Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Moeder/Dochterfusie

De Moeder/dochterfusie (moeder-dochterfusie) is een juridische fusie waarin een moedermaatschappij fuseert met haar 100% dochtermaatschappij. Deze fusie is gefaciliteerd en vele bepalingen die voor een gewone juridische fusie gelden, gelden niet. Het wordt ook wel een vereenvoudigde fusie genoemd. Zie artikel 2:333, lid 1 Burgerlijk Wetboek.

Voor de deze fusie hebben wij een draaiboek en alle documenten in model gereed liggen. Ga naar onze mappenstructuur: Ondernemingsrecht/Draaiboeken/Juridische Fusie/DRAAIBOEKOR007AAZ

Moeder/dochterfusie moet niet worden verward met een Dochter/moederfusie of omgekeerde Moeder/dochterfusie. Dat ie een juridische fusie waarbij de moeder opgaat in de dochter. Wij hebben daar een speciale FAQ voor.