De Praktijkgenerator Academy

 • Maatregel omtrent Coronavirus

  Door de invloed van het Coronavirus en het daarmee verband houdende verbod op het houden van evenementen zijn wij mogelijk genoodzaakt fysieke Master Classes te cancelen (zie voor de actuele status deze pagina).

  De gecancelde Master Classes zullen, met akkoord van de betreffende docent, worden opgenomen zonder deelnemers en zo spoedig mogelijk on demand op onze website worden aangeboden. Hierover zullen de personen die zich hebben ingeschreven voor een Master Class per mail worden bericht.

  Als door verkoudheidsverschijnselen of besmetting met het Coronavirus van personen benodigd voor het opnemen van de Master Class of door invoering van een lock down er niet meer gereisd mag worden, zal de opname ook komen te vervallen.

  Zodra de restricties zijn komen te vervallen én als het verantwoord is, zullen de als dan geplande Master Classes op de gebruikelijke wijze, met deelnemers, worden gehouden.

  PraktijkGenerator zal het verloop van het Coronavirus en de daarmee verband houdende mogelijke aanpassingen van de door de overheid opgelegde maatregelen in de gaten houden en haar beleid daarop aanpassen.

  Onze Master Classes 2020

  • Donderdag 16 april 2020 – Master class Actualiteiten OB en BTW voor de Vastgoedpraktijk, docent prof.dr. R.N.G. (René) van der Paardt. Nu on demand beschikbaar.
  • Donderdag 14 mei 2020 – Master Class Schenk- en erfbelasting: de Successiewet 1956, docent mr P. (Peter) Blokland. Nu on demand beschikbaar.
  • Donderdag 18 juni 2020  – Master Class Koop Onroerende Zaken, docent mr J.J. (Jaap) Dammingh. Nu on demand beschikbaar.
  • Donderdag 17 september 2020 – OCHTEND – Master Class Bestuur & Toezicht Stichtingen en Vereniging, docente mr M.J. (Marleen) van Uchelen-Schipper. Geopend voor inschrijving.
  • Donderdag 17 september 2020 – MIDDAG – Master Class De weg naar een efficiëntere uitvoering van de Wwft, docent mr R-J.P. (Robbert-Jan) Lugard. Geopend voor inschrijving.
  • Donderdag 8 oktober 2020 – Master Class Fusies en overnames; het juridische reilen en zeilen ervan, alsmede praktische tips, docent mr K. (Kris) Brouwer. Geopend voor inschrijving.
  • Donderdag 5 november 2020 GEWIJZIGDE DATUM – Master Class: Boost je Notaris Business! Onze speciale 2020 LUSTRUM-editie Master, spreker Richard van Kray, één van de meest gevraagde inspirerende sprekers van 2018 én de bestselling auteur van managementboeken. Geopend voor inschrijving.
  • Donderdag 12 november 2020 – Master Class Tweetrapsmaking testamenten, docent mr R.E. (Ronald) Brinkman. Geopend voor inschrijving.

  PraktijkGenerator heeft verschillende opleidingsprogramma’s

  PraktijkGenerator organiseert al vele jaren Master Classes. De Master Classes beslaan diverse notariële onderwerpen. Bij de Master Class is inbegrepen een uitgebreide lunchbuffet, koffie, thee en frisdrank.

  Accreditatie

  PraktijkGenerator is door KNB, SOMN en, indien van toepassing EPN, geaccrediteerd om PE-punten toe te kennen.

  Kosten

  De toegang is GRATIS voor alle medewerkers van kantoren die een PG Advanced abonnement op ons know-how systeem hebben.

  Anderen betalen EUR 679 exclusief BTW, per persoon.

  No Show Vergoeding

  Wanneer je meer dan vier weken voor aanvang van de Master Class aan ons laat weten dat je verhinderd bent de Master Class bij te wonen brengen wij jou geen no show vergoeding in rekening.

  Wanneer je je verhindering aan ons kenbaar maakt binnen de periode van vier weken tot een week voor aanvang van de Master Class brengen wij jou een no show vergoeding ter grootte van EUR 50 exclusief omzetbelasting in rekening.

  Wanneer je binnen een week voor aanvang van de Master Class annuleert of bij no-show brengen wij jou een no show vergoeding ter grootte van EUR 75 exclusief omzetbelasting in rekening.

  Wij moeten de docent betalen en het hotel en die kosten zijn wij hoe dan ook verschuldigd. Dat vinden we geen enkel probleem, als je maar komt opdagen! Je mag altijd een vervanger naar voren schuiven, mits je dat per e-mail aan ons doorgeeft. Als er een vervanger daadwerkelijk deelneemt, ben je geen no show vergoeding verschuldigd.

  Locatie

  De Master Classes worden gehouden in het Van der Valk Hotel Vianen,  Prins Bernhardstraat 75 in Vianen. Parkeren is gratis.

  Programma

  09:30 uur           Inloop, ontvangst met koffie en thee

  10:00 uur           Aanvang deel I

  11:30 uur           Koffie/thee pauze

  11:45 uur           Aanvang deel II

  13:15 uur           Lunchpauze

  14:15 uur           Aanvang deel III

  15:45 uur           Koffie/thee pauze

  16:00 uur           Aanvang deel IV

  17:30 uur           Einde master class, evaluatieformulieren invullen

   

  Blijf op de hoogte!

  Wil jij op de hoogte blijven van ons opleidingsprogramma schrijf je dan in op ons Journaal.


