De PraktijkGenerator Academy

 • Master Classes 2022

  Donderdag 14 april 2022 – Master Class Tuchtrecht: nieuwe ontwikkelingen, praktisch benaderd
  prof. mr. dr. A.H.N. (Fons) Stollenwerck

  Donderdag 12 mei 2022 – Master Class Landelijk vastgoed en de notaris: civiel en fiscaal
  prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld

  Donderdag 16 juni 2022 – Master Class Samenhang testament, statuten en aandeelhoudersovereenkomst bij bedrijfsopvolging
  mr drs J. (John) Bult

  Donderdag 15 september 2022 OCHTEND – Master Class Statuten en aandeelhoudersovereenkomsten in algemene zin
  mr R.A. (Rogier) Wolf
  Nu beschikbaar voor inschrijving
  Donderdag 15 september 2022 MIDDAG – Master Class Actualiteiten governance bij stichtingen, verenigingen en coöperaties
  mr M.J. (Marleen) van Uchelen-Schipper
  Nu beschikbaar voor inschrijving
  Donderdag 13 oktober 2022 – Master Class Civiel- en fiscaalrechtelijke ontwikkelingen in het huwelijksvermogens- en erfrecht
  prof. dr. mr. W. (Wouter) Burgerhart
  Nu beschikbaar voor inschrijving
  Donderdag 17 november 2022 – Master Class Actualiteiten vastgoedrecht voor het notariaat
  prof. mr. F.J. (Fokke Jan) Vonck
  Nu beschikbaar voor inschrijving

  MASTER CLASSES 2023: SAVE THE DATES!

  • Donderdag 13 april 2023 – OR / Master class [Actualiteiten ondernemingsrecht], docent prof.mr. C.A. (Kid) Schwarz
  • Donderdag 11 mei 2023 – ALG / Master Class [Actualiteiten Privacyrecht AVG: praktisch benaderd], docent prof.dr.mr. G.J. (Gerrit-Jan) Zwenne
  • Donderdag 15 juni 2023 – VG – Master Class Actualiteiten vastgoed, docent mr J.J. (Jaap) Dammingh
  • Donderdag 14 september 2023 – PFR – Master Class Erfrecht bij samengestelde gezinnen/echtscheiding, docent mr S.H. (Sven) Hoogeveen
  • Donderdag 12 oktober 2023 – VG – Master Class [**], docent prof. dr. R.N.G. (René) van der Paardt
  • Donderdag 16 november 2023 – PFR – Master Class [**], docent mr P. (Peter) Blokland

   

  PraktijkGenerator heeft verschillende opleidingsprogramma’s

  PraktijkGenerator organiseert al vele jaren Master Classes. De Master Classes beslaan diverse notariële onderwerpen. Bij de Master Classes is inbegrepen een uitgebreid lunchbuffet, koffie, thee en frisdrank.

  Accreditatie

  KNB, SOMN en EPN hebben PraktijkGenerator geaccrediteerd om PE-punten toe te kennen. Wij vragen alleen EPN-punten aan als de Master Class door EPN is goedgekeurd.

  Kosten

  Onze Master Classes zijn GRATIS toegankelijk voor alle (kandidaat-)notarissen en alle medewerkers van kantoren met het PG Advanced abonnement. De PE-punten zijn voor hen ook GRATIS.

  Als je niet werkt bij een kantoor dat een PG Advanced abonnement heeft op ons modellensysteem (downloaden alle Nederlands- en Engelstalige modellen en gratis toegang tot onze Master Classes op locatie en on demand, met gratis PE-punten), kun je dat met onmiddellijke ingang veranderen, stuur een e-mail naar Luutzen Tamminga, dan helpen wij jou verder!

  Anderen betalen EUR 679 exclusief BTW, per persoon voor het bijwonen van een Master Class en EUR 339,50 exclusief BTW, voor een ochtend of middag Master Class (PE-punten zijn daarin inbegrepen).

  No-show kosten

  Indien je je hebt ingeschreven voor een Master Class maar bent verhinderd, hanteren wij het onderstaande voor wat betreft no-showkosten:

  • Afmelding meer dan vier weken voor aanvang van de Master Class: EUR 0,–.
  • Afmelding binnen vier weken tot een week voor aanvang van de Master Class: EUR 50,– exclusief BTW.
  • Afmelding binnen een week voor aanvang van de Master Class of bij no-show: EUR 75,– exclusief BTW.

  Wij moeten de docent en het hotel betalen en die kosten zijn wij hoe dan ook verschuldigd. Dat vinden we geen enkel probleem, als je maar komt. Je mag altijd een vervanger naar voren schuiven, mits je dat van te voren per e-mail aan Eveline Nieukoop doorgeeft. Als de vervanger daadwerkelijk deelneemt, ben je geen no-showkosten verschuldigd.

