Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Donderdag 25 april 2013

Internetconsultatie Wetsontwerp civielrechtelijk bestuursverbod

PraktijkGenerator houdt toekomstige wettelijke ontwikkelingen scherp in de gaten. Dit doen wij om onze modellen, draaiboeken en checklists voor te bereiden op wetswijzigingen, zodat zodra de wet is gewijzigd, onze modellen up to date zijn. Wij hebben het ontwerp van de Wet civielrechtelijk bestuursverbod bestudeerd en stuitten daarbij op een aantal onduidelijkheden. De vragen die daar uit voortvloeiden, hebben wij in de internetconsultatie geplaatst. Als het wetsontwerp wet wordt, zal de notaris (i) bij de oprichting van rechtspersonen, (ii) bij het opstellen van documentatie voor benoeming en (iii) bij de inschrijving van bestuurders en commissarissen na oprichting in het handelsregister het centrale register van bestuursverboden moeten raadplegen. Dit zal tot wijziging van talloze draaiboeken en checklists aanleiding geven. Het notariaat doet er verstandig aan de extra werkzaamheden die met dit onderzoek gepaard gaan, aan haar clienten door te belasten.