  2020-09-17 ochtend / OR / bestuur en toezicht / mr M.J. van Uchelen-Schipper

  Op donderdagochtend 17 september 2020 organiseren wij bij Van der Valk Hotel, Prins Bernhardstraat 75, Vianen, van 10:00 tot 13:15 uur de Master Class Bestuur en toezicht bij stichtingen en verenigingen, docente mr M.J. (Marleen) van Uchelen-Schipper.

  Je bent welkom vanaf 09:30 uur voor koffie en thee.

   

  Wij stellen actieve participatie van de deelnemers zeer op prijs, omdat dat de effectiviteit van de Master Class in belangrijke mate verbetert, de kennisoverdracht bevordert en het geheel levendiger maakt.

   

  Docente

  Marleen is adviseur/kandidaat-notaris bij de praktijkgroep Corporate/M&A. Nadat zij in 1998 haar studie in Utrecht had afgerond startte Marleen als kandidaat-notaris, gespecialiseerd in Ondernemingsrecht. Marleen houdt zich bezig met rechtspersonenrecht en (notarieel) ondernemingsrecht. Zij adviseert over juridische aspecten van governance en governancestructuren, met name in de semipublieke sector (onder meer zorginstellingen) en in de culturele sector.

   

  Marleen is in april 2018 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. Haar proefschrift is getiteld: “De rol en positie van de raad van toezicht van de stichting”. Marleen publiceert regelmatig artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en werkt mee aan boekpublicaties. Zij is vaste medewerker van het Kluwer tijdschrift Rechtspraak Ondernemingsrecht (RO) Praktisch Bewerkt. Naast haar werkzaamheden bij Houthoff is zij docent aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

   

  Opleidingen

  Grotius Academie Specialisatieopleiding Ondernemingsrecht

  Beroepsopleiding Notariaat

  Rechtsgeleerdheid (Universiteit Utrecht)

   

  Korte omschrijving

  In deze cursus komen zowel de huidige als de nieuw voorgestelde governanceregels voor stichtingen (waaronder semipublieke instellingen) en verenigingen (waaronder coöperaties) aan de orde. Onlangs is het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen door de Tweede Kamer aangenomen waarin nieuwe regels voor stichtingen en verenigingen zijn opgenomen op het gebied van de taak en bevoegdheden van de RvC/RvT, de one tier board, tegenstrijdig belang, meervoudig stemrecht, belet en ontstentenis en aansprakelijkheid van bestuurders en leden van de RvC/RvT. Deze onderwerpen en andere governanceonderwerpen zullen worden behandeld en worden mede geïllustreerd aan de hand van actuele jurisprudentie.

   

  Studiepunten

  Voor het geheel bijwonen van deze Master Class worden 3 studiepunten  toegekend door de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) en door SOMN (Stichting Opleiding Medewerkers Notariaat).

   

  Kosten

  Voor alle mensen die werken bij een kantoor dat PG Advanced abonnee van PraktijkGenerator is, is de Master Class GRATIS. De enige beperking is de capaciteit van de zaal. Het maakt dus niet uit met hoeveel kantoorgenoten je komt.

  Anderen betalen EUR 339,50 exclusief BTW, per persoon. De prijs is inclusief uitgebreid lunchbuffet, frisdranken, koffie en thee. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor onze PG Advanced abonnees. Parkeren is gratis.

   

  On Demand

  Deze Master Class zal op een later tijdstip op onze website on demand beschikbaar zijn.

   

  Aanmelding

  Klik op de onderstaande knop Inschrijving en meld je aan. Controleer of je je e-mailadres goed hebt ingevuld, aangezien alle correspondentie over de Master Class naar dat e-mailadres zal worden verzonden. Je ontvangt een bevestiging dat we jouw aanmelding hebben ontvangen.

   

  Als je niet werkt bij een kantoor dat Advanced abonnee is, ontvang je na verloop van tijd een factuur per e-mail. Na betaling ontvang je een toegangsbewijs per e-mail.

   

  Kort voor de dag van de Master Class sturen wij nog een e-mail met details over de Master Class. Aanmelden kan tot en met 19 augustus 2020, tenzij de zaal eerder is volgeboekt.

  Je kunt je voor deze Master Class aanmelden en tegelijkertijd ook voor onze andere Master Classes.

   

  Beperkt aantal deelnemers

  Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Schrijf je dus snel in, toewijzing geschiedt in de volgorde van binnenkomst.

   

  No show vergoeding

  Het kan voorkomen dat je je hebt ingeschreven voor één van onze master classes en uiteindelijk niet in de gelegenheid bent om deel te nemen. Voor ons beleid ten aanzien van het al dan niet in rekening brengen van een no show vergoeding, verwijzen wij naar de Academy-pagina op onze website.

  Wij moeten de docent betalen en het hotel en die kosten zijn wij hoe dan ook verschuldigd. Dat vinden we geen enkel probleem, als je maar komt! Je mag altijd een vervanger naar voren schuiven, mits je dat per e-mail aan ons doorgeeft. Als er een vervanger komt opdagen, ben je geen no show vergoeding verschuldigd.

   

  Ik ben geen PG Advanced abonnee

  Als je niet werkt bij een kantoor dat een PG Advanced abonnement heeft op ons modellensysteem (downloaden alle Nederlands- en Engelstalige modellen en toegang tot onze Master Classes), kun je dat met onmiddellijke ingang veranderen.

  Heeft jouw kantoor een PG OR abonnement (Downloaden Nederlandstalige ondernemingsrechtmodellen) op ons systeem, dan kun je met onmiddellijke ingang upgraden.

  Bel met 026 379 19 12, dan helpen wij je verder.

