Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Dinsdag 7 augustus 2012

Beschrijving bij inbreng anders dan in geld in Flex-BV

In het licht van de parallelle discussies in diverse Linkedin Groepen (niet meer wat erin gaat, maar wat eruit gaat, is van belang) is het denk ik de verantwoordelijkheid van de oprichters dat ze daadwerkelijk volstorten door inbreng anders dan in geld. Tijdens het ombouwen van onze modellen naar Flex-BV modellen, liepen we aan tegen de vraag: vraag je nou de beschrijving bij de oprichters op of niet. Onder het huidige stelsel doe je dat wel, omdat de beschrijving een van de pijlers is van de inbrengakte en voor de accountantsverklaring. Of de begeleiding van de inbreng anders dan in geld tot de notariele zorgplicht behoort, durf ik niet direct te beantwoorden, maar het advies over de inbreng en het opstellen van inbrengakte is echter business waar het notariaat geld mee kan verdienen. Daarnaast zal het opstellen van de beschrijving veel oprichters hoofdbrekens kosten. Daarin moet aan de inbreng immers een waarde worden toegekend en moet worden vermeld welke waarderingsmethode(n) is(zijn) gebruikt. Ik denk niet dat er veel oprichters zijn die een behoorlijke beschrijving kunnen opstellen (ook al is het natuurlijk niet echt moeilijk, als je weet wat er in moet staan). Voor de inbreng van sommige vermogensbestanddelen is bovendien notariële tussenkomst vereist (vastgoed, aandelen op naam ed). Ik denk dat het notariaat er goed aan doet om – in tegenstelling tot de volstorting in contanten – zich de inbreng in natura wel aan te trekken en daarbij advies over de waarderingsmethode(n) aan de toekomstige accountant van de BV zal moeten vragen. Mede ook in het kader van het voorkomen van niet (geheel) volgestorte aandelen.