Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Moeder/Dochterfusie

De Moeder/dochterfusie is een juridische fusie waarbij een moedermaatschappij samengaat met haar 100% dochtermaatschappij. Dit type fusie staat bekend als een vereenvoudigde fusie volgens artikel 2:333, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij veel standaardbepalingen van een juridische fusie niet van toepassing zijn.

Beschikbare Bronnen en Documentatie

Voor deze fusie bieden wij een compleet draaiboek en alle benodigde modeldocumenten. Deze zijn toegankelijk via onze mappenstructuur: Ondernemingsrecht/Draaiboeken/Juridische Fusie/DRAAIBOEKOR007AAZ.

Onderscheid met Andere Fusietypes

Het is belangrijk om de Moeder/dochterfusie niet te verwarren met een Dochter/moederfusie of een omgekeerde Moeder/dochterfusie, waarbij de moeder opgaat in de dochter. Voor meer informatie over deze en andere fusietypes verwijzen wij naar onze speciale FAQ-sectie.