  Locatie

  De Master Classes worden gehouden in het Van der Valk Hotel Vianen, Prins Bernhardstraat 75 in Vianen. Parkeren is gratis.

  Programma

  09:30 uur           Inloop, ontvangst met koffie en thee

  10:00 uur           Aanvang deel I

  11:30 uur           Koffie/thee pauze

  11:45 uur           Aanvang deel II

  13:15 uur           Lunchpauze

  14:15 uur           Aanvang deel III

  15:45 uur           Koffie/thee pauze

  16:00 uur           Aanvang deel IV

  17:30 uur           Einde Master Class, evaluatieformulieren invullen

  Afsluiting met borrel

   

  Blijf op de hoogte!

  Wil jij op de hoogte blijven van ons opleidingsprogramma schrijf je dan in op onze Nieuwsbrief.

  Zorg er ook voor dat jouw kantoorgenoten op de hoogte blijven en vraag hen zich ook in te schrijven voor de Nieuwsbrief.


  2022-09-15 OCHTEND / OR / Statuten en ahrsovk / mr R.A. (Rogier) Wolf

  Op donderdagochtend 15 september 2022 organiseren wij bij Van der Valk Hotel, Prins Bernhardstraat 75 in Vianen, van 10:00 tot 13:15 uur de Master Class Samenhang statuten en aandeelhoudersovereenkomst in algemene zin, docent mr R.A. (Rogier) Wolf.

  Je bent welkom vanaf 09:30 uur voor koffie en thee. Na afloop van de Master Class kan je gebruik maken van het lunchbuffet.

  Wij stellen actieve participatie van de deelnemers zeer op prijs, omdat dat de effectiviteit van de Master Class in belangrijke mate verbetert, de kennisoverdracht bevordert en het geheel levendiger maakt.

  Korte omschrijving

  Bij het vormgeven van een samenwerking tussen ondernemers door middel van een vennootschap spelen statuten en aandeelhoudersovereenkomsten een belangrijke rol. De statuten van een vennootschap worden wel als het spoorboekje van die vennootschap gezien. Met een aandeelhoudersovereenkomst regelen ondernemers hun besloten samenwerking vaak verder in. De vraag is dan wat er in de statuten en wat er in de aandeelhoudersovereenkomst geregeld wordt of moet worden. En vervolgens wat de verhouding tussen de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst is. De verhouding tussen de vennootschapsrechtelijke en verbintenisrechtelijke rechten en verplichtingen van aandeelhouders leidt vaak tot vragen en tot geschillen. In deze cursus worden de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst om een besloten samenwerking vorm te geven aan de hand van casus uitgediept.

  Na de cursus bent u op de hoogte van de belangrijkste aandachts- en knelpunten bij het vormgeven van besloten samenwerkingen door middel van statuten en aandeelhoudersovereenkomsten. U krijgt handreikingen voor de advisering van uw cliënten met oog op de meerderheids- en minderheidsaandeelhouder en de vennootschap. Ook komen actuele ontwikkelingen in literatuur en rechtspraak aan bod.

  Onderwerpen

  Tevens zullen onderstaande onderwerpen besproken worden:

  • De voor- en nadelen van het vastleggen van verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard in de statuten van een BV of in een aandeelhoudersovereenkomst
  • De vennootschappelijke doorwerking van aandeelhoudersovereenkomsten
  • Corporate Governance (verhouding bestuur, RvC en algemene vergadering)
  • Besluitvorming
  • Dead lock
  • Dividendbeleid
  • Informatievoorziening
  • Geschillenbeslechting

  Docent

  Rogier is partner bij UdinkSchepel Advocaten in Den Haag en is ook universitair docent ondernemingsrecht aan Maastricht University (ICGI).

  Hij studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en aan de Libera Università degli Studi Sociali (LUISS), Rome (Italië) en studeerde in 1997 af en is sinds 1999 advocaat en heeft een ondernemingsrechtelijke advies- en procespraktijk.

  In 2008 rondde hij de postacademische specialisatieopleiding Bedrijfsoverdracht in het MKB van de Grotius Academie cum laude af.

  In 2013 promoveerde hij aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift De kapitaalverschaffer zonder stemrecht in de BV (verschenen in de Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 116, Deventer: Kluwer 2013).

  Hij heeft brede kennis van het ondernemingsrecht. Als advocaat helpt hij ondernemers. Hij adviseert ondernemers over het vormgeven en de inrichting van hun onderneming. En over hun samenwerkingsverbanden met anderen.

  Rogier is een veel gevraagd docent en spreker en publiceert regelmatig over het ondernemingsrecht, bijvoorbeeld in de Groene Serie Rechtspersonen.

