Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Woensdag 29 mei 2013

Oude teksten, nieuwe problemen

Hoe erg is het als de pandhouder bij notariele akte na 1 oktober 2012 certificaathoudersrechten worden toegekend op de aan hem verpande aandelen?

Maakt het daarbij nog uit of de statuten inmiddels zijn aangepast aan het nieuwe recht en bepalen dat een pandhouder vergaderrecht (in plaats van certificaathoudersrechten) kan verkrijgen? De pandhouder mag van zijn notaris verwachten dat hij potentiele geschillen zal trachten te voorkomen.

De koninklijke weg zou zijn: wijziging van de statuten waarbij wordt geregeld dat de pandhouder vergaderrecht heeft (in bepaalde gevallen). Daarnaast moet in de pandakte (i) ofwel worden bepaald dat vergaderrecht wordt toegekend, (ii) ofwel moet niet worden opgenomen dat de pandhouder geen vergaderrecht heeft (zie 2:198, lid 4 BW). Dit is niet gebeurd. De pandhouder wil gebruik maken van zijn recht om de vergadering bij te wonen en meldt zich bij de BV: De BV weigert hem de toegang, omdat hem geen vergaderrecht is toegekend, maar de niet meer bestaande certificaathoudersrechten.

Stel het komt tot een procedure: zal de rechter in alle welwillendheid zeggen: ik beschouw de certificaathoudersrechten als vergaderrecht? Of zegt de rechter: de notaris verwijst naar niet meer bestaande wettelijke rechten en heeft verzuimd te adviseren de statuten te wijzigen en heeft zijn werk dus niet goed gedaan, dus geen toegang (en verhaal de schade maar op de notaris). Ik vermoed het eerste, immers de BV was ook partij bij de pandakte en heeft de verpanding erkend.

Wilt u het zover laten komen? U veroorzaakt hierdoor schade: niet van financiele aard, maar wel aan uw reputatie. Heeft u uw draaiboek en de modellen voor de verpanding van aandelen in een BV al aangepast aan het nieuwe recht?

Dit moet u toch zelf ook kunnen? Ja dat klopt, maar moet u het ook zelf willen doen? Waarom zou u zelf het wiel moeten uitvinden? www.PraktijkGenerator.nl