  INSCHRIJVEN
  gratis voor Advanced abonnees

  2020-09-17 middag / ALG / WWFT / mr R-J.P. Lugard

  Op donderdagmiddag 17 september 2020 organiseren wij bij Van der Valk Hotel, Prins Bernhardstraat 75, Vianen, van 14:15 tot 17:30 uur de Master Class De weg naar een efficiëntere uitvoering van de Wwft, docent mr R-J.P. (Robbert-Jan) Lugard. Je ben welkom vanaf 13:15 voor het lunchbuffet.

   

  Wij stellen actieve participatie van de deelnemers zeer op prijs, omdat dat de effectiviteit van de Master Class in belangrijke mate verbetert, de kennisoverdracht bevordert en het geheel levendiger maakt.

   

  Docent

  Robbert-Jan is Risk en Compliance specialist met als specialisatie de taxonomies AML en CTF.

  Tussen 1990 en 1997 heeft hij gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden, de Universidad de Barcelona (Barcelona) en het Institut d’études politiques de Paris (Parijs).

  In 2004 stond Robbert-Jan aan de basis van de Confiad Group. Een groep van bedrijven gespecialiseerd in het adviseren, assisteren en auditen van trustkantoren.

  Vanaf 2008 is hij zich steeds meer gaan verbreden en is hij begonnen met het ontwikkelen van opleidingen en cursussen gebaseerd op de Wwft voor andersoortige instellingen zoals advocaten, accountants, kunsthandelaren en notarissen. Zo schreef hij onder anderen voor het tijdschrift Wwft in de praktijk, waar hij ook in de Raad van Toezicht zat en was hij programmamanager en hoofddocent van Confiad College, een geaccrediteerd opleidingsinstituut.

  Het overdragen van kennis zowel mondeling als schriftelijk, individueel als klassikaal is een ware passie van Robbert-Jan.

  Als consultant/docent heeft hij de relevante theoretische kennis. Omdat hij ook actief is als Compliance Officer is hij ervaringsdeskundige op het gebied van het opzetten, uitvoeren en auditen van zowel cliëntenonderzoeken als systemen in het kader van de transactiemonitoring.

   

  Leerdoelen

  Na het volgen van deze cursus hebben de cursisten een helder beeld omtrent de relevantie van het uitvoeren van een cliëntenonderzoek en transactiemonitoring. Daarnaast zijn de deelnemers bekend met de relevant aspecten van het cliëntenonderzoek en transactiemonitoring. Hij/zij zal een bestaand cliëntenonderzoek beter en efficiënter kunnen inrichten en/of uitvoeren.

   

  Onderwerpen

  • Wat is het doel van de Wwft en mijn rol daarin?
  • Wat als ik geen (niet voldoende) gevolg geef aan de hoofdverplichtingen?
  • Wat is het doel van een cliëntenonderzoek?
  • Hoe zet ik een cliëntenonderzoek op?
  • Hoe verricht ik een cliëntenonderzoek?
  • Wat is het doel van transactiemonitoring?
  • Hoe zet ik een valide transactiemonitoringssysteem op?
  • Hoe beoordeel ik transacties?
  • Wat moet ik doen naar aanleiding van deze Master Class?

   

  Studiepunten

  Voor het geheel bijwonen van deze Master Class worden 3 studiepunten toegekend door de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) en door SOMN (Stichting Opleiding Medewerkers Notariaat).

   

  Kosten

  Voor alle mensen die werken bij een kantoor dat PG Advanced abonnee van PraktijkGenerator is, is de Master Class GRATIS. De enige beperking is de capaciteit van de zaal. Het maakt dus niet uit met hoeveel kantoorgenoten je komt.

  Anderen betalen EUR 339,50 exclusief BTW, per persoon. De prijs is inclusief uitgebreid lunchbuffet, frisdranken, koffie en thee. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor onze PG Advanced abonnees. Parkeren is gratis.

   

  On Demand

  Deze Master Class zal op een later tijdstip op onze website on demand beschikbaar zijn.

   

  Aanmelding

  Klik op de onderstaande knop Inschrijving en meld je aan. Controleer of je je e-mailadres goed hebt ingevuld, aangezien alle correspondentie over de Master Class naar dat e-mailadres zal worden verzonden. Je ontvangt een bevestiging dat we jouw aanmelding hebben ontvangen.

  Als je niet werkt bij een kantoor dat Advanced abonnee is, ontvang je na verloop van tijd een factuur per e-mail. Na betaling ontvang je een toegangsbewijs per e-mail.

  Kort voor de dag van de Master Class sturen wij nog een e-mail met details over de Master Class. Aanmelden kan tot en met 19 augustus 2020, tenzij de zaal eerder is volgeboekt.

  Je kunt je voor deze Master Class aanmelden en tegelijkertijd ook voor onze andere Master Classes.

   

  Beperkt aantal deelnemers

  Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Schrijf je dus snel in, toewijzing geschiedt in de volgorde van binnenkomst.

   

  No show vergoeding

  Het kan voorkomen dat je je hebt ingeschreven voor één van onze Master Classes en uiteindelijk niet in de gelegenheid bent om deel te nemen. Voor ons beleid ten aanzien van het al dan niet in rekening brengen van een no show vergoeding, verwijzen wij naar de Academy-pagina op onze website.

  Wij moeten de docent betalen en het hotel en die kosten zijn wij hoe dan ook verschuldigd. Dat vinden we geen enkel probleem, als je maar komt! Je mag altijd een vervanger naar voren schuiven, mits je dat per e-mail aan ons doorgeeft. Als er een vervanger komt opdagen, ben je geen no show vergoeding verschuldigd.

   

  Ik ben geen PG Advanced abonnee.

