Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Inbreng in natura en volstorting. 2:178 BW

Bij inbreng in natura dien je m.b.t. de volstorting de volgende stappen te nemen:

De correcte route is de volgende:

– In de akte van oprichting vermelden dat het gestorte kapitaal nul euro bedraagt;

– bij de Kamer van Koophandel opgeven dat het gestorte kapitaal nul euro bedraagt (dat spoort dan met de tekst van de akte van oprichting);

– passeren akte van inbreng;

– daarna bij de Kamer van Koophandel opgeven dat het gestorte kapitaal is gewijzigd van nul euro naar het bedrag dat het door het passeren van de akte van inbreng is geworden.

Als je de short cut doet: in de akte opnemen dat er al is gestort, of bij de KvK meteen opgeven dat er is volgestort (zonder de tussenstap van een gestort bedrag van EUR 0,-), doe je het niet helemaal goed.

Kijk ook naar onze andere FAQ voor meer handige tips en tools. Veel succes!