  Hij is tevens voorzitter van de redactie van TvOB (Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur).

  Studiepunten

  Voor het geheel bijwonen van deze Master Class worden 3 studiepunten toegekend door de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) en SOMN (Stichting Opleiding Medewerkers Notariaat).

  Kosten

  Voor alle mensen die werken bij een kantoor dat PG Advanced abonnee van PraktijkGenerator is, is de Master Class GRATIS. De enige beperking is de capaciteit van de zaal. Het maakt dus niet uit met hoeveel kantoorgenoten je komt.

  Anderen betalen EUR 339,50,– exclusief BTW, per persoon. De prijs is inclusief uitgebreid lunchbuffet, frisdranken, koffie en thee. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor onze PG Advanced abonnees. Parkeren is gratis.

  On Demand

  Deze Master Class zal op een later tijdstip op onze website on demand beschikbaar zijn.

  Aanmelding

  Klik op de onderstaande knop Inschrijving en meld je aan. Controleer of je je e-mailadres goed hebt ingevuld, aangezien alle correspondentie over de Master Class naar dat e-mailadres zal worden verzonden. Je ontvangt een bevestiging dat we jouw aanmelding hebben ontvangen.

  Als je niet werkt bij een kantoor dat Advanced abonnee is, ontvang je na verloop van tijd een factuur per e-mail. Na betaling ontvang je een toegangsbewijs per e-mail.

  Kort voor de dag van de Master Class sturen wij nog een e-mail met details over de Master Class. Aanmelden kan tot 17 augustus 2022, tenzij de zaal eerder is volgeboekt.

  Je kunt je voor deze Master Class aanmelden en tegelijkertijd ook voor onze andere Master Classes.

  Beperkt aantal deelnemers

  Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Schrijf je dus snel in, toewijzing geschiedt in de volgorde van binnenkomst.

  No show kosten

  Indien je je hebt ingeschreven voor een Master Class maar bent verhinderd, hanteren wij het onderstaande voor wat betreft no-showkosten:

  • Afmelding meer dan vier weken voor aanvang van de Master Class: EUR 0,–.
  • Afmelding binnen vier weken tot een week voor aanvang van de Master Class: EUR 50,– exclusief BTW.
  • Afmelding binnen een week voor aanvang van de Master Class of bij no-show: EUR 75,– exclusief BTW.

   

  Wij zijn hoe dan ook de kosten verschuldigd aan de docent en het hotel. Dat vinden we geen enkel probleem, als je maar komt! Je mag altijd een vervanger naar voren schuiven, mits je dat van te voren per e-mail aan Eveline Nieukoop doorgeeft. Als een vervanger daadwerkelijk deelneemt, ben je geen no-showkosten verschuldigd.

  Ik ben geen PG Advanced abonnee.

  Als je niet werkt bij een kantoor dat een PG Advanced abonnement heeft op ons modellensysteem (downloaden alle Nederlands- en Engelstalige modellen, GRATIS toegang tot onze Master Classes, EXCLUSIEF toegang tot onze webinars en GRATIS PE-punten), kun je dat met onmiddellijke ingang veranderen.

  Heeft jouw kantoor een PG OR abonnement (downloaden Nederlandstalige ondernemingsrechtmodellen) op ons systeem, dan kun je met onmiddellijke ingang upgraden.

  Bel met 026 379 19 12, dan helpen wij je verder.

  INSCHRIJVEN
  gratis voor Advanced abonnees

  2022-09-15 MIDDAG/ OR / Actualiteiten (corporate) governance / mr. M.J. (Marleen) van Uchelen-Schipper

  Op donderdagmiddag 15 september 2022 organiseren wij bij Van der Valk Hotel, Prins Bernhardstraat 75 in Vianen, van 14:15 tot 17:30 uur de Master Class Actualiteiten governance bij stichtingen, verenigingen en coöperaties, docent mr. M.J. (Marleen) van Uchelen-Schipper. Voorafgaand aan de Master Class kan je gebruik maken van het lunchbuffet.

  Wij stellen actieve participatie van de deelnemers zeer op prijs, omdat dat de effectiviteit van de Master Class in belangrijke mate verbetert, de kennisoverdracht bevordert en het geheel levendiger maakt.

  Korte omschrijving

  Tijdens deze masterclass zal worden ingegaan op bestuur en toezicht bij stichtingen, verenigingen en coöperaties. Na een inleiding over de kenmerken van deze rechtsvormen, wordt ingegaan op toepassingen en bestuursmodellen.

  Aan de orde komen relevante bepalingen uit Boek 2 BW, sectorregels en sectorcodes. Onderwerpen die worden behandeld zijn: besluitvorming, tegenstrijdig belang, intern toezicht, samenstelling en benoemingsregelingen. Bovendien wordt actuele rechtspraak op dit gebied behandeld.

