dinsdag 16 oktober 2012

#Flex-BV: Verplichtingen verbonden aan het aandeelhouderschap

Op grond van 2:192 BW kunnen verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard aan het aandeelhouderschap worden verbonden.

Via deze link is een lijst met voorbeelden beschikbaar: http://www.linkedin.com/groups/Wie-kan-mij-helpen-aan-3826243.S.135388904?qid=8c3eebd5-2cb4-4af3-8348-d933a9da9f46&trk=group_items_see_more-0-b-ttl

Als er eenmaal verplichtingen aan het aandeelhouderschap zijn verbonden, kan dat interessante gevolgen hebben.

Stel de verplichting bestaat uit het zich onthouden van concurrentie tbv de BV. Wat nu als de BV deze aandelen inkoopt? Ik zou menen dat de verplichting door vermenging teniet gaat. Als de BV deze aandelen vervolgens weer aan een derde verkoopt en levert, herleeft de verplichting dan weer? Ik meen van wel. Maar wat als de verplichting bestaat uit het zich onthouden van concurrentie tbv een aandeelhouder of derde die actief is op hetzelfde gebied als de BV? Mag de BV dan haar activiteiten niet meer uitoefenen? Het is derhalve verstandig bij het redigeren van verplichtingen ook over deze situatie na te denken.

Wat gebeurt er bij intrekking van deze aandelen? Ik ben van mening dat daarmee ook de verplichting vervalt. En wat gebeurt er als deze BV verdwijnt ten gevolge van fusie/splitsing? 2: 320 en 334p bepalen dat de derde die een bijzonder recht jegens de BV heeft, eenzelfde recht in de verkrijgende BV moet verkrijgen. Hier is echter geen sprake van een recht jegens de BV maar jegens een aandeelhouder. Ook het verzet van 2:316, lid 2/334l helpt m.i. niet want dat heeft ook slechts betrekking op rechten jegens de BV en niet jegens aandeelhouders.

En wat nu bij statutenwijziging waarbij de verplichting wordt losgelaten? 2:232 bepaalt dat een wijziging van bepalingen waarbij aan een ander dan aan aandeelhouders der vennootschap als zodanig enig recht is toegekend zijn toestemming behoeft.

Bij het opnemen van 192 verplichtingen is het verstandig ook op te nemen dat besluiten tot fusie/splitsing/intrekking alleen kunnen worden genomen na de goedkeuring van de gerechtigde van de verplichting. Bij fusie/splitsing is het onomstreden dat het mogelijk is goedkeuring van een derde voor het besluit tot fusie/splitsing voor te schrijven (2:312, lid 2 sub 1/334f, lid 2 sub l.). Voor statutenwijziging wordt dit vrij algemenen aangenomen dat het kan en dan vind ik dat het voor kapitaalvermindering ook zou moeten kunnen.

Ook uit tuchtrechtelijk perspectief is het verstandig dit goed af te hechten. Ik zie mogelijke parallellen met de zorgplicht bij de doorbreking van kettingbedingen. Voor een statutenwijziging waarbij de verplichting wordt geschrapt, is denk ik geen bijzondere regeling nodig, omdat de wet daar al een faciliteit voor biedt.

Laat een reactie achter.

 • Met veel plezier woon ik de Master Classes van PraktijkGenerator bij, omdat deze goed georganiseerd zijn en inhoudelijk heel sterk zijn. Ik kan de Master Classes bij een ieder van harte aanbevelen.

  De heer mr B.L.W.P. Versteeg, notaris bij VHN Notarissen in Den Helder
 • De Praktijkgenerator is voor mijn kantoor een zeer waardevolle database!

  Wim van Ringelesteijn van Notariskantoor Mr W. van Ringelesteijn in Alblasserdam
 • Fijn dat PraktijkGenerator nu ook toelichtingen bij huwelijksvoorwaarden aanbiedt. De toelichtingen zijn ook intelligent gemaakt en daardoor in no time klaar.

  Gijsbert van der Heiden van Notariskantoor Van der Heiden te Streefkerk
 • Ik ben zeer tevreden met het abonnement bij PraktijkGenerator. Met PraktijkGenerator heb ik 3 voor de prijs van 1: alle know-how, (intelligente) modellen en PE-punten in één abonnement. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van de expertise van de medewerkers van PraktijkGenerator en kunnen wij altijd terecht met vragen. Van belang is met name snel telefonisch advies over juridische kwesties maar ook gevraagd en ongevraagd advies over het runnen van een notariskantoor in deze tijden.
  Mevrouw mr J.P.M.L. Martens-Posthumus, notaris bij VanLier Posthumus notarissen
 • Ik ben superblij met PraktijkGenerator, hadden we veel eerder moeten doen. Een actueel modellenbestand tot je beschikking hebben scheelt een hoop tijd in plaats van alles zelf uitzoeken. Het is het geld meer dan waard!

