Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Vrijdag 7 december 2012

Flex-Bv Bloopers

In het Notariaat Magazine van december 2012 staat een artikel, waarin wordt gesproken over Flex-BV Bloopers. Hieronder volgt een aantal Bloopers:

1. Vergeten te checken of er een lock up (2:195, lid 3 BW) van toepassing is bij overdracht/pandrecht op aandelen.

2. Verkeerde uitleg van art 2:207BW: balanstest en uitkeringstest bij inkoop eigen aandelen: de wet lijkt met het woord of een keuze voor te schrijven, maar dat is niet zo.

3. Om het zo goedkoop mogelijk te doen, wordt vergeten door te vragen (geen checklist & draaiboek voorhanden hebben) en is de kans reeel dat het maatpak dat de klant verwacht een slecht zittend confectiepak is.

4. Adviseren om een certificering op te heffen, immers de certificaathouders kunnen ook stemrechtloze aandelen krijgen. Daarbij vergeten dat houders van stemrechtloze aandelen altijd vergaderrecht hebben en certificaathouders alleen als zij destijds konden bogen op de medewerking van de BV of als de statuten dat nu mogelijk maken.

5. Inkoop van aandelen, terwijl de statuten nog de oude wettelijke regeling weergeven.

Wilt u alle 35 bloopers zien, log in en ga naar de mappenstructuur/ondernemingsrecht/memoranda/BLOOPERSMEMO memorandum inzake flex bv. Bent u nog geen geregistreerde gebruiker, registreer uzelf, via onze homepage, button Registreer.

Kent u zelf nog meer Bloopers, wilt u die dan aan ons mailen?