  Docent

  Marleen is adviseur/kandidaat-notaris bij de praktijkgroep Corporate/M&A. Nadat zij in 1998 haar studie in Utrecht had afgerond startte zij als kandidaat-notaris, gespecialiseerd in Ondernemingsrecht.

  Marleen houdt zich bezig met rechtspersonenrecht en (notarieel) ondernemingsrecht. Zij adviseert over juridische aspecten van governance en governancestructuren, met name in de semipublieke sector (onder meer zorginstellingen) en in de culturele sector.

  Marleen is in april 2018 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. Haar proefschrift is getiteld: “De rol en positie van de raad van toezicht van de stichting”. Zij publiceert regelmatig artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en werkt mee aan boekpublicaties en is vaste medewerker van het Kluwer tijdschrift Rechtspraak Ondernemingsrecht (RO) Praktisch Bewerkt. Naast haar werkzaamheden bij Houthoff is zij docent aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

  Opleidingen

  Grotius Academie Specialisatieopleiding Ondernemingsrecht

  Beroepsopleiding Notariaat

  Rechtsgeleerdheid (Universiteit Utrecht)

  Studiepunten

  Voor het geheel bijwonen van deze Master Class worden 3 studiepunten toegekend door de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) en SOMN (Stichting Opleiding Medewerkers Notariaat).

  Kosten

  Voor alle mensen die werken bij een kantoor dat PG Advanced abonnee van PraktijkGenerator is, is de Master Class GRATIS. De enige beperking is de capaciteit van de zaal. Het maakt dus niet uit met hoeveel kantoorgenoten je komt.

  Anderen betalen EUR 339,50 exclusief BTW, per persoon. De prijs is inclusief uitgebreid lunchbuffet, frisdranken, koffie en thee. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor onze PG Advanced abonnees. Parkeren is gratis.

  On Demand

  Deze Master Class zal op een later tijdstip op onze website on demand beschikbaar zijn.

  Aanmelding

  Klik op de onderstaande knop Inschrijving en meld je aan. Controleer of je je e-mailadres goed hebt ingevuld, aangezien alle correspondentie over de Master Class naar dat e-mailadres zal worden verzonden. Je ontvangt een bevestiging dat we jouw aanmelding hebben ontvangen.

  Als je niet werkt bij een kantoor dat Advanced abonnee is, ontvang je na verloop van tijd een factuur per e-mail. Na betaling ontvang je een toegangsbewijs per e-mail.

  Kort voor de dag van de Master Class sturen wij nog een e-mail met details over de Master Class. Aanmelden kan tot 17 augustus 2022, tenzij de zaal eerder is volgeboekt.

  Je kunt je voor deze Master Class aanmelden en tegelijkertijd ook voor onze andere Master Classes.

  Beperkt aantal deelnemers

  Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Schrijf je dus snel in, toewijzing geschiedt in de volgorde van binnenkomst.

  No show kosten

  Indien je je hebt ingeschreven voor een Master Class maar bent verhinderd, hanteren wij het onderstaande voor wat betreft no-showkosten:

  • Afmelding meer dan vier weken voor aanvang van de Master Class: EUR 0,–.
  • Afmelding binnen vier weken tot een week voor aanvang van de Master Class: EUR 50,– exclusief BTW.
  • Afmelding binnen een week voor aanvang van de Master Class of bij no-show: EUR 75,– exclusief BTW.

   

  Wij zijn hoe dan ook de kosten verschuldigd aan de docent en het hotel. Dat vinden we geen enkel probleem, als je maar komt! Je mag altijd een vervanger naar voren schuiven, mits je dat van te voren per e-mail aan Eveline Nieukoop doorgeeft. Als een vervanger daadwerkelijk deelneemt, ben je geen no-showkosten verschuldigd.

  Ik ben geen PG Advanced abonnee.

  Als je niet werkt bij een kantoor dat een PG Advanced abonnement heeft op ons modellensysteem (downloaden alle Nederlands- en Engelstalige modellen, GRATIS toegang tot onze Master Classes, EXCLUSIEF toegang tot onze webinars en GRATIS PE-punten), kun je dat met onmiddellijke ingang veranderen.

  Heeft jouw kantoor een PG OR abonnement (downloaden Nederlandstalige ondernemingsrechtmodellen) op ons systeem, dan kun je met onmiddellijke ingang upgraden.

  Bel met 026 379 19 12, dan helpen wij je verder.

   

  INSCHRIJVEN
  gratis voor Advanced abonnees

  2022-10-13 / PFR / Ontwik. civiel-fiscaal / prof. dr. mr. W. (Wouter) Burgerhart

  Op donderdag 13 oktober 2022 verzorgen wij bij Van der Valk Hotel, Prins Bernhardstraat 75 in Vianen, van 10:00 tot 17:30 uur de Master Class Civiel- en fiscaalrechtelijke ontwikkelingen in het huwelijksvermogens- en erfrecht, docent prof. mr. dr. W. (Wouter) Burgerhart.

