Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Dinsdag 12 februari 2013

Domein en Specialist

Heb je een blindedarmontsteking, dan twijfel je geen moment, de slager, ook verstand van snijden in vlees, zul je niet bezoeken, je gaat naar de specialist.

Doe je dat omdat in de wet staat dat je voor een blindedarmontsteking naar een chirurg moet? Nee, want het staat niet in de wet en nee, je wilt goed geholpen worden en zoekt dus een medisch specialist. De wet zegt slechts dat iemand alleen bepaalde medische handelingen mag verrichten als hij daartoe voldoende is opgeleid en gekwalificeerd (vrij vertaald uit de Wet BIG).

In het notariaat gaat dat anders: voor bijvoorbeeld de oprichting van een B.V. moet je naar de notaris. De wet zegt niet, voor een testament moet je naar een notaris die daarin is gespecialiseerd, sterker nog, de zweem van generalisme kleeft nog steeds aan de notariswet. Maar de wet doet meer: je mag alleen notaris zijn als je daartoe voldoende bent opgeleid (en nog aan een aantal voorwaarden hebt voldaan).

Dus de client (anders dan de patient) heeft niets te kiezen, hij moet voor bepaalde zaken naar de notaris. De patient mag met zijn blindedarmontsteking ook naar Jomanda. Als de client slim is, wil hij (net als de patient) naar de specialist. Dat laatste weet hij vaak niet, maar dat komt omdat het notariaat de afgelopen decennia nooit transparant heeft hoeven zijn over wat zij doet en waar haar toegevoegde waarde zit. Sinds 14 jaar moet dat wel. En daar schrok zij zo van dat zij alleen maar concurreerde op prijs. Die wedstrijd heeft zij echter verloren.

Wat nu? Leer van de patient in de medische branche. Of een domein nu positief is geformuleerd (notariaat) of negatief (je mag niet in mensen snijden als je geen medisch specialist bent), de patient maar ook de client wil uiteindelijk worden geholpen door de specialist.

Zet dus in op specialisatie: zorg dat jij de expert wordt (door superspecialisatie). Zoek een onderwerp uit het notariële spectrum dat jij leuk vindt. Lees alles wat er over jouw expertonderwerp is te vinden. Laat je opleiden en inspireren. Deel jouw expertise met de (social) media, jouw clienten, jouw relaties, jouw zaakgevers etc. En het moeilijkste: zeg nee tegen zaken die niet in jouw specialisme passen. Blijf volhouden, superspecialisatie levert niet onmiddellijk een volle praktijk, dat duurt zeker een a twee jaar. Maar dan ben jij veilig voor het ontvallen van het domeinmonopolie en houd je werk, wat er ook gebeurt. En reken specialistentarief voor jouw diensten, als de cliënt niet selecteert op prijs, maar op specialisme, is prijs minder belangrijk.

Ik hoor je denken: klanten willen helemaal geen specialist voor commodities als transport en hypotheek en schenkingen van lijfrentes etc. Daar willen ze eigenlijk niets voor betalen. Bedenk dan het volgende: als iedere notaris zich superspecialiseert, zal hij bepaalde zaaksoorten niet meer (kunnen/moeten) doen: en dan neemt het aanbod van dienstverlening op alle rechtsgebieden af: en dan werkt de marktwerking die 14 jaar geleden voor het notariaat werd ingevoerd ook een keer in het voordeel van het notariaat. Je moet wel durven en je moet volhouden. Ook als jij de enige bent die superspecialiseert, heeft dat op jouw praktijk heilzaam effect. Doet het gehele notariaat hier aan mee, dan verrijst de Feniks uit zijn as. En wellicht zijn er kantoren die commoditywerk tot superspecialisatie verheffen (zonder de basale ambtsregels en zorgvuldigheidnormen aan hun laars te lappen).