Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Woensdag 23 mei 2012

De Coöperatie als ultieme Flex-BV?

Alle aandacht lijkt op dit moment uit te gaan naar de Flex-BV. Ons recht biedt echter meer. Als er behoefte is aan een uiterst flexibele rechtsvorm, denk dan eens aan de coöperatie. Er is geen kapitaalbescherming, geen minimum kapitaal, geen uitkeringstest, geen maximum meerderheid om het bestuur naar huis te kunnen sturen, geen notariële tussenkomst bij de overdracht van lidmaatschapsrechten etc. Maar is de coöperatie als rechtsvorm wel geschikt om als houdster van een dga te dienen, of om een holdingrol te vervullen in een (internationaal) concern? De wetgever heeft in de wet opgenomen dat de coöperatie zich blijkens haar statuten ten doel moet stellen in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten… met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent. Gaat dit allemaal goed als de coop nog maar een lid heeft en feitelijk opereert als holding/management company? De coop is mogelijkerwijs vatbaar voor ontbinding ex art 2:21, lid 1 sub c BW. Wat vinden jullie: mag een notaris meewerken aan de oprichting van een coöperatie waarvan hij weet dat deze geen melkverwerkingsbedrijf gaat exploiteren voor boeren uit de omgeving, maar optreedt als holding in een structuur? De praktijk lijkt gemakkelijk over de bovenstaande punten heen te stappen.