Demo aanvragen
Terug naar overzicht

Vrijdag 27 december 2013

Prijsverhoging is ook marktwerking

Als marktwerking wordt ingevoerd in een gereguleerde markt, heeft dat prijsdaling tot gevolg. De overheid denkt dat bij marktwerking de prijs alleen maar kan dalen. Als we de gevolgen van 14 jaar marktwerking en 5 jaar crisis bekijken: 11% minder notarissen, ongeveer 30% minder personeel, hoef je geen groot econoom te zijn om te voorspellen dat bij enige economische opleving de kantoren snel hun maximale capaciteit zullen hebben bereikt.

En wat is dan het gevolg van marktwerking? Als de vraag het aanbod overtreft? PRIJSSTIJGING! De eerste tekenen zijn gunstig, de NVM ziet voorzichtige groei, er worden meer BV’s dan ooit opgericht, het consumenten- en producentevertrouwen stijgt, je ziet hier en daar weer vacatures in het notariaat, wij merken dat het aantal gedownloade documenten gestaag stijgt en uit gesprekken met bij ons aangesloten notarissen blijkt dat zij licht zien aan het einde van de tunnel of niet eens tijd hebben om ons te spreken.

Het moment is aanstaande dat de prijzen gaan stijgen. Waarom zou je er nu niet al mee beginnen?

Waarom zou je:

– na 6 jaar VWO,

– na 4 jaar studie,

– na 6 jaar stage,

– na een voltooide beroepsopleiding,

– na een goedgekeurd ondernemingsplan en betaling van vele duizenden euro’s beoordelingskosten,

– na een volbracht toetredingsassessment,

– na jaarlijks onderworpen te zijn aan verplichte 20 P.E.-punten á Eur 100 per punt,

– na de verplichte kwartaalrapportage aan het BFT,

– na periodiek onderworpen te zijn aan peer reviews,

– na een verplicht lidmaatschap van de KNB,

– als je voor ieder wissewasje rekening hebt te houden met alle belangen van alle betrokkenen,

– als je voor ieder wissewasje betrokkenen uitgebreid moet belehren,

– als onbezoldigd incassobureau voor de overdrachtsbelasting,

– als onbezoldigd opsporingsambtenaar voor ongebruikelijke transacties,

– na onderworpen te zijn aan een pittig tuchtrecht, waarbij je meestal zelf voor al jouw kosten opdraait,

– na onderworpen te zijn aan een steeds uitdijende baaierd aan wetten, verordeningen en uitvoeringsregels,

– na jaarlijks vele duizenden euro’s aan beroepsaansprakelijkheidsverzekeringspremies,

– na onderworpen te zijn aan een verplicht pensioen waar nu al behoorlijk op wordt gekort,

– na een langjarige bewaarplicht van dossiers en akten,

– na 20 jaar nog aangesproken te kunnen worden op (vermeende) beroepsfouten,

– na honderden indirecte uren per jaar aan modellenbeheer, acquisitie, permanente educatie, BFT en peer review tijdsbeslag en kantoormanagement,

genoegen nemen met een vergoeding die lager ligt dan de vergoeding van de gemiddelde timmerman (niets ten nadele van de timmerman overigens)? Vroeger niet, nu niet en straks al helemaal niet. Het moge een wonder heten dat er überhaupt mensen zijn die zich in dit tijdsgewricht nog lenen voor dit mooie beroep.

Noem een ander beroep waarbij de eisen zo zwaar zijn als bij het notariaat, noem een beroep dat het goedkoper doet dan de gemiddelde notaris. Daar klopt iets niet…

De bel is gegaan: Met het Hema notariaat is het diepste punt van de prijs per akte bereikt. The only way is up!

Maak alleen niet de klassieke fout van intransparantie: leg uit wat je allemaal doet en waarom je dat doet en wat de vereisten zijn om notaris te kunnen worden en waar je allemaal aan moet voldoen om notaris te kunnen blijven. Mensen begrijpen dat als ze weten wat er allemaal gebeurt met hun dossier in jouw kantoor en waar jij allemaal aan moet voldoen, jij niet voor onder de 500 euro een akte kunt passeren. Denk niet in de akte, maar in resultaat voor jouw klant. En wees erop voorbereid dat marktwerking een cyclische beweging is, dus dat het na verloop van tijd ook weer naar beneden gaat!