woensdag 13 november 2013

Schuldoverneming

Uit recente jurisprudentie blijkt dat het er op aan komt om de voorstelling die een leek van de gang van zaken geeft, kritisch te bekijken. Het onderscheid tussen cessie, schuldoverneming, schuldigerkenning, inbetalinggeving, verrekening etc is vaak niet geheel duidelijk.

Als het ingewikkeld lijkt/is, maak een tekeningetje met daarin de Koper, de Verkoper en de Vennootschap en van rechten en verplichtingen. Was dat gebeurd, dan was onmiddellijk duidelijk geweest dat zoals het in de litigieuze akte is gesteld, het niet de bedoeling van partijen had kunnen zijn. Schrijf niet klakkeloos de instructie van een adviseur over. Denk na, denk mee.

De rechtbank maakt duidelijk dat de notaris het goed in de akte moet verwoorden en de formaliteiten moet verzorgen. Dat lijkt mij terecht.

Dat het ook voor juristen complex kan zijn, blijkt ook uit het volgende:

“De Rechtbank heeft ten aanzien van deze vordering onder meer geoordeeld dat niet in geschil is dat de door Koper te betalen koopprijs voor de aandelen zou worden verrekend met de overname van de schuld die Verkoper aan de BV had”.

Hier maakt ook de Rb een denkfout. Schuldoverneming (6:155 BW) en verrekening (6:127 BW) zijn twee verschillende rechtsfiguren, die ic los van elkaar staan. Bij verrekening streept men als het ware vorderingen die dezelfde partijen over en weer op elkaar hebben, tegen elkaar weg (tot een gelijk beloop). Daar was in casu geen sprake van. Bij schuldoverneming neemt de een de verplichting van de ander over, om die als eigen verplichting te voldoen. Koper betaalt i.c. doordat hij een schuld van verkoper overneemt. Aan verrekening zou men in casu wat hebben gehad als de cessie van de vordering van de Vennootschap op de Verkoper aan de Koper was beoogd. De Vennootschap zou voordat zij tot cessie zou willen overgaan, een tegenprestatie voor de cessie willen hebben, waarmee er een schuldverhouding tussen de Koper en de Vennootschap zou ontstaan. Dan kunnen Koper en Verkoper de vorderingen die zij over en weer hebben, met elkaar verrekenen. Aan het einde van de rit zou de Koper dan een schuld hebben aan de Vennootschap. Dat laatste wordt ook eenvoudiger bereikt door de schuldoverneming.

Hoe had het opgeschreven kunnen worden? (NB als de crediteur van de schuld niet de Vennootschap betreft, maar een derde, zul je de toestemming moeten hebben ontvangen voor het tekenen van de akte):

Koopprijs en betaling.

1. De koopprijs voor de Aandelen bedraagt ** euro (€ **).

2. Koper voldoet aan zijn verplichting tot betaling van een gedeelte van de koopprijs van ** euro (€ **) door de schuld die Verkoper aan de Vennootschap heeft ter grootte van ** euro (€ **), voor zijn rekening te nemen en als eigen schuld te voldoen, onder vrijwaring van Verkoper voor aanspraken van de Vennootschap die daarmee verband houden. De Vennootschap verklaart hierbij toestemming te verlenen voor deze schuldoverneming, waarmee aan alle vereisten voor schuldoverneming als genoemd in artikel 6:155 Burgerlijk Wetboek is voldaan.

3. Met betrekking tot de verbintenis tot betaling van het restant van de koopprijs ter grootte van ** euro (€ **) zijn Partijen overeengekomen dat […]

Ook hier laat de litigieuze akte de vraag open hoe dat restant moet worden voldaan: wordt het via de kwaliteitsrekening van de notaris gesetteld, is het onmiddellijk opeisbaar, is het reeds giraal voldaan, wordt het schuldig gebleven etc? Hier ligt ook een taak voor de notaris.

Stel dat het moet worden schuldig gebleven, zorg dan ook voor een leningsovereenkomst (eventueel met zekerheden).

Bij wijze van voorbeeld:

3. Met betrekking tot de verbintenis tot betaling van het restant van de koopprijs ter grootte van ** euro (€ **) zijn Partijen overeengekomen dat deze door afstand teniet zal gaan, onder de verplichting voor Koper het betreffende bedrag groot ** euro (€ **) bij wijze van geldlening aan Verkoper schuldig te erkennen.

