vrijdag 10 februari 2012

FlexBV, besluitvorming buiten vergadering

Artikel 2: 238 Burgerlijk Wetboek FlexBV

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Tenzij de statuten anders bepalen, kan de instemming met de wijze van besluitvorming langs elektronische weg plaatsvinden.

Commentaar: De instemming met besluitvorming buiten vergadering is vormvrij, er wordt immers geen vorm voorgeschreven. Het verdient aanbeveling bij de statuten de schriftelijke vorm voor te schrijven, om claims van vergadergerechtigden dat zij niet hebben ingestemd, te kunnen pareren. Zonder nadere statutaire bepaling kan deze instemming ook langs elektronische weg geschieden.

2. In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. Tenzij de statuten anders bepalen, kunnen de stemmen ook langs elektronische weg worden uitgebracht. De bestuurders en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

Commentaar: Hier zijn twee mogelijkheden:

a. het verzamelen van de stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht. Dat betekent dat als er absolute meerderheid is voorgeschreven, het besluit is genomen als de helft plus één van het geplaatste kapitaal vóór het voorstel heeft gestemd en die schriftelijke stemmen binnen zijn, naast natuurlijk de schriftelijke of elektronische instemmingsverklaringen van alle vergadergerechtigden. Zonder nadere actie, zal het voor betrokkenen onduidelijk blijven of er besluitvorming heeft plaatsgehad.

b. Het vastleggen (schriftelijk of elektronisch) van het besluit, met vermelding van het stemgedrag van de aandeelhouders, waar men natuurlijk alleen maar aan toekomt als de schriftelijke of elektronische instemmingsverklaringen van alle vergadergerechtigden binnen zijn. Deze bepaling is een alternatief voor het verzamelen van schriftelijke/elektronische stemmen en opent de mogelijkheid dat aandeelhouders ook mondeling (of op andere wijze: met rooksignalen?) kunnen stemmen buiten vergadering, zolang er maar schriftelijk/elektronisch wordt vastgelegd hoe er is gestemd. Er zal dus iemand moeten opstaan die op zich neemt een soort verslag van de stemming vast te leggen. Als er later geschillen ontstaan over de geldigheid van een besluit, is er niet veel om op terug te vallen. Ik neem aan dat van deze wijze van besluitvorming niet veel gebruik zal worden gemaakt. Degene die het verslag maakt, komt m.i. geen beroep toe op artikel 2:13, lid 3 BW, waarmee het verslag een uiterst dunne basis vormt voor enige corporate action.

Hoe zal de documentatie voor besluiten buiten vergadering eruit gaan zien, als er meer dan een vergadergerechtigde is?

Het document zal bevatten:

1. instemming met besluitvorming buiten vergadering, te tekenen door alle vergadergerechtigden;

2. het uitbrengen van stemmen door de stemgerechtigden;

3. oproeping tot een fysieke algemene vergadering, mochten niet alle vergadergerechtigden instemmen met de ronde buiten vergadering en/of mocht de vereiste meerderheid niet worden gehaald. De oproeping moet voldoen aan de wettelijke eisen.

Bewerkstelligt dit wetsartikel een flexibilisering van het BV-recht. Ja, immers niet alle stemgerechtigden hoeven meer voor het voorstel te stemmen om het aan te nemen. Maar als een stemgerechtigde tegen het voorstel is, zal hij niet licht instemmen met een ronde buiten vergadering (ex 2:238, lid 1 BW nieuw), immers dan mist hij de mogelijkheid anderen in de fysieke vergadering van zijn gelijk te overtuigen. En dan is het verschil in werkelijkheid dus niet zo groot met het huidige systeem, waarin iedere stemgerechtigde voor moet zijn om besluitvorming buiten vergadering mogelijk te maken. In beide systemen zal er in dat geval een fysieke vergadering worden gehouden.

Laat een reactie achter.

 • Ik voel mij sterker met PraktijkGenerator, het is mijn notariële partner.

  Jesse Russel van Team Notarissen in Maastricht
 • Fijn dat PraktijkGenerator in de drukke decembermaand in het notariaat zeer snel heeft gereageerd op mijn vraag per mail! Hierdoor kon de betreffende akte nog die maand passeren.

  Gijsbert van der Heiden van Notariskantoor Van der Heiden te Streefkerk
 • Je kennis op peil houden is een must als notaris. Bij PraktijkGenerator krijg ik alle know-how en PE-punten in één abonnement!

  Dorus de Hair, notaris bij De Hair Vrijdag notarissen & adviseurs te Oisterwijk
 • Inmiddels al meerdere Master Classes van PraktijkGenerator naar tevredenheid gevolgd. Fijn ook dat de rechtsgebieden familierecht en vastgoed worden behandeld.

