Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Modellen: Toelichting bij artikel 1 lid 3 huwelijkse voorwaarden

In artikel 1 lid 3 sub b worden de schulden uit quasi-legaten, zoals bedoeld in art. 4:126 lid 1 en lid 2 sub a en c BW uitgesloten. Het gaat dan kort gezegd om:

  • giften die pas bij overlijden van de echtgenoot / gever worden uitgevoerd (bijvoorbeeld: schenkingen op papier);
  • bedingen zonder redelijke tegenprestatie onder opschortende voorwaarde van overlijden (voorbeeld: verblijvensbeding, koopoptie tegen te lage prijs uit te oefenen bij overlijden);
  • de omzetting van een natuurlijke verbintenis in een rechtens afdwingbare bij overlijden (voorbeeld: beloning voor -onderbetaald gebleven- werknemer die pas tot uitbetaling komt bij overlijden van echtgenoot / werkgever).

Deze quasi-legaten hebben met elkaar gemeen dat de echtgenoot die ze maakt, ze tijdens leven niet voelt. In het erfrecht worden ze daarom behandeld als ware het legaten. Die gedachte wordt doorgetrokken in het huwelijksvermogensrecht: de huwelijksgemeenschap mag niet ten laste van de andere echtgenoot worden verkleind door dergelijke regelingen te treffen, waarvan de echtgenoot die ze maakt tijdens zijn leven niets voelt.