  Je bent welkom vanaf 09:30 uur voor koffie en thee.

  Wij stellen actieve participatie van de deelnemers zeer op prijs, omdat dat de effectiviteit van de Master Class in belangrijke mate verbetert, de kennisoverdracht bevordert en het geheel levendiger maakt.

  Docent

  Wouter richt zich zowel wetenschappelijk als in zijn (advies)praktijk in het bijzonder op de estate planning voor de ondernemer.  Zijn ervaring heeft hij op en rondom dit thema opgebouwd. Zo is hij vanaf 1988 op verschillende kantoren in de notariële praktijk werkzaam geweest op met name het ondernemingsrecht alsmede het personen- en familierecht en erfrecht. Vanaf 2004 is hij verbonden aan ScholsBurgerhartSchols, estate planners en notarieel juridisch adviseurs te Nijmegen. Van 1998 tot en met 2009 was hij docent notarieel recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met een focus op de estate planning, in het bijzonder de fiscale aspecten daarvan. In 2008 promoveerde hij aan deze universiteit (zijn promotor was prof.mr. M.J.A. van Mourik) op een dissertatie met de titel ‘Waarde en Erfrecht. Beschouwingen over de waarde van een onderneming in het erfrecht en enige verwante wetten’. In 2010 is hij tot hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen benoemd met als leeropdracht de fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk. Wouter adviseert en publiceert over verschillende notariële en fiscale onderwerpen en geeft cursussen en voordrachten op uiteenlopende rechtsgebieden.  Vanaf 2013 is hij partner van BurgerhartVosmanshuys BV, in welke functie hij regelmatig wordt betrokken bij het opzetten en uitvoeren van bedrijfsopvolgingen, het adviseren van familiebedrijven en de daarmee verband houdende fiscale procesvoering. Daarnaast is hij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s-Gravenhage en sinds september 2019 of counsel bij Baker Tilly. Wouter studeerde ten slotte Nederlands-, notarieel- en fiscaal recht in Nijmegen en Amsterdam.

  Studiepunten

  Voor het geheel bijwonen van deze Master Class worden 6 studiepunten toegekend door de KNB, SOMN en EPN.

  Kosten

  Voor alle mensen die werken bij een kantoor dat PG Advanced abonnee van PraktijkGenerator is, is de Master Class GRATIS. De enige beperking is de capaciteit van de zaal. Het maakt dus niet uit met hoeveel kantoorgenoten je komt.

  Anderen betalen EUR 679,– exclusief BTW, per persoon. De prijs is inclusief uitgebreid lunchbuffet, frisdranken, koffie en thee. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor onze PG Advanced abonnees. Parkeren is gratis.

  On Demand

  Deze Master Class zal op een later tijdstip op onze website on demand beschikbaar zijn.

  Aanmelding

  Klik op de onderstaande knop Inschrijving en meld je aan. Controleer of je je e-mailadres goed hebt ingevuld, aangezien alle correspondentie over de Master Class naar dat e-mailadres zal worden verzonden. Je ontvangt een bevestiging dat we jouw aanmelding hebben ontvangen.

  Als je niet werkt bij een kantoor dat Advanced abonnee is, ontvang je na verloop van tijd een factuur per e-mail. Na betaling ontvang je een toegangsbewijs per e-mail.

  Kort voor de dag van de Master Class sturen wij nog een e-mail met details over de Master Class. Aanmelden kan tot 14 september 2022, tenzij de zaal eerder is volgeboekt.

  Je kunt je voor deze Master Class aanmelden en tegelijkertijd ook voor onze andere Master Classes.

  Beperkt aantal deelnemers

  Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Schrijf je dus snel in, toewijzing geschiedt in de volgorde van binnenkomst.

  No show kosten

  Indien je je hebt ingeschreven voor een Master Class maar bent verhinderd, hanteren wij het onderstaande voor wat betreft no-showkosten:

  • Afmelding meer dan vier weken voor aanvang van de Master Class: EUR 0,–.
  • Afmelding binnen vier weken tot een week voor aanvang van de Master Class: EUR 50,– exclusief BTW.
  • Afmelding binnen een week voor aanvang van de Master Class of bij no-show: EUR 75,– exclusief BTW.

   

  Wij zijn hoe dan ook de kosten verschuldigd aan de docent en het hotel. Dat vinden we geen enkel probleem, als je maar komt! Je mag altijd een vervanger naar voren schuiven, mits je dat van te voren per e-mail aan Eveline Nieukoop doorgeeft. Als een vervanger daadwerkelijk deelneemt, ben je geen no-showkosten verschuldigd.

