Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Modellen: Hoe maak ik notulen?

Volg het draaiboek of als losse actie. Uit het draaiboek volgt de code, bij een losse actie zul je zelf moeten zoeken.

Ga naar de map Ondernemingsrecht/Notulen, kies de juiste rechtsvorm en kies vervolgens het orgaan.

Hulpmiddel: de route naar het juiste model: Ondernemingsrecht/Notulen/BV/Aandeelhouders/NOTBVFLEX00 of bekijk deze FAQ.

Grootste verschillen: bijvoorbeeld wordt de vergadering wel of niet in de correcte plaats gehouden? Heeft wel of geen oproeping voor de vergadering plaatsgevonden? Als oproeping wel heeft plaatsgevonden, heeft deze dan wel of niet met inachtneming van de vereiste termijn plaatsgevonden? Wordt er wel of niet alleen over onderwerpen die in de oproeping zijn vermeld besloten? Heeft de vennootschap wel of niet een raad van commissarissen? Zijn alle bestuurders (en commissarissen) wel of niet op de vergadering aanwezig? Zijn de bestuurders en de commissarissen in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen?

Download het bestand: sla op als … in jouw eigen dossiersysteem of kopieer de inhoud in het daartoe bestemde bestand in jouw dossiersysteem.

Het hangt af van jouw software wat je allemaal zelf moet invullen.

Bijzondere clausules staan in de mappenstructuur Ondernemingsrecht/Clausules/Notulen. Bijvoorbeeld het besluit tot statutenwijziging.

In het draaiboek vind je vervolgens welke brief er naar de cliënt moet worden gestuurd, waardoor het dossier zijn weg vervolgt.

Wil je liever een besluit buiten vergadering? Klik dan HIER voor de FAQ Modellen: Hoe maak ik besluiten?

Kijk ook naar onze andere FAQ voor meer handige tips en tools. Veel succes!