Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Woensdag 28 maart 2012

Depot- of escrowovereenkomst

Ach notaris, houdt u even bedrag x in depot? Opgelet, zodra het woord “even” in de vraag aan jou voorkomt, geeft de vragensteller aan hetzij dat hij weet dat het een hoop werk is, maar dat hij er niet voor wil betalen, hetzij hij geen flauw benul heeft van de omvang van de betrokken werkzaamheden.

De vragen die jij dan zal moeten stellen, zijn de volgende: wie van betrokkenen betaalt voor het opstellen van de depotovereenkomst? Wanneer mag ik uitbetalen: (i) gemeenschappelijke instructie; (ii) als vaststaat dat een bepaald feit zich heeft voorgedaan; (iii) Op last van de rechter/bindend adviseur? (iv) Na verloop van een termijn? (v) Op instructie van een derde?

Voor wie is de rente? Geldt dat in alle gevallen? Wat is de rente die ik op mijn derdengelden rekening krijg? Als ik daar een spread tussen laat bestaan, zal ik dat moeten vertellen aan de betrokkenen (dat kan namelijk ook (een onderdeel van) de vergoeding voor de dienstverlening zijn). Wat zijn mijn jaarlijkse kosten, mijn kosten bij elke uitbetaling en bij het einde van het depot? Mag ik die kosten in mindering brengen op het saldo? En natuurlijk de algemene zaken: rechtskeuze, geschillenregeling, overdracht van kantoor, overname protocol, wegzetten depot bij een bank, etc. Bedenk dat een depot/esrow geen benoemde overeenkomst is, en dat jij dus de inhoud van de depotovereenkomst zult moeten vastleggen en dat alle partijen het daarover eens moeten zijn. Houd rekening met artikel 25, lid 1 Notariswet: de derdengeldenrekening is uitsluitend bestemd zijn voor gelden, die de notaris in verband met zijn werkzaamheden als zodanig onder zich neemt. Zie in breder kader WPNR 6847, De notary letter in de transactiepraktijk van Schoonbrood en Veldkamp.