Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Woensdag 16 oktober 2013

Flex-BV Bloopers, voorkomen is beter dan genezen V

De statuten van een BV bevatten geen blokkeringsregeling: dan geldt de wettelijke aanbiedingsregeling (2:195 lid 1 BW). Als het de bedoeling is dat er geen blokkeringsregeling van toepassing is, neem dan in de statuten op dat de overdracht van aandelen niet beperkt is.

Als een blokkeringsregeling wel gewenst is, werk deze dan uit. Wil men een goedkeuringsregeling, dan kunt u niet meer terugvallen op een wettelijk voorgeschreven vorm (dat kon tot 1 oktober 2012 wel). Natuurlijk zijn er grenzen, namelijk de blokkering vindt geen toepassing, indien de overdracht door die bepalingen onmogelijk of uiterst bezwaarlijk is. Dus een goedkeuringsregeling die geen regeling biedt voor het geval dat de goedkeuring niet wordt verleend, komt snel in de sfeer van onredelijk bezwarend/onmogelijkheid van overdracht.

Wil men een aanbiedingsverplichting, verlaat u dan niet op het wettelijke systeem, maar werk deze volledig uit, het wettelijke systeem kent namelijk geen procesbeheersing en heeft tot gevolg dat er allerlei impasses kunnen ontstaan, die via de rechter opgelost moeten worden.

Overdracht van aandelen in een BV die geen statutaire blokkade kennen, is nietig, tenzij de wettelijke blokkeringsregeling wordt gevolgd.

Hoe voorkomt u dat u met (de afwezigheid van) een blokkeringsregeling de mist in gaat?

1. Besteed bij de intake (uitgebreid) aandacht aan de blokkering en bespreek de ins en outs van de verschillende vormen: geen blokkade, goedkeuring, goedkeuring met aanvullende aanbiedingsverplichtingen of aanbieding.

2. Gebruik het juiste gereedschap: checklists, draaiboeken, akten en correspondentie die up to date zijn met het huidige recht.

3. Leg vast in correspondentie en verslagen dat u e.e.a. heeft besproken, wat de keuze van betrokkenen is en waarom.

4. Zonder checklist vergeet u minimaal 50% van de relevante vragen te stellen.

5. Besteed ook aandacht aan uw personeel: u weet het wel, maar weten zij het ook?

6. Realiseer u dat sinds 1 oktober 2012 en 1 januari 2013 echt alles anders is geworden, soms een beetje, soms ingrijpend.