de video als naslagwerk kunt gebruiken, klik dan HIER voor de link naar de iPDF. Je kunt dan naar een bepaald onderwerp scrollen en als je dan op het afspeelicoontje klikt, krijg je te zien en te horen wat daarover is gezegd.

   

  Master Class Overdrachtsbelasting en BTW voor de Vastgoedpraktijk d.d. 12 april 2018, docent prof.dr. R.N.G. (René) van der Paardt

  Deze master class is niet meer on demand beschikbaar wegens het verstrijken van de termijn.

   

  We blijven doorgaan met de live sessies in Vianen. Alle master classes worden opgenomen voor PGTV on demand.

  Wil jij niets missen over ons on demand programma, schrijf je dan in voor ons Journaal.

  ·         Bijna 35% van de notariskantoren heeft een abonnement op het Know How Systeem van PraktijkGenerator.nl

  ·         Nu ook Vastgoed- en Familierechtmodellen

  ·         Alle P.E.-punten voor jou en al jouw kantoorgenoten gratis bij een Advanced abonnement!

   

Ontvang het gratis model van de maand!

Schrijf je dan even in voor onze updates en ons nieuws:

Inschrijven voor onze Updates en Nieuws!

Mail of bel

026 379 19 12

voor meer info