Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Maandag 23 september 2013

Flex-BV Bloopers, voorkomen is beter dan genezen IV

Inkoop van aandelen of kapitaalvermindering, terwijl de statuten nog de oude wettelijke regeling weergeven.

Het bestuur is tegenwoordig bevoegd tot inkoop van aandelen te besluiten, vroeger was dat de algemene vergadering.

Als de statuten bepalen dat de BV tot 50% mag inkopen, wordt het een uitlegvraag: Was dat echt de bedoeling of was het een weergave van de oude wettelijke regeling (spoorboekbepaling)? Wees – ter voorkoming van interpretatievragen – zeer terughoudend met een partiële wijziging van de statuten van een BV, als de statuten nog niet in lijn met het huidige recht zijn gebracht.

Publicatie en verzetsperiode bij kapitaalvermindering zijn met de invoering van de Flex-BV komen te vervallen.

Veilige weg: breng de statuten eerst in lijn met het nieuwe recht en voer dan de gewenste transactie uit. Als men wil dat er zo weinig mogelijk akten worden gepasseerd, kunt u overwegen om de transactie uit te voeren onder de opschortende voorwaarde dat de statuten worden gewijzigd.

Als er geld aan de aandeelhouder wordt uitgekeerd (als terugbetaling van kapitaal, maar ook als koopprijs voor ingekochte aandelen), is een uitkeringstest verplicht. Waarschuw betrokkenen voor de risico’s.

Als het bestuur ook aandelen houdt, zal een besluit tot inkoop een tegenstrijdig belang opleveren en zal de bestuurder zich aan de beraadslagingen moeten onttrekken en zich van stemming moeten onthouden. Het zelfde geldt dan voor de uitkeringstest (wordt vrij algemeen aangenomen).

Hoe voorkomt u dat met de transactie de mist in gaat?

Studeer, waarschuw, belehr en adviseer!

1. Leg vast in correspondentie en verslagen dat u dat heeft gedaan (zie notamail van 27 mei 2013)

2. Gebruik het juiste gereedschap: checklists, draaiboeken, akten en correspondentie die up to date zijn met het huidige recht

3. Zonder checklist vergeet u minimaal 50% van de relevante vragen te stellen

4. Besteed ook aandacht aan uw personeel: u weet het wel, maar weten zij het ook?

5. Realiseer u dat sinds 1 oktober 2012 en 1 januari 2013 echt alles anders is geworden, soms een beetje, soms ingrijpend

6. Stop met het gebruik van oude modellen, dat gaat bij inkoop en kapitaalvermindering echt fout.