Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Vrijdag 24 augustus 2012

Verplichtingen bij #Flex-BV verbonden aan aandeelhouderschap

Bij de Flex-BV kunnen – anders dan bij de huidige B.V.- verplichtingen aan het aandeelhouderschap worden verbonden (zie art. 2:192 Flex-BW). PraktijkGenerator is bezig een overzicht van alle mogelijke verplichtingen op te stellen. De stand tot nu toe bestaat uit de volgende verplichtingen:

– De verplichting: Zich te onthouden van concurrentie tbv aandeelhouder(s)/vennootschap /derde(n);

– geheimhouding te betrachten t.a.v. de zaken van aandeelhouder(s)/vennootschap /derde(n);

– tot het zijn van hoofdelijk aansprakelijke jegens aandeelhouder(s)/vennootschap /derde(n);

– een hoofdelijkheid te aanvaarden tbv aandeelhouder(s)/vennootschap /derde(n);

– zekerheden te verstrekken aan aandeelhouder(s)/vennootschap /derde(n);

– tot afzien van instemming met, of de verplichting tegen/voor een bepaald besluit te stemmen (bijv een bepaalde statutenwijziging);

– tot bijstorten op een aandeel;producten/diensten leveren of afnemen van/aan aandeelhouder(s)/vennootschap /derde(n);

– een boete te betalen bij overtreding van (statutaire) verplichtingen;

– prijsafspraken na te komen: NB Mededingingswet;

– tot verstrekking van leningen aan aandeelhouder(s)/vennootschap /derde(n);

– tot een (aandeelhouders)overeenkomst toe te treden en deze na te leven;

– tot achterstelling vorderingen op vennootschap/aandeelhouders jegens aandeelhouder(s)/vennootschap /derde(n).

Als je correcties, aanvullingen of suggesties hebt of voorbeelden, stuur deze dan naar dirk.de.lange@praktijkgenerator.nl