Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Woensdag 6 november 2013

Flex-BV Bloopers, voorkomen is beter dan genezen VII

Niet volgestorte aandelen

Omdat de notaris geen rol meer heeft bij de controle op de volstorting (althans dat wordt gesteld in de parlementaire geschiedenis en door een aantal rechtsgeleerden), zullen veel aandelen na 1 oktober 2012 niet (volledig) worden volgestort. Wijs betrokkenen op de consequenties, laat je dat na, dan is de kans aanwezig dat jou dat achteraf wordt nagedragen. Of zie toe op volstorting.

Niet (volledig)volgestorte aandelen hebben wel degelijk (juridische) consequenties:

– aansprakelijkheidsissues bij overdracht art 2:199 BW. Het bestuur en de curator kunnen het obligo immers opvragen;

– nietige inkoop art 2:207 BW;

– aandelen die overgaan op het bestuur, zie 2:207a/d BW;

– inzage in aandeelhoudersregister voor iedereen, voor zover het de gedeeltelijk volgestorte aandelen betreft: art 2:194 lid 5 tweede volzin BW;

– En fiscale consequenties (deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid worden gebaseerd op gestort kapitaal).

De meest ingrijpende van hoofdelijke aansprakelijkheid van het bestuur in de periode tot storting van 18K is met de invoering van de Flex-wet vervallen (2:180, lid 2, sub b oud BW).

Deze consequenties zijn overigens niet nieuw.

Bedenk dat de betrokkenen de (girale) betaling van EUR 1 als storting op het ene aandeeltje als niet relevant zullen beschouwen en dan is de kans groot dat het simpelweg wordt vergeten.

Het tuchtrecht zal op den duur uitmaken wat de rol van de notaris is bij volstorting: als je in de akte opneemt dat de aandelen zijn volgestort (moet je dat dan verifiëren of niet?). Hierover is op Linkedin al heel veel gediscussieerd en bij mijn weten is er geen communis opinio tot stand gekomen. De kans dat de tuchtrechter parallellen ziet met Hof Amsterdam dd. 16 april 1998, nr 943/97 (waarin werd bepaald dat als je in een akte kwijting opneemt, je moet verifiëren of het bedrag is voldaan), is groot.

Bij oprichting/uitgifte niet naar de storting kijken, betekent bovendien dat een vervolgstap extra onderzoek vergt. Goedkoop bij de uitgifte is duurkoop bij een vervolgtransactie met die aandelen. Op de korte termijn lijkt het aantrekkelijk, maar uiteindelijk is het niet in het belang van de betrokkeken.

Ben je van mening dat de notaris geen enkele rol heeft te vervullen bij de controle op volstorting, ontneem partijen dan de mogelijkheid dat zij succesvol kunnen stellen dat ze niet zijn gewaarschuwd. Gebruik de juiste disclaimers in jouw correspondentie, zodat jij later kunt aantonen dat jij wel degelijk gewaarschuwd hebt. Beter nog, trek je de storting aan, help betrokkenen (tegen betaling natuurlijk).