Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Dinsdag 18 september 2012

Flex-BV boiler plate en update

De statuten met vele Flex-BV varianten staan nu op de site. Ga naar het mappenoverzicht/ondernemingsrecht/statuten/BVFlex/statutebvflex000.

Wij hebben het volgende daarin opgenomen: kapitaal verdeeld in aandelen A (stemrechtloos) en aandelen B (winstrechtloos/beperkt financieel gerechtigd), wel/geen maatschappelijk kapitaal, varianten in blokkering en lock-up, bijzondere waarderingsregels, bijzondere aanbiedingsverplichtingen, verplichtingen verbonden aan aandeelhouderschap, regeling als bedoeld in 2:192a BW, verschillende voorkeursrechten bij uitgifte, bescherming tegen intrekking zonder instemming, kwaliteitseisen aandeelhouders en bestuurders, benoeming bestuurders op basis van een voordracht, benoeming en ontslag bestuurder door ander orgaan, goedkeuring statutenwijziging door een derde, winst en liquidatie uitkeringsvarianten.

Wij verwachten dat de tekst de komende tijd regelmatig zal worden aangevuld en herzien, omdat vele bepalingen door trial en error vanuit de praktijk zullen worden bijgeslepen en wij inmiddels ons realiseerden dat bijvoorbeeld een taakverdeling voor bestuurders en een drag/tag along ook in dit model thuishoren.

Afgelopen weekend is er naast de tekst van de Flex-statuten een groot aantal andere modellen op de site geplaatst.