Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Modellen: Welke documenten/modellen kan ik vinden in de Database?

Naast de modelakten, bieden wij een compleet dossierhandlingsysteem, met alle noodzakelijk stukken. PraktijkGenerator is De gereedschapskist voor de ondernemingsrechtpraktijk:

 •  checklists, waarmee jij de intake van een nieuw dossier kunt doen en geen enkel aandachtspunt over het hoofd ziet;
 •  offertes voor nagenoeg alle ondernemingsrechtelijke rechtshandelingen;
 •  draaiboeken waarmee jouw medewerkers het dossier kunnen behandelen, vanaf de opdrachtbevestiging tot en met de afronding (updaten registers en dergelijke) en de specificatie;
 •  begeleidende correspondentie bij alle relevante stappen met disclaimers en instructies aan de cliënt;
 •  memoranda over complexere zaken zoals juridische fusie en splitsing;
 • volmachten onder andere voor alle rechtshandelingen waarvoor een draaiboek beschikbaar is;
 • (aandeelhouders)besluiten onder andere voor alle rechtshandelingen waarvoor een draaiboek beschikbaar is;
 • besluiten voor de algemene vergadering, het bestuur en de raad van commissarissen;
 • notulen voor de algemene vergadering, het bestuur en de raad van commissarissen
 • modelakten;
 • (aandeelhouders-)overeenkomsten;
 • afstandsverklaringen en voorbeelden;
 • Engelse vertalingen van de meest gebruikte stukken.

Voor de vastgoedpraktijk zijn wij begonnen met de basis en breiden deze in hoog tempo uit, mede op verzoek van onze gebruikers.

Voor de familierechtpraktijk zijn wij begonnen met de basis en breiden deze in hoog tempo uit, mede op verzoek van onze gebruikers.

Kijk ook naar onze andere FAQ voor meer handige tips en tools. Veel succes!