Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Maandag 19 november 2012

Modellenupdate

In de afgelopen periode zijn onder meer de volgende wijzigingen/aanpassingen/vernieuwingen doorgevoerd:

Toegevoegd zijn de volgende draaiboeken met alle brieven, checklists, akten, besluiten enzovoorts:

DRAAIBOEKOR006 Stroomschema kapitaalvermindering

DRAAIBOEKOR006EE intrekking aandelen B.V. Flex zonder terugbetaling

DRAAIBOEKOR006GG intrekking aandelen B.V. Flex met terugbetaling

DRAAIBOEKOR006HH verlaging nominale waarde zonder terugbetaling BV Flex

DRAAIBOEKOR015B juridische fusie NV ruilverhouding en verkrijgende NV is bestaande vennootschap

DRAAIBOEKOR015D juridische fusie NV zuster zuster

De volgende modellen zijn aangepast:

De inbrengakten zijn aangepast

Alle BV statuten zijn aangepast

Het model statuten Stichting Administratiekantoor is in twee modellen gesplitst