Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Maandag 14 mei 2012

doorkijkbepaling en corporate governance

Het komt regelmatig voor dat statuten van holdings een doorkijkbepaling ontberen. In de lijst met besluiten waarvoor het bestuur de goedkeuring van een ander orgaan nodig heeft, ontbreekt namelijk: het uitoefenen van stemrecht op aandelen (in dochters). Neem dit standaard op, ook als de bv (nog) geen holding is. Als vervolgens op het niveau van de dochter is bepaald dat het bestuur van de dochter voor een bepaald besluit de goedkeuring van de AvvA nodig heeft, komt de holding in beeld, immers zij houdt (de) aandelen in de dochter en vormt daarmee (mede) de AvvA van de dochter. Zo wordt bereikt dat een aangelegenheid op operationeel niveau in de corporate governance van de holding wordt betrokken.