  Idy van Hoek, notarisklerk bij Notariskantoor Annet Wijers te Heeze
 • Op 11 oktober 2018 heb ik de master class Goederenrecht voor de Notariële Vastgoedpraktijk bijgewoond. Kordate docenten die de cursus praktisch aanvliegen en ook openstaan voor interactie met de aanwezige. Zeer goede ervaring, ik zou het iedereen aan willen bevelen.

  Pepijn Beliën, notaris van Oostland Notaris te Berkel en Rodenrijs
 • Cindy van Goethem, notaris in Hulst

  Met PraktijkGenerator ga ik met een gerust hart slapen. Ik weet dat mijn output up-to-date is. Ik voel me sterker met PraktijkGenerator, het is mijn notariële partner.
 • Het is erg fijn om met Praktijkgenerator te werken, omdat Praktijkgenerator als modellenbank buitengewoon compleet is en je erop kunt vertrouwen dat deze modellen goed en actueel zijn.
  Max Hoedeman, Van Gogh Notarissen

  Max Hoedeman, notaris bij Van Gogh Notarissen, te Rucphen
 • Bij PraktijkGenerator.nl weten ze wat service is. Ik had een Engelse vertaling gedownload en kreeg kort daarop de mededeling dat er in dat model een fout stond die inmiddels was hersteld. Kijk, dat noem ik nou service! Elk model bevat fouten, de kans dat ze er bij PraktijkGenerator in blijven staan, is echter heel klein door hun open sourcesysteem.

  Martine Dekker, notaris bij Ligthelm & Dekker Notarissen te Rotterdam
 • Onlangs was ik betrokken bij een complexe certificering van aandelen. De checklist kernpunten administratievoorwaarden en het model van de administratievoorwaarden droegen eraan bij dat ik maatwerk kon leveren en deze certificering volledig naar de wensen van de opdrachtgever kon inrichten.  

  Erik Linssen, notaris bij Fokkema Linssen Notarissen Rotterdam
 • Wat een nuttige en inspirerende Master Class volgde ik via PraktijkGenerator over de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit. PraktijkGenerator, ook voor de familierechtspecialist een aanrader!

  Nienke van Doorn-Laurs De Adviespraktijk Familierecht
 • Dirk en Luutzen van Praktijkgenerator hebben het begrepen: het is niet alleen modellen afnemen. Zij staan open voor suggesties en vragen worden snel beantwoord. Ook bieden zij master classes aan (waar abonnees overigens vaak gratis gebruik van kunnen maken) waar je écht iets van opsteekt. Kortom: service is een werkwoord en wij zijn enthousiast!

  Karen Anne Hüpler-Hebben notaris bij Kaep Notaris Utrecht
 • Dankzij PraktijkGenerator ben ik 's-avonds vader voor mijn kinderen in plaats van iemand die zijn eigen modellen zit te maken.

  Theo de Bie, notaris bij Van Mourik & De Bie Notarissen, Schaik
 • De notaris doet er verstandig aan de gereedschappen voor zijn praktijk in te kopen. Dat geldt ook voor zijn modellen. PraktijkGenerator biedt een compleet systeem, waarmee zeer efficiënt en op kwalitatief hoog niveau kan worden gewerkt.

  Steven Perrick, advocaat en hoogleraar notarieel recht aan de UvA
 • Door Praktijkgenerator heb ik al voor vele duizenden euro's extra werk uit bestaande dossiers gehaald en kan ik ook complexe zaken gemakkelijk aan. Het systeem verdient zich in een mum van tijd terug.

  Notariaat Kremer, Oldebroek/Wezep
 • Mijn oordeel is positief. Ik zou de website en de informatie het cijfer 8 geven.

  Arie Jan van der Bijl, notaris te Zoetermeer
 • De website werkt prima. Modellen zijn goed en ook juist de "kleine" modellen (van volmachten, besluiten e.d.) zijn erg handig. Kortom, ik ben een tevreden gebruiker van de website.

  Guido van den Bos, notaris te Nijkerk
 • Ik heb in ieder geval veel plezier en profijt van de generator. Voor een klein kantoor, is het ideaal!

  Caroline Neering, notaris te Den Haag
 • Helemaal consequent zijn de initiatiefnemers achter de Praktijkgenerator echter niet. Zij laten geen mogelijkheid onbenut om op te merken dat notarissen veelal te weinig rekenen in verhouding tot het belang van hun werkzaamheden en de (tegenwoordig bijna unieke) dienstvaardigheid die zij daarbij betrachten. Nu bezondigen zij zich aan dezelfde fout. Ongevraagd gratis PE-punten voor notarissen en hun kandidaat-notarissen en notarieel medewerkers, inbegrepen in een maandelijkse fee die toch al concurrerend was...

  Jeroen Ammerlaan, Ammerlaan Legal, Goes
Overzicht aangesloten notariskantoren

Mail of bel

026 379 19 12

voor meer info