Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Maandag 12 maart 2012

Modellenbeheer #FlexBV: backbone of achilleshiel?

Met de op handen zijnde wijzigingen in het ondernemingsrecht komt de achilleshiel van het modellenbeheer bovendrijven. Het kantoor vormt een modellencommissie en die gaat voortvarend aan de slag. Er wordt een taakverdeling gemaakt en er worden afspraken gemaakt. De tweede vergadering wordt al minder goed bezocht dan de eerste, immers de praktijk gaat altijd voor en daardoor hebben sommige leden hun huiswerk nog niet af. Later dan gepland, druppelen de eerste modellen binnen. En dan begint het circus: Piet heeft andere visie dan Kees en daar moet op zijn minst nog een aantal keer over worden gesproken. Een nieuwe vastgesteld model is er dus nog niet, maar de medewerkers moeten wel voort. Dus passen ze bestaande modellen alvast zelf maar aan en slaan deze op op een eigen plek in het systeem. Feed back vanuit de praktijk wordt in het privé model opgeslagen en blijft zo privé. Uiteindelijk komt er een nieuw vastgesteld model, maar de praktijkinput van de verschillende gebruikers staat daar niet in. En dan is de kans groot dat de medewerkers hun eigen model blijven gebruiken.

Elk kantoor worstelt met dit probleem. Elk kantoor zal zeer veel energie en tijd moeten steken in zijn modellen.

Dit kan ook anders. Er zijn verschillende bronnen voor modelteksten. Een aantal grote uitgevers, sommige notariele netwerkorganisaties en de KNB stellen modellen beschikbaar. Deze modellen zijn echter vrij statisch en worden echter niet door praktijk input van alle dag verbeterd. PraktijkGenerator doet dit anders. De modellen van PraktijkGenerator zijn een afspiegeling van modellen die door en uit de praktijk ontstaan en omdat de gebruikers van PraktijkGenerator haar clienten zijn, is het up to date houden van de modellen de praktijk van PraktijkGenerator. Het heeft derhalve de hoogste prioriteit. Hierin schuilt het belangrijkste verschil met het modellenbeheer bij de afzonderlijke kantoren en die van de uitgevers. PraktijkGenerator ontvangt input van haar gebruikers, concentreert die input en verwerkt die input binnen enkele dagen. De modellen worden met elke verbetering beter. Dit is een continue proces. Doordat de verbeteringen vanuit het hele land komen, gaat dat proces veel sneller dan bij prive modellen. Maar zijn de modellen van PraktijkGenerator dan niet goed? Als er ruimte is voor verbetering zegt dat dan iets over de kwaliteit? Hoe goed een model ook is, er is altijd ruimte voor verbetering. Waarom zou elk kantoor dat op individuele basis moeten doen?

Maar: als ik dezelfde modellen gebruik als mijn concurrent, verlies ik dan geen klanten? Welke cliënt selecteert zijn notaris op zijn modellen? Wij denken geen enkele, op deze of gene uitzondering na die de regel bevestigt. En juist door modellen in te kopen, bespaart een gemiddeld kantoor tientallen zo niet honderden uren per jaar aan modellenbeheer. Deze tijd kan veel beter worden gestoken in acquisitie en praktijkuitoefening. PraktijkGenerator stelt u dus in staat praktijk te generen en u te focussen op zaken waarmee u direct geld kunt verdienen. PraktijkGenerator ontzorgt en zorgt ervoor dat het modellenbeheer uw backbone wordt, ipv uw achilleshiel. Ga naar www.praktijkgenerator.nl en registreer uzelf gratis. Volg ons op Twitter: @praktijkgenera