  Als je niet werkt bij een kantoor dat een PG Advanced abonnement heeft op ons modellensysteem (downloaden alle Nederlands- en Engelstalige modellen en toegang tot onze Master Classes), kun je dat met onmiddellijke ingang veranderen.

  Heeft jouw kantoor een PG OR abonnement (Downloaden Nederlandstalige ondernemingsrechtmodellen) op ons systeem, dan kun je met onmiddellijke ingang upgraden.

  Bel met 026 379 19 12, dan helpen wij je verder.

   

  Coronavirus

  Wij moeten helaas rekening houden met de kans dat de fysieke Master Class niet door kan gaan indien in september het verbod op het houden van evenementen nog van kracht blijft.

  Indien dat het geval is zal de Master Class, na akkoord van de docent, worden opgenomen zonder deelnemers en zo spoedig mogelijk als webinar on demand op onze website worden aangeboden. Hierover zullen de personen die zich hebben ingeschreven voor een Master Class per mail worden bericht.

  INSCHRIJVEN
  gratis voor Advanced abonnees

  NIEUWE DATUM 5 november 2020. Speciale 2020 LUSTRUM-editie Master Class: Boost je Notaris Business!

  Op donderdag 5 november 2020 organiseren wij in Kasteel de Schaffelaar in Barneveld, van 15:00 uur tot 17:15 uur de speciale feestelijke LUSTRUM Master Class: Boost je Notaris Business, met aansluitend aangeklede borrel. Je bent van harte welkom vanaf 14:30 uur voor koffie en thee.

   

  Locatie

  Wij zullen ons lustrum samen met jou vieren in Kasteel de Schaffelaar, Stationsweg 6, Barneveld. Uitstekend met de auto en met OV bereikbaar. De link naar de website vind je HIER.

   

  Omschrijving

  Je leert van een commodity waarde toevoegende dienstverlening te maken, door van betekenis te zijn voor je cliënt. Je leert de circle of trust toe te passen, waardoor je cliënten graag jou de opdracht gunnen.

   

  Docent

  De Master Class wordt gegeven door één van de meest gevraagde inspirerende sprekers van 2019 én bestselling auteur van managementboeken, Richard van Kray.

   

  Richard is een verkoper pur sang. Zijn bewijsdrang, scherpe tong en aimabele directheid maakte dat hij de groenteafdeling van de supermarkt al jong verliet voor een carrière in de financiële dienstverlening. Hij genoot snel en veel succes als verkoper en sales trainer, maar liep in 2004 tegen zichzelf aan en gooide het roer om. Deze ervaring legde de basis voor Sales vanuit je Hart.

   

  Twee eigenschappen waardoor Richard ook na zijn val weer boven zichzelf uitsteeg zijn: een bovengemiddeld groot ego en een bovengemiddeld groot hart. Richard wil écht van betekenis zijn voor anderen en kan bovendien rap schakelen met mensen en ideeën. Zo groeide hij uit tot een van de meest gevraagde sprekers op het gebied van sales en motivatie in Nederland.

   

  Richard amuseert, inspireert en confronteert. Hiermee zet hij zijn publiek niet alleen aan het denken, maar krijgt hen ook in beweging. Zijn manier van spreken en trainen is ontwapenend omdat hij vanuit zelfspot vertrekt en motiverend omdat hij laat zien dat iedereen dit kan en zelfs al doet. Het is geen ver doel of onbereikbaar ideaal dat hij schetst, maar iets dat heel dichtbij ligt en waar we zo vaak aan voorbij gaan.

   

  Hij gunt het iedereen te ervaren wat hij heeft ontdekt: dat we gelukkiger én succesvoller zijn wanneer we afstappen van de rollen die we spelen.

   

  Lustrum-cadeau

  Als cadeau ontvangt iedere deelnemer na afloop van de Master Class het door Richard geschreven boek Sales vanuit je hart.

   

  Studiepunten

   

  Voor het geheel bijwonen van deze Master Class worden 2 studiepunten toegekend door de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) en SOMN (Stichting Opleiding Medewerkers Notariaat).

   

  GRATIS

  Deze speciale LUSTRUM-editie Master Class is voor alle (kandidaat-)notarissen en notariële medewerkers geheel GRATIS! Dus niet alleen voor de mensen die werken bij een kantoor dat een advanced abonnement heeft op ons knowhow systeem.

   

  Aanmelding

  Klik op de onderstaande knop Inschrijving en meld je aan. Controleer of je je e-mailadres goed hebt ingevuld, aangezien alle correspondentie over de Master Class naar dat e-mailadres zal worden verzonden. Je ontvangt een bevestiging dat we jouw aanmelding hebben ontvangen.

   

  Je kunt je voor deze Master Class aanmelden en tegelijkertijd ook voor onze andere Master Classes.

  INSCHRIJVEN
  Gratis voor (kandidaat-)notarissen en notariële medewerkers

  2020-10-08 / OR / Fusies/Overnames/ mr K. (Kris) Brouwer

  Op donderdag 8 oktober 2020 organiseren wij bij Van der Valk Hotel, Prins Bernhardstraat 75, Vianen, van 10:00 tot 17:30 uur de Master Class Fusies en overnames; het juridische reilen en zeilen ervan, alsmede praktische tips, docent mr K. (Kris) Brouwer.

  Je bent welkom vanaf 09:30 uur voor koffie en thee.

  Wij stellen actieve participatie van de deelnemers zeer op prijs, omdat dat de effectiviteit van de Master Class in belangrijke mate verbetert, de kennisoverdracht bevordert en het geheel levendiger maakt.

