Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Maandag 25 november 2013

Einde benoeming arbiter door KvK: werk aan de winkel

Via diverse kanalen is inmiddels bekendgemaakt dat de Kamer van Koophandel (KvK) is gestopt (per 1 oktober 2013) met het benoemen van arbiters en deskundigen.

Vele overeenkomsten en statuten bepalen dat bij geschillen de voorzitter van de KvK arbiters kan benoemen om het geschil op te lossen. Ook in veel modelovereenkomsten is een dergelijke bepaling opgenomen.

Het is sterk aan te bevelen overeenkomsten en statuten waarin die bepaling staat, aan te passen. Dit is een uitgelezen kans om bij cliënten langs te gaan, waar voor dit geldt. Zolang er nog geen geschil is, zullen partijen het relatief eenvoudig eens kunnen worden over een alternatief. Is er eenmaal een geschil, dan zijn de rapen gaar. Pas ook uw modellen aan, opdat u in toekomstige contracten geen achterhaalde bepaling laat staan.

Welke vorm van geschillenbeslechting kunt u nu adviseren? De bevoegde burgerlijke rechter, arbitrage, bindend advies, mediation of het aloude duel? Dat zal van geval tot geval moeten worden bekeken, waarbij onder andere snelheid, vertrouwelijkheid, kosten en de noodzaak van specifieke deskundigheid van het betrokken forum een rol spelen.

Bij het NAI kunt u terecht voor modelbepalingen voor arbitrage, bindend advies en mediation, zie http://www.nai-nl.org/nl/info.asp?id=203

Neem bij arbitrage, mediation en bindend advies op dat partijen nog wel een kort geding kunnen aanspannen om een voorlopige voorziening te kunnen treffen, bijvoorbeeld: “Deze bepaling laat de bevoegdheid tot het instellen van vorderingen bij de voorzieningenrechter of andere voorlopige maatregelen onverlet.

Duelleren is bij wet verboden, dus daar kunt u niets meer mee.

Als de burgerlijke rechter het geschil moet beslechten, kunt u gebruiken:

Alle geschillen, die naar aanleiding van de Overeenkomst mochten rijzen, zullen op initiatief van de meest gerede partij worden beslecht door de bevoegde rechter te **.