Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Waarom ontvang ik een € 0,- factuur nadat mijn abonnement beëindigd is?

De prijs voor een abonnement wordt per maand vooruit in rekening gebracht.

Indien iemand die geen abonnement heeft modellen downloadt, worden de kosten van die downloads na afloop van de maand waarin die downloads hebben plaatsgevonden in rekening gebracht.

In geval van het eindigen van uw abonnement is in ons facturatiesysteem geregeld dat uw kantoor op de eerste dag na afloop van het abonnement nog een factuur krijgt gelijk aan het maandelijks abonnementsbedrag verminderd met een evenzo hoge korting, dus per saldo nul. Daarmee voorkomen we dat de downloads die uw kantoor in de laatste maand van uw abonnement heeft gedaan als losse downloads bij uw kantoor in rekening worden gebracht.

Kijk ook naar onze andere FAQ voor meer handige tips en tools. Veel succes!