Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Woensdag 28 augustus 2013

Service en follow up Flex-BV

Artikel V.2, lid 1 Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht stelt dat de BV uiterlijk op 1 oktober 2013 de namen en adressen van de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden in haar register van aandeelhouders moet opnemen. Daarbij vermeldt zij de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening.

Heeft u uw clienten bij wie aandelen zijn gecertificeerd (met vergaderrecht) hier al op gewezen en hen aangeboden hier mee te helpen?

Niet-voldoening aan die verplichting levert een strafbaar feit op, art. 1 sub 4 WED. Ik verwacht niet dat het openbaar ministerie onverwijld tot vervolging zal overgaan, maar het is een goed argument om aandacht aan dit punt te geven.

Is er nog geen vergaderrecht toegekend, maar zijn de aandelen destijds met medewerking van de BV gecertificeerd, dan verdient het aanbeveling om Artikel V.2, lid 6 Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering uit te voeren.