Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Donderdag 27 september 2012

Flex-BV eindelijk is het zover

De Flex-Bv komt er op 1 oktober 2012 aan. Eindelijk wordt alles makkelijker en flexibeler, althans dat willen vele adviseurs ondernemend Nederland doen geloven. Maar: flexibiliteit betekent meer keuzes en meer keuzes maken het doorgaans niet makkelijker. Op de vereenvoudiging die het afschaffen van de kapitaalbescherming en het minimum kapitaal ons beloofden, wordt het nodige afgedongen doordat er nieuwe best practices zullen moeten ontwikkeld om het notariële tuchtrecht tegemoet te komen.

Het terugbetalen van het minimum kapitaal kan verstrekkende gevolgen hebben voor BV’s en het bestuur: banken eisen vaak instandhouding van een garantievermogen en daar kun je met de terugbetaling doorheen breken, waardoor de gehele faciliteit opeisbaar wordt: daar sta je als bestuur met jouw goedkeuring van de uitkering, met de opeisbaarheid van de bankschuld had je geen rekening gehouden. Ook bij de BV die een pensioentoezegging heeft gedaan, zal meestal geen kapitaal/dividend/reserves mogen uitkeren.

Wat men ook lijkt te vergeten, is dat een BV werkkapitaal nodig heeft. Waarom niet in de vorm van aandelenkapitaal? Een BV met een gestort kapitaal van EUR 0,01 die vervolgens geld leent, zal een ongezonde balans hebben. Het argument om dan maar agio te storten, dan kun je dat zonder notaris er weer uit laten halen, is achterhaald, je kunt immers alle aandelen (op een na) intrekken met terugbetaling, met instemming van de aandeelhouder, als je uiteindelijk vindt dat het kapitaal er uit moet.

De zzp-er die voor een paar honderd euro binnen een paar tellen in een BV wordt gepraat, zal nog wel eens terugdenken aan die mooie tijden toen hij nog in de IB viel, met alle fiscale ondernemingsfaciliteiten. En als hij niet wordt gewaarschuwd dat hij zijn publicatiestukken moet deponeren, zal hij de snelle adviseur die hem uiteindelijk niet adviseerde omdat hij voor een afbraakprijs een BV heeft opgericht en voor advies geen tijd meer had, geen warm hart toedragen als zijn BV failliet gaat.

Nu het goede nieuws: De Flex-BV en straks ook Bestuur en Toezicht bieden een uitgelezen kans om met cliënten in contact te treden om hun structuur en corporate governance eens tegen het licht van de nieuwe wetgeving te houden. U kunt – als u zich goed voorbereidt- daarmee goede sier maken en uw expertise tonen en natuurlijk uw omzet vergroten. U bent dan namelijk bezig met specialistisch maatwerk. U moet daar nu wel op inspringen, vele andere professionals bewegen zich ook al op dit vlak, maar hebben een natuurlijke achterstand op het notariaat, immers de notaris zal uiteindelijk de akte moeten tekenen.

Kortom, het is mooi dat de Flex-BV er komt, maar denk er vooral niet te licht over, het wordt namelijk echt ingewikkelder, in weerwil van titel van het wetsontwerp.