Ter uitvoering van die overeenkomsten:

a. doet Verkoper bij deze afstand van zijn vordering tot betaling van de koopprijs, welke afstand Koper aanvaardt; en

b. erkent Koper in onmiddellijke samenhang met het sub a bepaalde en als tegenprestatie daarvoor bij wijze van geldlening het betreffende bedrag groot ** euro (€ **) aan Verkoper schuldig, welke schuldigerkenning Verkoper van Koper aanvaardt.

De voorwaarden en bepalingen van de geldlening zijn opgenomen in een akte van geldlening, waarvan een concept aan deze akte is gehecht als (Bijlage). Partijen verbinden zich hierbij onmiddellijk na het verlijden van deze akte de geldleningovereenkomst te tekenen.

4. Partijen stellen vast, dat de verbintenis tot betaling van de koopprijs teniet is gegaan. Verkoper verleent Koper kwijting voor de betaling van de koopprijs en Koper verleent Verkoper kwijting voor de betaling uit hoofde van **.

5. Verkoper verleent Koper kwijting voor de betaling van de koopprijs.

Voor verrekening kan de volgende tekst worden gebruikt:

Koopprijs en betaling.

1. De koopprijs voor de Aandelen bedraagt ** euro (€ **).

2. Koper en Verkoper zijn overeengekomen dat de verplichting van Koper jegens Verkoper tot betaling van de koopprijs hierbij wordt verrekend met de verplichting van Verkoper jegens Koper uit hoofde van **. Beide verplichtingen gaan tot hun gezamenlijk beloop teniet

3. Verkoper verleent Koper kwijting voor de betaling van de koopprijs en Koper verleent Verkoper kwijting voor de betaling uit hoofde van **.

Werk uit wat partijen hebben bedoeld. Vaak is dat maatwerk en factureer voor het extra werk. Dat scheelt omzet (die wordt hoger) en stress over juridische procedures (die wordt minder).

Laat een reactie achter.

 • Wij zijn erg blij en voelen ons zeker met PG als partner!

  Dorus de Hair, notaris bij De Hair Vrijdag notarissen & adviseurs te Oisterwijk
 • Praktijkgenerator levert een belangrijke bijdrage aan onze praktijk. Het brede aanbod aan  modellen, het gebruiksgemak en de snelle respons op vragen leveren een aanzienlijke tijdsbesparing op. Als kers op de taart de mogelijkheid om via de on demand webinars de jaarlijks verplichte PE punten te halen. Alles-in- één abonnement. Ideaal!

  Sebastiaan van Dugteren van Notariskantoor Timmers in Lisse
 • De toegevoegde waarde van PraktijkGenerator is evident. Niet alleen door de complete modellenbank, maar net zo goed door de expertise en servicegerichtheid van de medewerkers.

  mr Bob Wiering, jurist bij Legal Loyalty
 • Met veel plezier woon ik de Master Classes van PraktijkGenerator bij, omdat deze goed georganiseerd zijn en inhoudelijk heel sterk zijn. Ik kan de Master Classes bij een ieder van harte aanbevelen.

  De heer mr B.L.W.P. Versteeg, notaris bij VHN Notarissen in Den Helder
 • De Praktijkgenerator is voor mijn kantoor een zeer waardevolle database!

  Wim van Ringelesteijn van Notariskantoor Mr W. van Ringelesteijn in Alblasserdam
 • Fijn dat PraktijkGenerator nu ook toelichtingen bij huwelijksvoorwaarden aanbiedt. De toelichtingen zijn ook intelligent gemaakt en daardoor in no time klaar.

  Gijsbert van der Heiden van Notariskantoor Van der Heiden te Streefkerk
 • Ik ben zeer tevreden met het abonnement bij PraktijkGenerator. Met PraktijkGenerator heb ik 3 voor de prijs van 1: alle know-how, (intelligente) modellen en PE-punten in één abonnement. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van de expertise van de medewerkers van PraktijkGenerator en kunnen wij altijd terecht met vragen. Van belang is met name snel telefonisch advies over juridische kwesties maar ook gevraagd en ongevraagd advies over het runnen van een notariskantoor in deze tijden.
  Mevrouw mr J.P.M.L. Martens-Posthumus, notaris bij VanLier Posthumus notarissen
 • Ik ben superblij met PraktijkGenerator, hadden we veel eerder moeten doen. Een actueel modellenbestand tot je beschikking hebben scheelt een hoop tijd in plaats van alles zelf uitzoeken. Het is het geld meer dan waard!

  Mevrouw mr. F.P. Smink, notaris bij Notariskantoor Ellemers te Sneek
 • Het boekje "Boost jouw notariskantoor" is niet alleen een must voor notariskantoren maar ook voor andere professionals als advocaten en accountants. Een handleiding om jouw doelgroep en product te leren te begrijpen en voorspelbare groei te bereiken. Vraag ernaar bij PraktijkGenerator: ze zenden het jou GRATIS toe.

