dinsdag 29 mei 2012

Notaris, tuchtrecht en register van aandeelhouders.

Notaris tuchtrechtelijk veroordeeld wegens het niet vermelden van pandrechten in een akte van aandelenoverdracht.

Wat kunnen we van die zaak leren:

Zorg altijd dat het originele register van aandeelhouders op je bureau ligt als je een zaak aanneemt en er nog ligt als je de akte passeert. Hiermee voorkom je dat je geconfronteerd wordt met beslagen, pandrechten en/of rechten van vruchtgebruik die zijn gevestigd/gelegd nadat het origineel aan jou is overhandigd. En je kunt tijdig aan verkoper laten weten dat er nog een pandrecht , vruchtgebruik of beslag bestaat, waar even over moet worden nagedacht wat daarmee moet gebeuren. Lees het register helemaal door: het venijn zit hem meestal in de staart, immers pand en vruchtgebruik staan vaak achter in het register. Het Hof acht het niet noodzakelijk dat de notaris een kopie van het register in het dossier bewaart, maar beveelt dat wel aan. Best practice is: geen akte passeren als je niet het originele register voor je neus hebt. Is dat in het ongerede geraakt, laat dan een nieuw (vervangend) register aanmaken en laat dat tekenen door het bestuur (daarmee wordt dat document het register van dat moment en biedt de derdenbescherming die verder op in de stukje wordt besproken). Maak een kopie van het register nadat je daarin de wijziging uit hoofde van jouw akte hebt opgenomen, voordat je het aan het bestuur van de BV ter ondertekening opstuurt. Een scan maken, kan natuurlijk ook en sla die op in het e-dossier. Vraag het bestuur een kopie van het register, nadat het bestuur de nieuwe inschrijving heeft getekend, aan jou in PDF te retourneren. Sla die PDF op in het dossier.

Het is mij uit de uitspraken niet duidelijk geworden of in het originele register wel of geen sprake was van een inschrijving van pandrechten en of de notaris het originele register heeft gezien of niet.

De tweede pandhouder dient een klacht in. Noch de uitspraak van het hof, noch die van de tuchtkamer rept over het eerste pandrecht. Dat moet er zijn, anders kun je geen tweede pandrecht hebben.

Tuchtrechtelijk verwijtbaar is dat de notaris het tweede pandrecht niet heeft vermeld in zijn akte van overdracht. Het mooie van pandrecht is dat het niet uitmaakt of je het vermeldt of niet: als het rechtsgeldig is gevestigd, is het er gewoon, tenzij de verpanding niet uit het register blijkt, want dan kan de verpanding de verkrijger, mits te goeder trouw, niet worden tegengeworpen, zie art 2:196, lid 3 BW. Door de zakelijke werking blijft het pandrecht van kracht, ook al is een ander dan de pandgever rechthebbende van de aandelen.

Laten we aannemen dat de verpanding in het register was ingeschreven en dat de notaris deze over het hoofd heeft gezien, omdat hij een incomplete kopie van het register had ontvangen of niet goed heeft gekeken (dat kan namelijk ook). Dan zit de koper op de blaren, immers hij heeft aandelen verkregen waarop 2 pandrechten waren gevestigd. Het had logischer geweest als de koper de notaris (en natuurlijk de verkoper) had aangesproken. De verkoper is de grootste boef, immers hij verkoopt en levert aandelen en verklaart dat die vrij en onbezwaard zijn, terwijl hij wist of had moeten weten dat er sprake was van 2 pandrechten. Nu de tweede pandhouder de notaris aanspreekt, doet dat vermoeden dat het pandrecht niet was ingeschreven, waardoor het pandrecht niet aan de koper kan worden tegengeworpen, maar dan had de notaris het niet kunnen weten. Of speelt bij de tweede pandhouder een gekrenkt rechtsgevoel en wil hij de notaris tuchtrechtelijk laten weten dat hij vindt dat het recht in de akte vermeld had moeten worden (zonder dat dit voor de positie van pandhouder iets uitmaakt?).

Deze casus maakt in ieder geval duidelijk dat een goed draaiboek en de juiste compliance een hoop leed had kunnen voorkomen. Als het draaiboek van www.Praktijkgenerator.nl was gevolgd, had het er voor de notaris een stuk eter uitgezien, en ook voor koper en pandhouder.

Laat een reactie achter.

 • Met veel plezier woon ik de Master Classes van PraktijkGenerator bij, omdat deze goed georganiseerd zijn en inhoudelijk heel sterk zijn. Ik kan de Master Classes bij een ieder van harte aanbevelen.

  De heer mr B.L.W.P. Versteeg, notaris bij VHN Notarissen in Den Helder
 • De Praktijkgenerator is voor mijn kantoor een zeer waardevolle database!

  Wim van Ringelesteijn van Notariskantoor Mr W. van Ringelesteijn in Alblasserdam
 • Fijn dat PraktijkGenerator nu ook toelichtingen bij huwelijksvoorwaarden aanbiedt. De toelichtingen zijn ook intelligent gemaakt en daardoor in no time klaar.

  Gijsbert van der Heiden van Notariskantoor Van der Heiden te Streefkerk
 • Ik ben zeer tevreden met het abonnement bij PraktijkGenerator. Met PraktijkGenerator heb ik 3 voor de prijs van 1: alle know-how, (intelligente) modellen en PE-punten in één abonnement. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van de expertise van de medewerkers van PraktijkGenerator en kunnen wij altijd terecht met vragen. Van belang is met name snel telefonisch advies over juridische kwesties maar ook gevraagd en ongevraagd advies over het runnen van een notariskantoor in deze tijden.
  Mevrouw mr J.P.M.L. Martens-Posthumus, notaris bij VanLier Posthumus notarissen
 • Ik ben superblij met PraktijkGenerator, hadden we veel eerder moeten doen. Een actueel modellenbestand tot je beschikking hebben scheelt een hoop tijd in plaats van alles zelf uitzoeken. Het is het geld meer dan waard!

