Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Modellen: Waarom vervalt de overgangsbepaling inzake het boekjaar na afloop van het tweede boekjaar en niet na afloop van het eerste boekjaar?

Een tijdje geleden kregen wij van één van onze abonnees de volgende vraag:

“Ik vind het heel mooi dat het eerste verlengde boekjaar in de statuten van de B.V. wordt vermeld in artikel 24 (overgangsbepaling) en snap dat je het artikel 24 vervolgens een keer wilt laten vervallen, maar zelf zou ik toch geneigd zijn om het artikel niet te laten vervallen (of niet direct na het verstrijken van het eerste boekjaar).

Er zijn immers gevolgen voor boekjaren neergelegd in bijv. artikel 21 en wat is het gevolg van het vervallen van het overgangsartikel als je het direct laat vervallen. Waarom zou je het eerste boekjaar gewoon niet lekker in de statuten laten staan totdat je ooit deze wijzigt.

Op zich heeft vervallen van een artikel uiteraard geen terugwerkende kracht, dus waarschijnlijk is het daarom zo gedaan, maar hoe erg is het om de bepaling over het eerste boekjaar gewoon niet te laten vervallen, of bijv. een jaar erna?”

Deze vraag zette ons aan het denken en bracht ons tot de conclusie dat het laten vervallen van het betreffende artikel na het verstrijken van het eerste boekjaar inderdaad aanleiding zou kunnen geven tot verwarring.

Wij zullen dat proberen te verduidelijken aan de hand van een casus.

De B.V. wordt opgericht op 1 september 2022 en de statuten bepalen dat het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar en het overgangsartikel bepaalt dat het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2023 (dus een verlengd eerste boekjaar). Het overgangsartikel bepaalt tevens dat dit artikel vervalt na afloop van het eerste boekjaar.

Als je nu in april 2024 je de vraag stelt over welke periode de jaarrekening moet worden opgesteld, dan geldt het overgangsartikel niet meer, want dat is vervallen per 1 januari 2024. De statuten bepalen op dat moment dus alleen nog maar dat het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar. In april 2024 zou dat dan tot de conclusie kunnen leiden dat het laatste boekjaar waarover de jaarrekening moet worden opgesteld is de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Het is uiteraard niet de bedoeling dat de statuten tot die conclusie leiden.

Om nu de discussie, die daarover eventueel zou kunnen ontstaan, te vermijden hebben we dus opgenomen dat de betreffende bepaling vervalt na afloop van het tweede boekjaar. Als je dan in april van enig jaar je afvraagt over welke periode de jaarrekening moet worden opgemaakt is dat altijd, behalve in het eerste boekjaar, het laatst verstreken kalenderjaar.

Kijk ook naar onze andere FAQ voor meer handige tips en tools. Veel succes!!!