Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Dinsdag 18 juni 2013

Flex-BV Bloopers, voorkomen is beter dan genezen I

Vergeten te checken of er een lock up (2:195, lid 3 BW: De overdraagbaarheid van aandelen kan bij de statuten voor een bepaalde termijn worden uitgesloten) van toepassing is bij overdracht van/vestiging van pandrecht op aandelen.

Wat zijn de gevolgen?

De overdracht is nietig. De executie van de verpande aandelen is niet mogelijk gedurende de lock up, tenzij de rechter de lock up opheft 2:195 lid 7 BW. De vestiging van het pandrecht is wel geldig, als de lock-up zich niet uitstrekte over verpanding (2:198, lid 1 BW: op aandelen kan pandrecht worden gevestigd, indien de statuten niet anders bepalen.)

Herstel: eerst statutenwijziging en daarna bekrachtiging, en/of bij pandrecht: rechter vragen tot opheffing lock-up, voor het laatste zie 2:195, lid 7 BW, maar dat is wel een achterhoede gevecht.

Tuchtrechtelijk laakbaar, mogelijk schadeplichtig en natuurlijk reputatieschade.

Hoe voorkomt u dit?

Waarschuw, belehr en adviseer!

1. Leg vast in correspondentie en verslagen dat u dat heeft gedaan (zie notamail van 27 mei 2013)

2. Gebruik het juiste gereedschap: checklists, draaiboeken, akten en correspondentie die up to date zijn met het huidige recht

3. Zonder checklist vergeet u minimaal 50% van de relevante vragen te stellen

4. Besteed ook aandacht aan uw personeel: u weet het wel, maar weten zij het ook?

5. Realiseer u dat echt alles anders is geworden, soms een beetje, soms ingrijpend

6. Stop met het gebruik van oude modellen

U moet toch zelf uw modellen kunnen maken? Ja dat moet u inderdaad kunnen, maar moet u (en met u 700 andere kantoren) het ook zelf nog willen?