  Dirk-Jan Rol, eigenaar van Admare, administratiekantoor voor de juridische sector
 • Ik voel mij sterker met PraktijkGenerator, het is mijn notariële partner.

  Jesse Russel van Team Notarissen in Maastricht
 • Fijn dat PraktijkGenerator in de drukke decembermaand in het notariaat zeer snel heeft gereageerd op mijn vraag per mail! Hierdoor kon de betreffende akte nog die maand passeren.

  Gijsbert van der Heiden van Notariskantoor Van der Heiden te Streefkerk
 • Inmiddels al meerdere Master Classes van PraktijkGenerator naar tevredenheid gevolgd. Fijn ook dat de rechtsgebieden familierecht en vastgoed worden behandeld.

  Idy van Hoek, notarisklerk bij Notariskantoor Annet Wijers te Heeze
 • Op 11 oktober 2018 heb ik de master class Goederenrecht voor de Notariële Vastgoedpraktijk bijgewoond. Kordate docenten die de cursus praktisch aanvliegen en ook openstaan voor interactie met de aanwezige. Zeer goede ervaring, ik zou het iedereen aan willen bevelen.

  Pepijn Beliën, notaris van Oostland Notaris te Berkel en Rodenrijs
 • Het is erg fijn om met Praktijkgenerator te werken, omdat Praktijkgenerator als modellenbank buitengewoon compleet is en je erop kunt vertrouwen dat deze modellen goed en actueel zijn.
  Max Hoedeman, Van Gogh Notarissen

  Max Hoedeman, notaris bij Van Gogh Notarissen, te Rucphen
 • Bij PraktijkGenerator.nl weten ze wat service is. Ik had een Engelse vertaling gedownload en kreeg kort daarop de mededeling dat er in dat model een fout stond die inmiddels was hersteld. Kijk, dat noem ik nou service! Elk model bevat fouten, de kans dat ze er bij PraktijkGenerator in blijven staan, is echter heel klein door hun open sourcesysteem.

  Martine Dekker, notaris bij Ligthelm & Dekker Notarissen te Rotterdam
 • Onlangs was ik betrokken bij een complexe certificering van aandelen. De checklist kernpunten administratievoorwaarden en het model van de administratievoorwaarden droegen eraan bij dat ik maatwerk kon leveren en deze certificering volledig naar de wensen van de opdrachtgever kon inrichten.  

  Erik Linssen, notaris bij Fokkema Linssen Notarissen Rotterdam
 • Dirk en Luutzen van Praktijkgenerator hebben het begrepen: het is niet alleen modellen afnemen. Zij staan open voor suggesties en vragen worden snel beantwoord. Ook bieden zij master classes aan (waar abonnees overigens vaak gratis gebruik van kunnen maken) waar je écht iets van opsteekt. Kortom: service is een werkwoord en wij zijn enthousiast!

  Karen Anne Hüpler-Hebben notaris bij Kaep Notaris Utrecht
 • Dankzij PraktijkGenerator ben ik 's-avonds vader voor mijn kinderen in plaats van iemand die zijn eigen modellen zit te maken.

  Theo de Bie, notaris bij Van Mourik & De Bie Notarissen, Schaik
 • De notaris doet er verstandig aan de gereedschappen voor zijn praktijk in te kopen. Dat geldt ook voor zijn modellen. PraktijkGenerator biedt een compleet systeem, waarmee zeer efficiënt en op kwalitatief hoog niveau kan worden gewerkt.

  Steven Perrick, advocaat en hoogleraar notarieel recht aan de UvA
 • Mijn oordeel is positief. Ik zou de website en de informatie het cijfer 8 geven.

  Arie Jan van der Bijl, notaris te Zoetermeer
 • Helemaal consequent zijn de initiatiefnemers achter de Praktijkgenerator echter niet. Zij laten geen mogelijkheid onbenut om op te merken dat notarissen veelal te weinig rekenen in verhouding tot het belang van hun werkzaamheden en de (tegenwoordig bijna unieke) dienstvaardigheid die zij daarbij betrachten. Nu bezondigen zij zich aan dezelfde fout. Ongevraagd gratis PE-punten voor notarissen en hun kandidaat-notarissen en notarieel medewerkers, inbegrepen in een maandelijkse fee die toch al concurrerend was...

  Jeroen Ammerlaan, Ammerlaan Legal, Goes
Overzicht aangesloten notariskantoren

Mail of bel

026 379 19 12

voor meer info