Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Project Intelligentie: Intelligente modellen

ONZE INTELLIGENTE MODELLEN!

Veel van onze modellen zijn nu intelligent! Klik HIER voor het overzicht.

Installatie invoegtoepassing

Om de intelligentie uit de route naar het juiste model en de intelligentie in de specifieke modellen (het vraag-en-antwoordspel) te kunnen laten werken, moet er een invoegtoepassing (die draait in Word) worden geïnstalleerd. Dat kost een paar minuten tijd. Je hebt daarvoor MS Office van 2013 of hoger of Office365 nodig. Voor de rest verandert er niets, je bent alleen veel sneller klaar met het maken van je akte. Onze intelligentie is geheel onafhankelijk van het softwarepakket waarmee je werkt. Je hoeft dus niets af te stemmen met je softwarehuis.

Stuur hiervoor een email met daarin vermeld:

  1. de naam van jouw kantoor
  2. het adres (straat, huisnummer, postcode, vestigingsplaats) van jouw kantoor
  3. het telefoonnummer van de contactpersoon

naar Ria Oskam van RO–iT: intelligentemodellen@ro-it.nl

Zet s.v.p. luutzen.tamminga@praktijkgenerator.nl in de cc.

Ik zit bij Dirict, NextAssyst, Nobilex, Notis, Quantaris, VanBrug, … Wat nu?

Ons intelligente systeem is geheel softwarepakket onafhankelijk. Het maakt dus niet uit met welk softwarepakket jij samenwerkt. Na het vraag en antwoordspel plak je de tekst die je overhoudt in het bestand (met de comparitie) dat je met je softwarepakket voorbereidde. Je bevriest dus niet meer de versie van je model als je het intelligent wilt gebruiken. Elke keer gebruik je de meest recente versie en bent zo altijd up to date.

Wat kost het?

Heb je een abonnement op ons systeem, dan neemt PraktijkGenerator de licentiekosten die verbonden zijn aan de invoegtoepassing voor haar rekening. RO-iT installeert de invoegtoepassing op afstand. Dat kost enige minuten tijd. Heb jij geen abonnement op ons systeem, dan betaal je € 7,50 (prijspeil 2020) per persoon per maand ex BTW aan licentiekosten, naast de downloadkosten van het model.

Wil jij ook van de voordelen van PG genieten: intelligente modellen, intakeoptimalisatie en GRATIS alle PE-punten voor jou en al jouw medewerkers? Neem dan een Advanced abonnement op ons systeem. Klik HIER voor meer informatie.

Wat houdt intelligentie nu precies in?

  1. Wij maken de route naar het specifieke model intelligent. Als je bijvoorbeeld bezig bent met de voorbereiding van een akte van overdracht van aandelen, ga dan in onze mappenstructuur naar de map Ondernemingsrecht/Notariële akten/Overdracht aandelen. Je vindt dan enige tientallen modellen. Om het juiste model te vinden, hebben wij het bestand ‘route naar het juiste model’ gemaakt. Zoek de versie met het woord ‘INTERACTIEF’ in de naam. Door middel van een kort vraag-en-antwoordspel wordt dan duidelijk welke van de vele modellen je nodig hebt.
  2. In onze specifieke modellen staan soms enkele en soms vele varianten. Tot dit moment moest je de varianten met de hand selecteren en de overbodige varianten met de hand verwijderen. een tijdrovend en foutgevoelig proces. In ons intelligente systeem geschiedt het opschonen van het concept door middel van een vraag-en-antwoordspel. Het ontdoen van de onnodige ballast gaat opeens in luttele seconden. Hierdoor bespaar jij heel veel tijd en wordt het bewerken van het model ook opeens veel leuker. Natuurlijk kun je zien wat je hebt weggehaald en wat je hebt overgehouden als je dat wilt. NB: nog niet al onze modellen zijn intelligent, daar werken we keihard aan!
  3. De comparitie. Alle softwarepakketten voorzien in het maken van de comparitie van de akte. Daarom doen wij dat niet. In onze modellen wordt simpelweg de code voor de comparitie weergegeven zodat één en ander eenvoudig te fuseren valt. Je maakt de akte aan in het softwarepakket (in feite de comparitie) en gaat vervolgens bij ons op zoek naar het model, bewerkt dat model (vraag-en-antwoordspel, zie punten 1 en 2) en kopieert vervolgens het model (ontdaan van alle onnodige bepalingen) vanuit PraktijkGenerator in de akte van het softwarepakket.
  4. Het vullen van de akte met dossierspecifieke gegevens zoals bijvoorbeeld de naam van de betrokken vennootschap, de koopsom voor de aandelen. Hoe lossen wij dat op? De open plekken in het model waar dossierspecifieke informatie moet worden opgenomen, verschijnen als invulbare velden in het vraag-en-antwoordspel, deze velden hebben elk een eigen naam. Als je het betreffende veld invult, zal de ingevulde tekst overal waar dat nodig is in het model verschijnen. Als in bepaalde invulbare velden gegevens moeten worden ingevuld die in de kaartenbak staan, kun je je softwarehuis vragen om een koppeling tot stand te brengen tussen de kaartenbak en de betreffende invulbare velden. De namen (unieke codes) van de invulbare velden zullen wij gaan delen.

Heb je nog vragen, aarzel niet contact op te nemen via mail: office@praktijkgenerator.nl of telefoon 026 3791912.

Kijk ook naar onze andere FAQ voor meer handige tips en tools. Veel succes!