Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Modellen: Een energielabel is niet verplicht bij verdeling. Waarom staat er in jullie verdelingsakten dan toch een passage over?

Bij de verdeling van een woonhuis of appartement is het inderdaad niet verplicht om een energielabel te hebben en te overhandigen aan degene die het registergoed toegedeeld krijgt.

Diegene is al mede-rechthebbende en aangenomen mag worden dat de verkrijger daardoor al voldoende weet over de energieprestatie van het registergoed.

Het doel van het energielabel wordt bij de verdeling dus niet gerealiseerd en voegt op zichzelf dus weinig tot niets toe. Niettemin kun je het wel afspreken. Immers, als degene die de woning krijgt toegedeeld, deze daarna gaat verkopen, heeft die het energielabel wel nodig.

Het kan bij de verdeling dus ‘part of the deal’ zijn, dat het label er is. Mede als er kosten voor gemaakt moeten worden om het te krijgen. Ook kun je wat afspreken over het delen van de kosten.

Het is dus geen moéten, in de zin dat het bij de verdeling hoort, maar het staat dus wel met een reden in onze modellen voor verdeling van registergoed. Uiteraard kun je deze passage zelf uit de akte verwijderen als het toch niet nodig is om er iets over te bepalen.

Kijk ook naar onze andere FAQ voor meer handige tips en tools. Veel succes!