   

  Docent

  Kris heeft gestudeerd aan de Universiteit Leiden, waar hij zowel zijn master civiel recht als staats- en bestuursrecht heeft gehaald. Tijdens zijn studie heeft hij bij verschillende organisatie stage gelopen, waarvan hij op zijn stage bij de directie bestuursrecht bij de Raad van State het meest trots is. Alhoewel Kris zijn (opleidings)achtergrond anders doet vermoeden, heeft hij in de loop der jaren veel ervaring opgedaan op het gebied van fusies en overnames. Hij is voor het eerst in aanraking gekomen met ondernemingsrecht bij EMB Ventures. Bij EMB Ventures stond hij met name start-ups bij in het kader van verbintenissenrecht en organisatiestructuren. Later kwamen daar ook (relatief) kleine fusies en overnames bij. Toen hij aan de slag ging bij Wessel Juristen, werd hij intern opgeleid tot een specialist op het gebied van ondernemingsrecht. Daar is hij regelmatig betrokken geweest bij meerdere (en grotere) fusie- en overnametrajecten. Ondanks dat hij het belang van de juridische aspecten van fusies en overnames onderschrijft, acht hij het ook van belang om de praktische valkuilen en kansen te benadrukken.

   

  Omschrijving

  De cursus is opgedeeld in vier blokken.

  In het eerste blok zal een plenaire behandeling van fusies en overnames plaatsvinden. Alhoewel de termen regelmatig als synoniemen worden gebruikt, is het onderscheid tussen een fusie en een overname van belang. Niet alleen voor de strategieën van partijen, maar ook voor de juridische aanpak en gevolgen van het traject. Tevens wordt in het eerste blok een algemene tijdlijn gegeven van de trajecten.

  In het tweede blok wordt specifieker ingegaan om de verschillende fusie- en overnamevormen. Dit betekent concreet dat tekst en uitleg wordt geven over de vormgeving van de fusies en overnames, welke voor- en nadelen de verschillende mogelijkheden hebben en wat daarvan de consequenties voor de betrokken (rechts)personen zijn. Daarnaast wordt behandeld wat daar in de praktijk bij komt kijken alsmede welke rechten en plichten rusten op de betrokken partijen (voor, tijdens en na het proces).

  Het derde blok is ingedeeld om de verschillende ingestuurde vragen te behandelen en om met elkaar in discussie te gaan. Wij hopen dat jij er veel zin in hebt en hopen jou natuurlijk te zien bij de cursus. Een disclaimer van de docent; er kan enige overlap ontstaan bij de verschillende blokken, afhankelijk van vragen c.q. discussies die al tijdens de blokken naar voren komen.

   

  Praktisch PraktijkGenerator

  In het laatste lesdeel van 1,5 uur zullen Dirk de Lange en Luutzen Tamminga jou laten zien hoe jij onderdelen van het behandelde met ons modellensysteem en onze intelligente modellen in de praktijk kunt brengen.

   

  Studiepunten

  Voor het geheel bijwonen van deze Master Class worden 6 studiepunten  toegekend door de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) en SOMN (Stichting Opleiding Medewerkers Notariaat).

   

  Kosten

  Voor alle mensen die werken bij een kantoor dat PG Advanced abonnee van PraktijkGenerator is, is de Master Class GRATIS. De enige beperking is de capaciteit van de zaal. Het maakt dus niet uit met hoeveel kantoorgenoten je komt.

  Anderen betalen EUR 679,– exclusief BTW per persoon. De prijs is inclusief uitgebreid lunchbuffet, frisdranken, koffie en thee. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor onze PG Advanced abonnees. Parkeren is gratis.

   

  On Demand

  Deze Master Class, opgesplitst in blokken van steeds één uur zal op een later tijdstip op onze website on demand beschikbaar zijn.

   

  Aanmelding

  Klik op de onderstaande knop Inschrijving en meld je aan. Controleer of je je e-mailadres goed hebt ingevuld, aangezien alle correspondentie over de Master Class naar dat e-mailadres zal worden verzonden. Je ontvangt een bevestiging dat we jouw aanmelding hebben ontvangen.

  Als je niet werkt bij een kantoor dat Advanced abonnee is, ontvang je na verloop van tijd een factuur per e-mail. Na betaling ontvang je een toegangsbewijs per e-mail.

  Kort voor de dag van de Master Class sturen wij nog een e-mail met details over de Master Class. Aanmelden kan tot en met 9 september 2020, tenzij de zaal eerder is volgeboekt.

  Je kunt je voor deze Master Class aanmelden en tegelijkertijd ook voor onze andere Master Classes.

   

  Beperkt aantal deelnemers

  Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Schrijf je dus snel in, toewijzing geschiedt in de volgorde van binnenkomst.

   

  No show vergoeding

  Het kan voorkomen dat je je hebt ingeschreven voor één van onze master classes en uiteindelijk niet in de gelegenheid bent om deel te nemen. Voor ons beleid ten aanzien van het al dan niet in rekening brengen van een no show vergoeding, verwijzen wij naar de Academy-pagina op onze website.

  Wij moeten de docent betalen en het hotel en die kosten zijn wij hoe dan ook verschuldigd. Dat vinden we geen enkel probleem, als je maar komt! Je mag altijd een vervanger naar voren schuiven, mits je dat per e-mail aan ons doorgeeft. Als er een vervanger komt opdagen, ben je geen no show vergoeding verschuldigd.

   

  Ik ben geen PG Advanced abonnee.

  Als je niet werkt bij een kantoor dat een PG Advanced abonnement heeft op ons modellensysteem (downloaden alle Nederlands- en Engelstalige modellen en toegang tot onze Master Classes), kun je dat met onmiddellijke ingang veranderen.