  Mevrouw mr. F.P. Smink, notaris bij Notariskantoor Ellemers te Sneek
 • Het boekje "Boost jouw notariskantoor" is niet alleen een must voor notariskantoren maar ook voor andere professionals als advocaten en accountants. Een handleiding om jouw doelgroep en product te leren te begrijpen en voorspelbare groei te bereiken. Vraag ernaar bij PraktijkGenerator: ze zenden het jou GRATIS toe.

  Dirk-Jan Rol, eigenaar van Admare, administratiekantoor voor de juridische sector
 • Ik voel mij sterker met PraktijkGenerator, het is mijn notariële partner.

  Jesse Russel van Team Notarissen in Maastricht
 • Fijn dat PraktijkGenerator in de drukke decembermaand in het notariaat zeer snel heeft gereageerd op mijn vraag per mail! Hierdoor kon de betreffende akte nog die maand passeren.

  Gijsbert van der Heiden van Notariskantoor Van der Heiden te Streefkerk
 • Je kennis op peil houden is een must als notaris. Bij PraktijkGenerator krijg ik alle know-how en PE-punten in één abonnement!

  Dorus de Hair, notaris bij De Hair Vrijdag notarissen & adviseurs te Oisterwijk
 • Inmiddels al meerdere Master Classes van PraktijkGenerator naar tevredenheid gevolgd. Fijn ook dat de rechtsgebieden familierecht en vastgoed worden behandeld.

  Idy van Hoek, notarisklerk bij Notariskantoor Annet Wijers te Heeze
 • Op 11 oktober 2018 heb ik de master class Goederenrecht voor de Notariële Vastgoedpraktijk bijgewoond. Kordate docenten die de cursus praktisch aanvliegen en ook openstaan voor interactie met de aanwezige. Zeer goede ervaring, ik zou het iedereen aan willen bevelen.

  Pepijn Beliën, notaris van Oostland Notaris te Berkel en Rodenrijs
 • Het is erg fijn om met Praktijkgenerator te werken, omdat Praktijkgenerator als modellenbank buitengewoon compleet is en je erop kunt vertrouwen dat deze modellen goed en actueel zijn.
  Max Hoedeman, Van Gogh Notarissen

  Max Hoedeman, notaris bij Van Gogh Notarissen, te Rucphen
 • Bij PraktijkGenerator.nl weten ze wat service is. Ik had een Engelse vertaling gedownload en kreeg kort daarop de mededeling dat er in dat model een fout stond die inmiddels was hersteld. Kijk, dat noem ik nou service! Elk model bevat fouten, de kans dat ze er bij PraktijkGenerator in blijven staan, is echter heel klein door hun open sourcesysteem.

  Martine Dekker, notaris bij Ligthelm & Dekker Notarissen te Rotterdam
 • Onlangs was ik betrokken bij een complexe certificering van aandelen. De checklist kernpunten administratievoorwaarden en het model van de administratievoorwaarden droegen eraan bij dat ik maatwerk kon leveren en deze certificering volledig naar de wensen van de opdrachtgever kon inrichten.  

  Erik Linssen, notaris bij Fokkema Linssen Notarissen Rotterdam
 • Dirk en Luutzen van Praktijkgenerator hebben het begrepen: het is niet alleen modellen afnemen. Zij staan open voor suggesties en vragen worden snel beantwoord. Ook bieden zij master classes aan (waar abonnees overigens vaak gratis gebruik van kunnen maken) waar je écht iets van opsteekt. Kortom: service is een werkwoord en wij zijn enthousiast!

  Karen Anne Hüpler-Hebben notaris bij Kaep Notaris Utrecht
 • Dankzij PraktijkGenerator ben ik 's-avonds vader voor mijn kinderen in plaats van iemand die zijn eigen modellen zit te maken.

  Theo de Bie, notaris bij Van Mourik & De Bie Notarissen, Schaik
 • De notaris doet er verstandig aan de gereedschappen voor zijn praktijk in te kopen. Dat geldt ook voor zijn modellen. PraktijkGenerator biedt een compleet systeem, waarmee zeer efficiënt en op kwalitatief hoog niveau kan worden gewerkt.

  Steven Perrick, advocaat en hoogleraar notarieel recht aan de UvA
 • Mijn oordeel is positief. Ik zou de website en de informatie het cijfer 8 geven.

  Arie Jan van der Bijl, notaris te Zoetermeer
 • Helemaal consequent zijn de initiatiefnemers achter de Praktijkgenerator echter niet. Zij laten geen mogelijkheid onbenut om op te merken dat notarissen veelal te weinig rekenen in verhouding tot het belang van hun werkzaamheden en de (tegenwoordig bijna unieke) dienstvaardigheid die zij daarbij betrachten. Nu bezondigen zij zich aan dezelfde fout. Ongevraagd gratis PE-punten voor notarissen en hun kandidaat-notarissen en notarieel medewerkers, inbegrepen in een maandelijkse fee die toch al concurrerend was...

  Jeroen Ammerlaan, Ammerlaan Legal, Goes
Overzicht aangesloten notariskantoren

Mail of bel

026 379 19 12

voor meer info