Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Woensdag 27 november 2013

Volstorting en gebruik kwaliteitsrekening.

Regelmatig hoor ik dat de volstorting via de kwaliteitsrekening van de notaris verloopt. Mag dat zonder meer?

1. Is de kwaliteitsrekening voor dit soort handelingen ingevoerd? Artikel 25 Wna zegt: die uitsluitend bestemd zijn voor gelden, die hij in verband met zijn werkzaamheden als zodanig onder zich neemt. Toen de kwaliteitsrekening in de wet werd opgenomen, had men op het oog: gelden bij transport van vastgoed, boedels en dergelijke. Ik geloof dat de kwaliteitsrekening als zodanig wel voor de volstorting mag worden gebruikt. Ben je er dan?

2. Wat gebeurt er met de gelden als de BV geen rekeningnummer doorgeeft, zodat de notaris daarop kan storten? En als dat 2 jaar later nog steeds zo is? Draagt het saldo rente waar de rechthebbend recht op heeft? Gaat de notaris die rente ook daadwerkelijk vergoeden als het gestorte kapitaal ic. EUR 0,01 bedraagt?

In de jurisprudentie en doctrine is redelijk uitgekristalliseerd hoe de clearing van de kwaliteitsrekening bij een vastgoedtransactie verloopt. Bij de volstorting van een Flex-bv is dat in ieder geval niet zo. Dat zul je dus zelf moeten inregelen.

Stel een depot/escrow overeenkomst, of (eenvoudige) notary letter op en laat deze door de oprichter, de B.V.i.o. en de notaris tekenen. In dat document moet minimaal worden geregeld: (1) van wie het geld is; (2) op welk moment de BV rechthebbende wordt; (3) een betalingsinstructie, met escape: uitbetaling conform rechterlijk vonnis/bindend advies oid; (4) een regeling dat er wel/geen rente wordt vergoed over het saldo en voor wie die rente dan is, met omslagpunt; (5) een exitregeling: wat moet de notaris doen als er bijvoorbeeld na 3 jaar nog geen rekeningnummer is opgegeven, of als de oprichting niet door gaat; (6) wie de kosten van de overeenkomst en de handlingkosten voor zijn rekening neemt; (7) een geschillenregeling; en (8) wat er gebeurt bij overdracht van het protocol van de notaris.

Waarom zou je gaan (i) onderhandelen over de inhoud van de notary letter/escrow, (ii) een nota opmaken en die toesturen aan de oprichter, (iii) voor passeren controleren of het bedrag op de kwaliteitsrekening is bijgeschreven, (iv) na het passeren gaan wachten tot de BV jou het rekeningnummer doorgeeft, (v) een renteberekening maken, (vi) het saldo overschrijven op rekening van de BV en de BV opzadelen met een openingsbalans waarop staat: debet: vordering op notaris X, als je kunt volstaan met een volstortingsverklaring?

De route via kwaliteitsrekening (in combinatie met een escrow overeenkomst zou wel een goede rol kunnen vervullen bij een gestort kapitaal van meer dan EUR 1.000 (of in ieder geval bij bedragen, waarvan de contante ontvangst meldingsplichtig is).