Demo aanvragen
Terug naar overzicht

One-Tier bij Stichting en Vereniging

De wetgever heeft de mogelijkheid om een one-tier board (monistisch bestuursmodel met uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurders) bij stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen in te voeren, aangehouden totdat de Kamer van Koophandel gereed is om uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurders in het Handelsregister in te schrijven.

Is het daardoor wel mogelijk om de one-tier board bij de vereniging, de stichting, de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij in te voeren?

PraktijkGenerator vindt dat daar geen beletselen voor zijn. En we staan daarin niet alleen. Het instituut bestaat al heel lang, bij bijvoorbeeld sportverenigingen en steunstichtingen. Die hebben vaak een algemeen bestuur met een dagelijks bestuur. En ook enkele grote coöperaties en verenigingen bedienen zich van een one-tier board.

Hoe doe je dat?

Bepaal in de statuten dat het bestuur bestaat uit uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. Wij hebben daar diverse modellen voor. Zie https://modellen.praktijkgenerator.nl/?demo=1 ga naar de map: ondernemingsrecht/statuten/stichting one tier OF vereniging one tier OF coöperatie one tier.

Hoe los je de inschrijving in het handelsregister van uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurders op? De wetswijziging wordt immers toch nog aangehouden omdat de Kamer van Koophandel de database van het Handelsregister met het one tier regime in overeenstemming moet brengen?

Dat doe je door in het veld “heeft de functionaris een statutaire titel” aan te geven “uitvoerend bestuurder” of ‘niet-uitvoerend bestuurder”.

Of je ook kunt opgeven: “niet-uitvoerende bestuurder, voorzitter” is ons niet bekend, maar zou wel moeten kunnen.

Als je daar ervaringen mee hebt (maar natuurlijk ook andere ervaringen of tips), deel die alsjeblieft met info@praktijkgenerator.nl. Dan passen wij deze FAQ weer aan.