  Heeft jouw kantoor een PG OR abonnement (Downloaden Nederlandstalige ondernemingsrechtmodellen) op ons systeem, dan kun je met onmiddellijke ingang upgraden.

  Bel met 026 379 19 12, dan helpen wij je verder.

   

  Coronavirus

  Wij moeten helaas rekening houden met de kans dat de fysieke Master Class niet door kan gaan of slechts met een beperkt aantal deelnemers als in oktober beperkingen op het houden van evenementen nog van kracht is.

   

  Indien dat het geval is, zal de Master Class, na akkoord van de docent, worden opgenomen zonder deelnemers, of met een beperkt aantal deelnemers en zo spoedig mogelijk als webinar on demand op onze website worden aangeboden. Als we een beperking aan het aantal deelnemers moeten stellen, geldt de volgorde van aanmelding. Hierover zullen de personen die zich hebben ingeschreven voor de Master Class per mail worden bericht.

  INSCHRIJVEN
  gratis voor Advanced abonnees

  2020-11-12 / PFR / tweetrapsmaking / mr dr R.E. Brinkman

  Op donderdag 12 november 2020 organiseren wij bij Van der Valk Hotel, Prins Bernhardstraat 75, Vianen, van 10:00 tot 17:30 uur de Master Class Het fideicommis (ook wel de tweetrapsmaking): civiele en fiscale aspecten van een lastige rechtsfiguur, belicht vanuit de praktijk, docent mr dr R.E. (Ronald) Brinkman.

  Je bent welkom vanaf 09:30 uur voor koffie en thee.

   

  Wij stellen actieve participatie van de deelnemers zeer op prijs, omdat dat de effectiviteit van de Master Class in belangrijke mate verbetert, de kennisoverdracht bevordert en het geheel levendiger maakt.

   

  Docent

  Ronald is partner en notaris bij Vechtstede Notarissen in Hardenberg en is vooral werkzaam binnen het (internationaal) personen-, familie- en erfrecht. Estateplanning is een belangrijk deel van zijn werkzaamheden. Ronald heeft zowel vanuit zijn notariële praktijk, als vanuit de wetenschap en rechtspraak veel ervaring met en kennis over alles wat met het fideicommis te maken heeft.

  Aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft hij als buitenpromovendus een proefschrift geschreven en is op 11 september 2014 gepromoveerd op ‘Het fideicommis in de notariële praktijk’. Sinds 1 september 2015 is hij aan deze universiteit verbonden als docent. Hij geeft colleges, cursussen en workshops (o.a. op het gebied van het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht, de notariswet, de wettelijke schuldsanering, de Successiewet 1956 en het levenstestament).

  Sinds 2005 publiceert Ronald regelmatig. Een overzicht van zijn publicaties zijn te raadplegen via https://www.rug.nl/staff/r.e.brinkman/research/publications.html.

  Verder is Ronald verbonden (geweest) aan:

  • Hof Arnhem-Leeuwarden Arnhem/Leeuwarden
  • Raadsheer-plaatsvervanger 1 januari 2016 t/m heden
  • Ring Zwolle Zwolle
  • Lid en later voorzitter Ring Zwolle 2008 t/m 2012
  • KNB Den Haag
  • Lid Ledenraad 2008 t/m 2012
  • Voorzitter Ledenraad 2009/2010

   

  Korte omschrijving

  In deze masterclass wordt uw kennis van het fideicommis, ook wel genaamd de tweetrapsmaking, zowel civielrechtelijk als fiscaalrechtelijk verdiept. Ingegaan wordt onder meer op het opstellen van fideicommissaire testamenten (erfstelling, legaat en last) en de nodige valkuilen en tips daarbij, alsmede op de afwikkeling van een fideicommis na het overlijden van de insteller (o.a. op aanvaarding en verwerping, vereffening, executele en bewind, alsmede op de legitieme portie) en na het in vervulling gaan van de voorwaarde (vaststelling omvang van de fideicommissaire nalatenschap), en tot slot op: ‘hoe kom ik van een fideicommis af’, ofwel de afstand (en wijziging) van fideicommissaire rechtsverhoudingen.

  Bij de cursus zal het nodige voorstudie- c.q. naslagmateriaal worden aangeleverd.

  Er bestaat tevens ook ruimte voor uw eigen vragen over praktijkgevallen, modellen of de afwikkeling van een fideicommis.

   

  Studiepunten

  Voor het geheel bijwonen van deze Master Class worden 6 studiepunten  toegekend door de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie), SOMN (Stichting Opleiding Medewerkers Notariaat) en Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN).

   

  Kosten

  Voor alle mensen die werken bij een kantoor dat PG Advanced abonnee van PraktijkGenerator is, is de Master Class GRATIS. De enige beperking is de capaciteit van de zaal. Het maakt dus niet uit met hoeveel kantoorgenoten je komt.

  Anderen betalen EUR 679,– exclusief BTW, per persoon. De prijs is inclusief uitgebreid lunchbuffet, frisdranken, koffie en thee. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor onze PG Advanced abonnees. Parkeren is gratis.

   

  On Demand

  Deze Master Class zal op een later tijdstip op onze website on demand beschikbaar zijn.

   

  Aanmelding

  Klik op de onderstaande knop Inschrijving en meld je aan. Controleer of je je e-mailadres goed hebt ingevuld, aangezien alle correspondentie over de Master Class naar dat e-mailadres zal worden verzonden. Je ontvangt een bevestiging dat we jouw aanmelding hebben ontvangen.