  Mevrouw mr. F.P. Smink, notaris bij Notariskantoor Ellemers te Sneek
 • Het boekje "Boost jouw notariskantoor" is niet alleen een must voor notariskantoren maar ook voor andere professionals als advocaten en accountants. Een handleiding om jouw doelgroep en product te leren te begrijpen en voorspelbare groei te bereiken. Vraag ernaar bij PraktijkGenerator: ze zenden het jou GRATIS toe.

  Dirk-Jan Rol, eigenaar van Admare, administratiekantoor voor de juridische sector
 • Ik voel mij sterker met PraktijkGenerator, het is mijn notariële partner.

  Jesse Russel van Team Notarissen in Maastricht
 • Fijn dat PraktijkGenerator in de drukke decembermaand in het notariaat zeer snel heeft gereageerd op mijn vraag per mail! Hierdoor kon de betreffende akte nog die maand passeren.

  Gijsbert van der Heiden van Notariskantoor Van der Heiden te Streefkerk
 • Je kennis op peil houden is een must als notaris. Bij PraktijkGenerator krijg ik alle know-how en PE-punten in één abonnement!

  Dorus de Hair, notaris bij De Hair Vrijdag notarissen & adviseurs te Oisterwijk
 • Inmiddels al meerdere Master Classes van PraktijkGenerator naar tevredenheid gevolgd. Fijn ook dat de rechtsgebieden familierecht en vastgoed worden behandeld.

  Idy van Hoek, notarisklerk bij Notariskantoor Annet Wijers te Heeze
 • Op 11 oktober 2018 heb ik de master class Goederenrecht voor de Notariële Vastgoedpraktijk bijgewoond. Kordate docenten die de cursus praktisch aanvliegen en ook openstaan voor interactie met de aanwezige. Zeer goede ervaring, ik zou het iedereen aan willen bevelen.

  Pepijn Beliën, notaris van Oostland Notaris te Berkel en Rodenrijs
 • Het is erg fijn om met Praktijkgenerator te werken, omdat Praktijkgenerator als modellenbank buitengewoon compleet is en je erop kunt vertrouwen dat deze modellen goed en actueel zijn.
  Max Hoedeman, Van Gogh Notarissen

  Max Hoedeman, notaris bij Van Gogh Notarissen, te Rucphen
 • Bij PraktijkGenerator.nl weten ze wat service is. Ik had een Engelse vertaling gedownload en kreeg kort daarop de mededeling dat er in dat model een fout stond die inmiddels was hersteld. Kijk, dat noem ik nou service! Elk model bevat fouten, de kans dat ze er bij PraktijkGenerator in blijven staan, is echter heel klein door hun open sourcesysteem.

  Martine Dekker, notaris bij Ligthelm & Dekker Notarissen te Rotterdam
 • Onlangs was ik betrokken bij een complexe certificering van aandelen. De checklist kernpunten administratievoorwaarden en het model van de administratievoorwaarden droegen eraan bij dat ik maatwerk kon leveren en deze certificering volledig naar de wensen van de opdrachtgever kon inrichten.  

  Erik Linssen, notaris bij Fokkema Linssen Notarissen Rotterdam
 • Dirk en Luutzen van Praktijkgenerator hebben het begrepen: het is niet alleen modellen afnemen. Zij staan open voor suggesties en vragen worden snel beantwoord. Ook bieden zij master classes aan (waar abonnees overigens vaak gratis gebruik van kunnen maken) waar je écht iets van opsteekt. Kortom: service is een werkwoord en wij zijn enthousiast!

  Karen Anne Hüpler-Hebben notaris bij Kaep Notaris Utrecht
 • Dankzij PraktijkGenerator ben ik 's-avonds vader voor mijn kinderen in plaats van iemand die zijn eigen modellen zit te maken.

  Theo de Bie, notaris bij Van Mourik & De Bie Notarissen, Schaik
 • De notaris doet er verstandig aan de gereedschappen voor zijn praktijk in te kopen. Dat geldt ook voor zijn modellen. PraktijkGenerator biedt een compleet systeem, waarmee zeer efficiënt en op kwalitatief hoog niveau kan worden gewerkt.

  Steven Perrick, advocaat en hoogleraar notarieel recht aan de UvA
 • Mijn oordeel is positief. Ik zou de website en de informatie het cijfer 8 geven.

  Arie Jan van der Bijl, notaris te Zoetermeer
 • Helemaal consequent zijn de initiatiefnemers achter de Praktijkgenerator echter niet. Zij laten geen mogelijkheid onbenut om op te merken dat notarissen veelal te weinig rekenen in verhouding tot het belang van hun werkzaamheden en de (tegenwoordig bijna unieke) dienstvaardigheid die zij daarbij betrachten. Nu bezondigen zij zich aan dezelfde fout. Ongevraagd gratis PE-punten voor notarissen en hun kandidaat-notarissen en notarieel medewerkers, inbegrepen in een maandelijkse fee die toch al concurrerend was...

  Jeroen Ammerlaan, Ammerlaan Legal, Goes
Overzicht aangesloten notariskantoren

Mail of bel

026 379 19 12

voor meer info