Demo aanvragen
Terug naar overzicht

One-Tier bij Stichting en Vereniging

De wetgever heeft de invoering van een one-tier board (monistisch bestuursmodel met uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurders) bij stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen uitgesteld. Dit uitstel blijft van kracht totdat de Kamer van Koophandel klaar is om uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurders in het Handelsregister in te schrijven.

Mogelijkheid tot Implementatie van One-Tier Board

Is het mogelijk om de one-tier board bij de vereniging, de stichting, de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij te introduceren ondanks de huidige beperkingen? PraktijkGenerator stelt dat er geen belemmeringen zijn voor deze invoering, een standpunt dat wordt ondersteund door het langdurig bestaan van dergelijke structuren bij sportverenigingen en steunstichtingen, die vaak een algemeen bestuur met een dagelijks bestuur hanteren. Dit wordt ook gezien bij enkele grote coöperaties en verenigingen die gebruik maken van een one-tier board.

Implementatieproces in Statuten

Hoe voer je een one-tier board structuur in? Begin met het specificeren in de statuten dat het bestuur bestaat uit uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. PraktijkGenerator biedt diverse modellen aan om dit proces te ondersteunen. Voor meer informatie, bezoek: PraktijkGenerator Modellen en navigeer naar de map: ondernemingsrecht/statuten/stichting one tier OF vereniging one tier OF coöperatie one tier.

Oplossingen voor Inschrijving in het Handelsregister

Hoe los je de inschrijving in het handelsregister van uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurders op, gezien de aanhoudende wetswijziging? Dit kan door in het veld “heeft de functionaris een statutaire titel” de status “uitvoerend bestuurder” of “niet-uitvoerend bestuurder” aan te geven. Of het mogelijk is om “niet-uitvoerende bestuurder, voorzitter” op te geven, is nog onbekend maar zou haalbaar moeten zijn.

Feedback en Aanpassingen

Deel je ervaringen of tips met PraktijkGenerator via info@praktijkgenerator.nl, zodat wij deze FAQ kunnen bijwerken en verbeteren.