  Ik ben geen PG Advanced abonnee.

  Als je niet werkt bij een kantoor dat een PG Advanced abonnement heeft op ons modellensysteem (downloaden alle Nederlands- en Engelstalige modellen, GRATIS toegang tot onze Master Classes, EXCLUSIEF toegang tot onze webinars en GRATIS PE-punten), kun je dat met onmiddellijke ingang veranderen.

  Heeft jouw kantoor een PG OR abonnement (downloaden Nederlandstalige ondernemingsrechtmodellen) op ons systeem, dan kun je met onmiddellijke ingang upgraden.

  Bel met 026 379 19 12, dan helpen wij je verder.

  INSCHRIJVEN
  gratis voor Advanced abonnees

  2022-11-17 / VG / Actualiteiten / prof. mr. F.J. (Fokke Jan) Vonck

  Op donderdag 17 november 2022 verzorgen wij bij Van der Valk Hotel, Prins Bernhardstraat 75 in Vianen, van 10:00 tot 17:30 uur de Master Actualiteiten vastgoedrecht voor het notariaat, docent prof. mr. F.J. (Fokke Jan) Vonck.

  Je bent welkom vanaf 09:30 uur voor koffie en thee.

  Wij stellen actieve participatie van de deelnemers zeer op prijs, omdat dat de effectiviteit van de Master Class in belangrijke mate verbetert, de kennisoverdracht bevordert en het geheel levendiger maakt.

  Docent

  Fokke Jan is hoogleraar notarieel goederenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en of counsel bij de praktijkgroep Vastgoed van Loyens & Loeff N.V. te Amsterdam. Hij is bestuurslid van de Vereniging voor Bouwrecht en van de Stichting Beroepsopleiding Notariaat, hoofddocent van de Grotius specialisatieopleiding Onroerend Goed, hoofdredacteur van de Groene Serie Zakelijke rechten, lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht, vaste medewerker van het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie en hij verzorgt met grote regelmaat postacademisch onderwijs.

  Studiepunten

  Voor het geheel bijwonen van deze Master Class worden 6 studiepunten toegekend door de KNB en SOMN.

  Kosten

  Voor alle mensen die werken bij een kantoor dat PG Advanced abonnee van PraktijkGenerator is, is de Master Class GRATIS. De enige beperking is de capaciteit van de zaal. Het maakt dus niet uit met hoeveel kantoorgenoten je komt.

  Anderen betalen EUR 679,– exclusief BTW, per persoon. De prijs is inclusief uitgebreid lunchbuffet, frisdranken, koffie en thee. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor onze PG Advanced abonnees. Parkeren is gratis.

  On Demand

  Deze Master Class zal op een later tijdstip op onze website on demand beschikbaar zijn.

  Aanmelding

  Klik op de onderstaande knop Inschrijving en meld je aan. Controleer of je je e-mailadres goed hebt ingevuld, aangezien alle correspondentie over de Master Class naar dat e-mailadres zal worden verzonden. Je ontvangt een bevestiging dat we jouw aanmelding hebben ontvangen.

  Als je niet werkt bij een kantoor dat Advanced abonnee is, ontvang je na verloop van tijd een factuur per e-mail. Na betaling ontvang je een toegangsbewijs per e-mail.

  Kort voor de dag van de Master Class sturen wij nog een e-mail met details over de Master Class. Aanmelden kan tot 19 oktober 2022, tenzij de zaal eerder is volgeboekt.

  Je kunt je voor deze Master Class aanmelden en tegelijkertijd ook voor onze andere Master Classes.

  Beperkt aantal deelnemers

  Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Schrijf je dus snel in, toewijzing geschiedt in de volgorde van binnenkomst.

  No show kosten

  Indien je je hebt ingeschreven voor een Master Class maar bent verhinderd, hanteren wij het onderstaande voor wat betreft no-showkosten:

  • Afmelding meer dan vier weken voor aanvang van de Master Class: EUR 0,–.
  • Afmelding binnen vier weken tot een week voor aanvang van de Master Class: EUR 50,– exclusief BTW.
  • Afmelding binnen een week voor aanvang van de Master Class of bij no-show: EUR 75,– exclusief BTW.

   

  Wij zijn hoe dan ook de kosten verschuldigd aan de docent en het hotel. Dat vinden we geen enkel probleem, als je maar komt! Je mag altijd een vervanger naar voren schuiven, mits je dat van te voren per e-mail aan Eveline Nieukoop doorgeeft. Als een vervanger daadwerkelijk deelneemt, ben je geen no-showkosten verschuldigd.

  Ik ben geen PG Advanced abonnee.