   

  Als je niet werkt bij een kantoor dat Advanced abonnee is, ontvang je na verloop van tijd een factuur per e-mail. Na betaling ontvang je een toegangsbewijs per e-mail.

   

  Kort voor de dag van de Master Class sturen wij nog een e-mail met details over de Master Class. Aanmelden kan tot en met 14 oktober 2020, tenzij de zaal eerder is volgeboekt.

  Je kunt je voor deze Master Class aanmelden en tegelijkertijd ook voor onze andere Master Classes.

   

  Beperkt aantal deelnemers

  Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Schrijf je dus snel in, toewijzing geschiedt in de volgorde van binnenkomst.

   

  No show vergoeding

  Het kan voorkomen dat je je hebt ingeschreven voor één van onze master classes en uiteindelijk niet in de gelegenheid bent om deel te nemen. Voor ons beleid ten aanzien van het al dan niet in rekening brengen van een no show vergoeding, verwijzen wij naar de Academy-pagina op onze website.

  Wij moeten de docent betalen en het hotel en die kosten zijn wij hoe dan ook verschuldigd. Dat vinden we geen enkel probleem, als je maar komt! Je mag altijd een vervanger naar voren schuiven, mits je dat per e-mail aan ons doorgeeft. Als er een vervanger komt opdagen, ben je geen no show vergoeding verschuldigd.

   

  Ik ben geen PG Advanced abonnee

  Als je niet werkt bij een kantoor dat een PG Advanced abonnement heeft op ons modellensysteem (downloaden alle Nederlands- en Engelstalige modellen en toegang tot onze Master Classes), kun je dat met onmiddellijke ingang veranderen.

  Heeft jouw kantoor een PG OR abonnement (Downloaden Nederlandstalige ondernemingsrechtmodellen) op ons systeem, dan kun je met onmiddellijke ingang upgraden.

  Bel met 026 379 19 12, dan helpen wij je verder.

  INSCHRIJVEN
  gratis voor Advanced abonnees
 • Wil jij een opleiding op jouw kantoor verzorgen?

  Wil jij een opleiding op jouw kantoor verzorgen, neem dan contact met ons op om de contouren en de voorwaarden te bespreken. Ook hiermee zijn PE-punten te verdienen!

 • PGTV on demand: de nieuwe vorm van Permanente Educatie ONLINE

  Weet je dat je jouw PE-punten ook online kunt verdienen, zonder gedoe, zonder file! Meer tijd voor je klanten en privé: kijken wanneer je wilt.

  Volg onze Master Classes on-demand, waar, wanneer en hoe jij dat wilt. Gewoon 1 PE-punt per uur, per keer. Registreren, kijken, bevestigen, klaar. Probeer het eens!!

  Voor de aanvraag van een PE-punt is het alleen belangrijk dat elk deel (duur rond de 65 minuten) van een Master Class on-demand in zijn geheel wordt bekeken. De KNB stelt als harde eis minimaal 1 uur les van een docent en dat is wat wij bieden. Maar dan online: gemakkelijk! Ons programma registreert de gekeken tijd in minuten en na afloop bevestig je het einde van elk deel in de pop-up. Dat is alles. Let wel op een goede Wifi-verbinding – of beter nog: een bedrade internet verbinding.

  Als je deze adviezen gebruikt gaat het goed:

  • Test de verbinding als je op kantoor of thuis kijkt: heb je goed beeld en geluid? Dan gaat het goed. Als het eerste deel goed gaat, gaan ze allemaal goed. Test de verbinding elke keer als je op een andere locatie kijkt.
  • Volg elk deel bij voorkeur op een laptop of computer, maar een iPAD en smartphone werken ook: maar alleen met een goede Wifi-verbinding.
  • Bekijk elk deel bij voorkeur in één keer van begin tot het eind. Je kunt gerust een keer pauzeren maar doe dat niet te vaak. Aan het einde komt er een pop-up: vul die direct in en bevestig het einde.
  • Als je de pop-up vergat in te vullen kun je dat op het eindscherm aangeven. Daar kun je ook het de HAND-OUT in de vorm van een interactief iPDF downloaden; dan heb je alle sheets en alle inschrijf-linkjes gemakkelijk bij elkaar.

  Wij vinden het leuk als we van je horen wat je er van vond en hoe het eventueel beter kan. Dus stuur ons een reactie na afloop!

  Kosten

  Voor alle medewerkers van kantoren die een PG Advanced abonnement op ons know-how systeem hebben, is de deelname aan de Master Class on demand GRATIS.

  Anderen betalen EUR 97,50 ex BTW per PE-punt (we vragen voor hen pas punten aan nadat de factuur is voldaan).

  PGTV, zorgeloze P.E.

   

  Master Class Snel en Efficiënt werken met PraktijkGenerator d.d. 18 april 2019, docenten mr D.R. (Dirk) de Lange en mr L.F. (Luutzen) Tamminga

  De Master Class on demand is opgeknipt in 3 afzonderlijke delen van elk 1 uur. Je hoeft ze niet allemaal te volgen! Per deel kun je steeds 1 PE-punt verdienen.

  Schrijf jezelf in voor:

  Deel 1 Deel 2 Deel 3

  Volg elk deel van begin tot het einde.

  Wil jij weten hoe je de video als naslagwerk kunt gebruiken, klik dan HIER voor de link naar de iPDF. Je kunt dan naar een bepaald onderwerp scrollen en als je dan op het afspeelicoontje klikt, krijg je te zien en te horen wat daarover is gezegd.

