Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Wat is het verschil tussen Aanvangsdatum en Beschrijvingsdatum?

Bij de inbreng zijn, naast de oprichtingsdatum, twee andere data van belang.

De eerste andere datum is de datum waarop de toestand van hetgeen wordt ingebracht wordt beschreven. Die datum mag niet meer dan zes maanden voor de datum van de oprichting liggen.

De tweede andere datum is de datum vanaf wanneer de ingebrachte zaken voor rekening en risico van de vennootschap komen.

Vaak zal het zo zijn dat beide andere data dezelfde zijn. Maar het kan natuurlijk ook voorkomen dat de dag waarop de toestand van hetgeen wordt ingebracht wordt beschreven een andere datum is dan de datum vanaf wanneer de ingebrachte zaken voor rekening en risico van de vennootschap komen.

Indien de beschrijving betrekking heeft op de toestand van de in te brengen zaken op 31 december 2018, terwijl de in te brengen zaken vanaf 1 januari 2019 voor rekening van de vennootschap dienen te komen, zal in de definitie van Aanvangsdatum 1 januari 2019 moeten worden opgenomen.

Je zult je dus elke keer moeten afvragen of de datum waarop de toestand van de in te brengen zaken wordt beschreven al dan niet dezelfde is als de datum vanaf wanneer de ingebrachte zaken voor rekening en risico van de vennootschap komen.

Zo ja, dan vul je bij Aanvangsdatum in de datum waarop de toestand van de in te brengen zaken wordt beschreven.

Zo nee, dan vul je bij Aanvangsdatum een andere datum in dan de datum waarop de toestand van de in te brengen zaken wordt beschreven.

Een situatie waarin beide data sowieso uit elkaar lopen, doet zich voor als de oprichting van de vennootschap plaatsvindt op 15 augustus van enig jaar, terwijl de in te brengen zaken voor rekening en risico van de vennootschap komen vanaf 1 januari van dat jaar.

De beschrijving moet dan betrekking hebben op de toestand van de in te brengen zaken op een dag die niet eerder dan 15 februari van dat jaar ligt en bij Aanvangsdatum komt dan te staan 1 januari van dat jaar.

Kijk ook naar onze andere FAQ voor meer handige tips en tools. Veel succes!