  Als je niet werkt bij een kantoor dat een PG Advanced abonnement heeft op ons modellensysteem (downloaden alle Nederlands- en Engelstalige modellen, GRATIS toegang tot onze Master Classes, EXCLUSIEF toegang tot onze webinars en GRATIS PE-punten), kun je dat met onmiddellijke ingang veranderen.

  Heeft jouw kantoor een PG OR abonnement (downloaden Nederlandstalige ondernemingsrechtmodellen) op ons systeem, dan kun je met onmiddellijke ingang upgraden.

  Bel met 026 379 19 12, dan helpen wij je verder.

  INSCHRIJVEN
  gratis voor Advanced abonnees
 • Wil jij een opleiding op jouw kantoor verzorgen?

  Wil jij een opleiding op jouw kantoor, neem dan contact met ons op. Ook hiermee zijn PE-punten te verdienen!

  Ook kunnen wij voor abonnees een training Efficiënt werken met PraktijkGenerator verzorgen, zodat jouw kantoor optimaal met onze modellen kan gaan werken. Wil je hier meer over weten? Bel dan naar 026-3791912.

 • PGTV on demand: de nieuwe vorm van Permanente Educatie ONLINE

  Weet je dat je al jouw PE-punten ook online kunt verdienen, zonder gedoe, zonder file? Meer tijd voor je cliënten en voor privéaangelegenheden: kijken waar, wanneer en met wie jij dat wilt.

  Lees verder om te zien hoe jij toegang tot de webinars kunt krijgen.

  Exclusiviteit

  Ons on demand programma is exclusief beschikbaar voor (kandidaat-)notarissen en medewerkers van kantoren met het PG Advanced abonnement. Zowel het volgen van een webinar als de PE-punten zijn GRATIS!

  Werk jij niet bij een kantoor dat een PG Advanced abonnement heeft op ons modellensysteem (downloaden alle Nederlands- en Engelstalige modellen en gratis toegang tot onze Master Classes op locatie en on demand), stuur dan een mail naar Luutzen Tamminga, dan helpen wij jou verder!

  Inloggen

  Onze webinars zijn alleen via inloggen bereikbaar.

  Heb jij nog geen persoonlijk account, het zogenaamde subaccount, vraag dan de contactpersoon (de houder van het hoofdaccount) binnen jouw kantoor deze aan te maken.

  Door middel van het subaccount worden  de webinars die jij hebt bekeken geregistreerd op jouw naam en kun je in jouw subaccount nakijken hoeveel webinars jij al hebt gevolgd. Tevens is daarmee ingeprogrammeerd dat het inschrijfformulier automatisch met jouw persoonlijke gegevens wordt aangevuld, zodat wij de noodzakelijke  gegevens voor het aanvragen van PE-punten bij KNB/SOMN/EPN kunnen indienen.

  Heb je vragen, stuur dan een mail naar Eveline Nieukoop, dan helpt zij jou verder.

  Belangrijk

  Voor de aanvraag van een PE-punt is het belangrijk dat elk deel (duur rond de 65 minuten) van een Master Class on demand in zijn geheel wordt bekeken. De KNB stelt als eis minimaal 1 uur les van een docent en dat is wat wij bieden. Maar dan online: gemakkelijk! Ons programma registreert de gekeken tijd in minuten en na afloop bevestig je het einde van elk deel in de pop-up. Dat is alles. Let wel op een goede Wifi-verbinding – of beter nog: een bedrade internetverbinding.

  Als je deze adviezen opvolgt, gaat het goed:

  • Log in met jouw hoofd- of subaccount.
  • Test de verbinding als je op kantoor of thuis kijkt: heb je goed beeld en geluid? Test de verbinding elke keer als je op een andere locatie kijkt.
  • Volg elk deel bij voorkeur op een laptop of computer. Een iPad en smartphone werken ook: maar alleen met een goede Wifi-verbinding.
  • Bekijk elk deel bij voorkeur in één keer van begin tot eind. Je kunt gerust een keer pauzeren, maar doe dat niet te vaak. Aan het einde komt er een pop-up: vul die direct in en bevestig het einde.
  • Bekijk je een deel in meerdere sessies, dan is het voor een juiste kijktijdregistratie belangrijk dat de verschillende sessies binnen dezelfde kalendermaand plaatsvinden.
  • Als je de pop-up vergat in te vullen, kun je dat op het eindscherm aangeven.

   

  Wanneer vragen wij PE-punten aan?

  In de eerste week van de maand volgend op de maand waarvoor wij PE-punten gaan aanvragen, worden de gegevens voor het toekennen van PE-punten naar KNB/SOMN/EPN gemaild . Wij hebben geen zicht op de verwerkingstijd van de registratie van PE-punten.