   

  Master Class Standaardbepalingen in Modelakten tegen het Licht gehouden, het herstellen van Fouten en Vergissingen in Akten d.d. 12 september 2019, docent prof. mr. dr. L.C.A. (Leon) Verstappen

  On demand beschikbaar tot en met 11 september 2020

  De Master Class on demand is opgeknipt in 5 afzonderlijke delen van elk 1 uur. Je hoeft ze niet allemaal te volgen! Per deel kun je steeds 1 PE-punt verdienen.
  Schrijf jezelf in voor:

  Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5

  Volg elk deel van begin tot het einde.

  Wil jij weten hoe je de video als naslagwerk kunt gebruiken, klik dan HIER voor de link naar de iPDF. Je kunt dan naar een bepaald onderwerp scrollen en als je dan op het afspeelicoontje klikt, krijg je te zien en te horen wat daarover is gezegd.

   

  Master Class Actualiteiten Relatievermogensrecht en Erfrecht; civiel en fiscaal d.d. 10 oktober 2019, docent prof. mr. dr. W. (Wouter) Burgerhart

  On demand beschikbaar tot en met 9 oktober 2020

  De Master Class on demand is opgeknipt in 5 afzonderlijke delen van elk 1 uur. Je hoeft ze niet allemaal te volgen! Per deel kun je steeds 1 PE-punt verdienen.
  Schrijf jezelf in voor:

  Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5

  Volg elk deel van begin tot het einde.

  Wil jij weten hoe je de video als naslagwerk kunt gebruiken, klik dan HIER voor de link naar de iPDF. Je kunt dan naar een bepaald onderwerp scrollen en als je dan op het afspeelicoontje klikt, krijg je te zien en te horen wat daarover is gezegd.

   

  Master Class Actualiteiten Ondernemingsrecht d.d. 14 november 2019, docent ochtend mr. J.A.M. (Jeroen) ten Berg, docent middag mr. R.A. (Rogier) Wolf

  On demand beschikbaar tot en met 13 november 2020

  De Master Class on demand is opgeknipt in 5 afzonderlijke delen van elk 1 uur. Je hoeft ze niet allemaal te volgen! Per deel kun je steeds 1 PE-punt verdienen.
  Schrijf jezelf in voor:

  Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5

  Volg elk deel van begin tot het einde.

  Wil jij weten hoe je de video als naslagwerk kunt gebruiken, klik dan HIER voor de link naar de iPDF. Je kunt dan naar een bepaald onderwerp scrollen en als je dan op het afspeelicoontje klikt, krijg je te zien en te horen wat daarover is gezegd.

   

  Master Class Actualiteiten OB en BTW voor de Vastgoedpraktijk d.d. 16 april 2020, docent prof. dr. R.N.G. (René) van der Paardt

  On demand beschikbaar tot en met 16 april 2021

  De Master Class on demand is opgeknipt in 4 afzonderlijke delen van elk 1 uur. Je hoeft ze niet allemaal te volgen! Per deel kun je steeds 1 PE-punt verdienen.
  Schrijf jezelf in voor:

  Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4

  Volg elk deel van begin tot het einde.

  Wil jij weten hoe je de video als naslagwerk kunt gebruiken, klik dan HIER voor de link naar de iPDF. Je kunt dan naar een bepaald onderwerp scrollen en als je dan op het afspeelicoontje klikt, krijg je te zien en te horen wat daarover is gezegd.

   

  Master Class Schenk- en erfbelasting: de Successiewet 1956 d.d. 14 mei 2020, docent mr P. (Peter) Blokland

  On demand beschikbaar tot en met 13 mei 2021

  De Master Class on demand is opgeknipt in 6 afzonderlijke delen van elk 1 uur. Je hoeft ze niet allemaal te volgen! Per deel kun je steeds 1 PE-punt verdienen.
  Schrijf jezelf in voor:

  Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6

  Volg elk deel van begin tot het einde.

  Wil jij weten hoe je de video als naslagwerk kunt gebruiken, klik dan HIER voor de link naar de iPDF. Je kunt dan naar een bepaald onderwerp scrollen en als je dan op het afspeelicoontje klikt, krijg je te zien en te horen wat daarover is gezegd.

   

  Master Class Koop Onroerende Zaken d.d. 18 juni 2020, docent mr J.J. (Jaap) Dammingh

  On demand beschikbaar tot en met 17 juni 2021

  De Master Class on demand is opgeknipt in 5 afzonderlijke delen van elk 1 uur. Je hoeft ze niet allemaal te volgen! Per deel kun je steeds 1 PE-punt verdienen.
  Schrijf jezelf in voor:

  Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5

  Volg elk deel van begin tot het einde.

  Wil jij weten hoe je de video als naslagwerk kunt gebruiken, klik dan HIER voor de link naar de iPDF. Je kunt dan naar een bepaald onderwerp scrollen en als je dan op het afspeelicoontje klikt, krijg je te zien en te horen wat daarover is gezegd.

   

  We blijven doorgaan met de live Master Classes in Vianen. Alle Master Classes worden opgenomen voor PGTV on demand.

  Wil jij niets missen over ons on demand programma, schrijf je dan in voor ons Journaal.

  • Bijna 35% van de notariskantoren heeft een abonnement op het Know How Systeem van PraktijkGenerator.nl
  • Nieuw: INTELLIGENTE modellen op ALLE rechtsgebieden
  • Alle P.E.-punten voor jou en al jouw kantoorgenoten gratis bij een Advanced abonnement!

Ontvang het gratis model van de maand!

Schrijf je dan even in voor onze updates en ons nieuws:

Inschrijven voor onze Updates en Nieuws!

Mail of bel

026 379 19 12

voor meer info