  Wij vinden het leuk als we van je horen wat je er van vond en hoe het eventueel beter kan. Dus stuur ons een reactie na afloop!

  PGTV, zorgeloze P.E.

   

  Master Class Samenhang testament, statuten en aandeelhoudersovereenkomst bij bedrijfsopvolging, mr drs J. (John) Bult

  On demand beschikbaar tot en met 15 juni 2023

  De Master Class on demand is opgeknipt in 6 afzonderlijke delen van elk 1 uur. Je hoeft ze niet allemaal te volgen! Per deel kun je steeds 1 PE-punt verdienen.

  Ga naar PGTV  om dit webinar te bekijken.

   

  Master Class  Master Class Landelijk vastgoed en de notaris: civiel en fiscaal, docent prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld

  On demand beschikbaar tot en met 11 mei 2023

  De Master Class on demand is opgeknipt in 6 afzonderlijke delen van elk 1 uur. Je hoeft ze niet allemaal te volgen! Per deel kun je steeds 1 PE-punt verdienen.

  Ga naar PGTV  om dit webinar te bekijken.

   

  Master Class Tuchtrecht: nieuwe ontwikkelingen, praktisch benaderd, docent prof. mr. dr. A.H.N. (Fons) Stollenwerck

  On demand beschikbaar tot en met 13 april 2023

  De Master Class on demand is opgeknipt in 6 afzonderlijke delen van elk 1 uur. Je hoeft ze niet allemaal te volgen! Per deel kun je steeds 1 PE-punt verdienen.

  Ga naar PGTV  om dit webinar te bekijken.

   

  Master Class Recente ontwikkeling in het ondernemingsrecht, docent prof. mr. C.A. (Kid) Schwarz

  On demand beschikbaar tot en met 10 november 2022

  De Master Class on demand is opgeknipt in 6 afzonderlijke delen van elk 1 uur. Je hoeft ze niet allemaal te volgen! Per deel kun je steeds 1 PE-punt verdienen.

  Ga naar PGTV  om dit webinar te bekijken.

   

  Master Class Actualiteiten Familierecht d.d. 14 oktober 2021, docent prof. dr. mr. L.C.A. (Leon) Verstappen

  On demand beschikbaar tot en met 13 oktober 2022

  De Master Class on demand is opgeknipt in 6 afzonderlijke delen van elk 1 uur. Je hoeft ze niet allemaal te volgen! Per deel kun je steeds 1 PE-punt verdienen.

  Ga naar PGTV  om dit webinar te bekijken.

   

  Master Class Actualiteiten Privacyrecht AVG d.d. 16 september 2021, docent prof. dr. mr. G.J. (Gerrit-Jan) Zwenne

  On demand beschikbaar tot en met 15 september 2022

  De Master Class on demand is opgeknipt in 6 afzonderlijke delen van elk 1 uur. Je hoeft ze niet allemaal te volgen! Per deel kun je steeds 1 PE-punt verdienen.

  Ga naar PGTV  om dit webinar te bekijken.

   

  Master Class Snel en Efficiënt werken met PraktijkGenerator d.d. 8 april 2021, docenten mr. D.R. (Dirk) de Lange en mr. L.F. (Luutzen) Tamminga

  De Master Class on demand is opgeknipt in 3 afzonderlijke delen van elk 1 uur. Je hoeft ze niet allemaal te volgen! Per deel kun je steeds 1 PE-punt verdienen.

  Schrijf jezelf in voor:

  Deel 1 Deel 2 Deel 3

  Volg de sessie van het begin tot het einde.

   

  Master Class Boost je Notaris Business! Onze speciale 2020 LUSTRUM-editie d.d. 5 november 2020, spreker Richard van Kray.

  De Master Class on demand is opgeknipt in 2 afzonderlijke delen van elk 1 uur. Je hoeft niet allebei te volgen! Per deel kun je steeds GRATIS 1 PE-punt verdienen.

  Schrijf jezelf in voor:

  Deel 1 Deel 2

  Volg de sessie van het begin tot het einde.

   

  We blijven doorgaan met de live Master Classes in Vianen. Alle Master Classes worden opgenomen voor PGTV on demand.

  Wil jij niets missen over ons on demand programma, schrijf je dan in voor onze Nieuwsbrief.

  • INTELLIGENTE modellen op ALLE rechtsgebieden, compatible met ALLE notariële softwarepakketten
  • Meer omzet door intakeoptimalisatie: klik op de LINK
  • Alle PE-punten, live en on demand, voor jou en al jouw kantoorgenoten GRATIS bij een Advanced abonnement

Ontvang het gratis model van de maand!

Schrijf je dan even in voor onze updates en ons nieuws:

Inschrijven voor onze nieuwsbrief!

Mail of bel

026 379 19 12

voor meer info